Farika Web BannerEl Sanatları BannerYeni Spor KayıttCumhuriyet KoşusuSanat Akademisi Güz Dönemi Kayıtları

Yazı İşleri Müdürlüğü

geri
Müdür : Büşra Akyol Çelik

Görevler

Müdürlüğümüz; Yazı İşleri Şefliği (Şeflik bünyesinde; Genel Evrak, Meclis, Encümen, Yazı İşleri Kayıt, Kent Konseyi Büroları), Kurum Arşiv Şefliği, Evlendirme Şefliği ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Şefliği (Şeflik bünyesinde; Memur Özlük İşleri, İşçi Özlük İşleri ve Eğitim Büroları) olmak üzere 4 şeflik ile görevlerini yürütmektedir.

Kanunların vermiş olduğu yetki çerçevesinde;

 • Gelen - Giden evrak kayıt işlemleri, evrak takibi ve kurye hizmetlerini yürütmek, kurum içi ve kurumlar arası evrak akışını sağlamak,
 • Vatandaşların şikâyet dilekçelerini, ilgili müdürlüklere zamanında iletmek,
 • Müdürlüklerden; Belediye Meclisinde görüşülmesi için sevk edilen evraklarla gündemi hazırlamak, meclise sunmak ve meclis ile ilgili diğer işlemleri yürütmek,
 • Müdürlüklerden; Belediye Encümeninde görüşülmesi için sevk edilen evraklarla gündemi hazırlamak, encümene sunmak ve encümen ile ilgili diğer işlemleri yürütmek,
 • Kent Konseyi Sekretarya iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Evlenme başvurularını almak ve evlenme işlemini gerçekleştirmek,
 • Kurum arşivinin hizmet ve faaliyetlerini yürütmek,
 • Belediyemiz birimlerine insan kaynağı teminiyle birlikte özlük ve disiplin işlerini yürütmek,
 • Kadro çalışmaları yaparak kadro ihdas - iptal, derece ve unvan değişikliklerini uygulamak,
 • Hizmet içi eğitimlerle personelin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek,     
 • Stratejik planlama ile müdürlüğün hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak Müdürlüğümüzün yetki, görev ve sorumluluklarındandır.