Yenidoğan Mahallesi Batı Bölgesi Riskli Alanı” 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 24.12.2012 tarih ve 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 26.01.2013 tarih ve 28540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir.

  Kentsel Dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleri ile görüşmeler, anlaşmalar yapılarak tahliye / yıkım çalışmaları yapılırken bölge genelinde riskli alana yürütmeyi durdurma ve iptal kararı verilmiştir. Temyiz sonrasında İDDK kararı ile sadece davacı taşınmazı yönünden iptal kararı verilmiştir. Bu süreçte Danıştay 14. Dairesinin E.2016/491 sayılı K.2017/4805 sayılı kararı ile “24.12.2012 tarih 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yıldıztabya Mahallesine ilişkin kısmının İPTALİNE” karar verilmiştir.

  “Yenidoğan Mahallesi 1.Kısım 6D Bölgesi Riskli Alanı” 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 19.09.2016 tarih ve 2016/9188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 03.10.2016 tarih ve 29846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir.

  22.08.1998 tarih ve 1139/1138 sayılı encümen kararı ile yapılan tescil isleminin yasal dayanaktan yoksun olması nedeniyle tescile konu 22.08.1988 tarihli ve 1139/1138 sayılı Gaziosmanpasa Belediyesi Encümen Kararının Istanbul 1. Idare Mahkemesi nin 30.09.1993 tarihli ve E:1989/1593 ve K:1993/1133 sayılı kararı ile iptal edilmis olması nedeniyle, encümen kararıyla belediye adına yapılan tescil ve sonrasında gerek belediye adına gerekse gerçeklesen tedavüllerle halihazırda malik olarak görünen kisilerin mülkiyeti "yolsuz tescil" niteligine dönüsmüstür.

  Alanda mülkiyet davaları devam ettiğinden sebep herhangi bir işlem tesis edilememektedir.

  Alan büyüklüğü 48,7882,00 m², 322 bina ve 814 bağımsız birim bulunmaktadır.1543 ada ve 1544 adalarda anlaşma uzlaşma çalışmaları devam etmekte olup; bugüne kadar 16 bina ve 17 bağımsız birim yıkılmış, 70 bağımsız birim ile anlaşma yapılmıştır.

  Aylık kira yardımı; 38,744.00 TL olup toplam 64 hak sahibine kira yardımı yapılmaktadır.

  2019 Yılı içerisinde ödenen toplam kira bedeli 424,176.69 TL’dir.