Farika Web BannerEl Sanatları BannerYeni Spor KayıttCumhuriyet KoşusuSanat Akademisi Güz Dönemi Kayıtları

Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü

geri
Aşure Günü 2022Müdür : Emre Kılıç

Görevler

İlçedeki işsizliği azaltmak, istihdama katkı sağlamak ve işgücü kalitesini artırmak amacıyla; öncelikle ilçede ihtiyaç olan ve kolay öğrenilebilen iş kollarında Meslek Edindirme Kursları açmak.

İlçemizdeki ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak Eğitime Destek Merkezleri açmak.

İlçemizde; okuryazarlığı olmayan, eğitim ihtiyacı ve isteği olan, bilgisayar eğitimi almak isteyen, açık ilköğretim veya açık orta öğretim dersleri konularında eğitim desteği sağlamak.

Okulların yaz tatili döneminde, ilköğretim ve orta öğretim öğrencilerine yönelik olarak; eğitim, müzik, kültür ve sanat alanlarında yaz kursları açmak.

İlçe halkına yönelik olarak; hobi, yabancı dil, bilgisayar, kişisel gelişim, müzik, spor v.b. gibi alanlarda kurslar düzenlemek.

Meslek Edindirme Kurslarındaki, Eğitime Destek Merkezlerindeki ve Yaz Kurslarındaki kursiyerlere ve velilerine rehberlik hizmeti vermek, eğitim sürecinde öğrencilere ve velilerine yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemek..

İlçemizdeki eğitim ve öğretim kurumları ile öğrencilerin eğitsel çalışmalarına her türlü eğitim materyali desteğinde bulunmak.

Üniversitelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, eğitim ve öğretim kurumları ile işbirliği yaparak; ilçe halkına, gençliğe ve kadınlara yönelik sohbetler, seminerler, konferanslar, paneller ve sempozyumlar düzenlemek.

Resmi bayramlarda, dini bayramlarda, ulusal ve uluslararası platformlarda kutlanan ve toplum tarafından da kabul görmüş olan belirli gün ve haftalarda ya da ilçe halkının ihtiyaç duyduğu zaman ve mekânlarda; ilgili kurum ve kuruluşlar ile ilçe halkının katılımını sağlayacak kutlama, şenlik ve festival gibi program ve etkinlikler yapmak,

Sergiler ve yarışmalar düzenlemek,

Memleketimize ve milletimize mal olmuş; edebiyatçılar, mütefekkirler, sanatçılar, sinema ve tiyatrocular, halk ozanları gibi milli ve manevi şahsiyetlerle ilgili olarak;

a) Anma etkinlikleri düzenlemek,

b) Eserlerini belediyemizin kültür yayını olarak yasal çerçevede çoğaltmak,

c) Milli ve manevi kültürümüzü yansıtan ve yaşatan kitap ve dergi bastırmak, CD veya kısa film hazırlatmak,

Yurt içinde ve yurt dışında, milli ve manevi kültürümüzü yansıtan ve yaşatan, ülkemizdeki yabancı kültür mirasını yansıtan ve yaşatan, dünya kültür mirası olarak kabul edilen, her türlü tarihi ve kültürel özellikli eser ve mekânları gezip görmek ve kültür alışverişinde bulunmak için geziler ve sosyal etkinlikler düzenlemek.

İlçe halkının belediyeden sosyal ve kültürel beklentilerini, belediyenin sosyal ve kültürel hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak/yaptırmak.

İlçe halkının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; kültür merkezleri, gençlik merkezleri, tiyatrolar, konservatuarlar, gösteri merkezleri, müzeler, kreşler, anaokulları, aile eğitim merkezleri gibi sosyal tesisler açmak.

Başkanlık Makamınca uygun görülmesi halinde; yurt içi ve yurt dışındaki kardeş belediyelere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek.

Belediyemizin; ilçe sınırları içerisinde yaşayan hemşeri dernekleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, öğrencilerle, eğitim ve öğretim kurumlarıyla, kültür ve sanat camiasıyla, gençlerle, çocuk ve kadın örgütleriyle, meslek kuruluşlarıyla sosyal ve kültürel ilişkilerini kuvvetlendirecek projeler hazırlamak.

Belediyemizin diğer birimleri tarafından; yapılacak olan proje ve etkinliklere; sahne, ses yayın cihazı, protokol çadırı, masa sandalye, uzman personel gibi ekip, ekipman ve malzeme desteği vermek.

Toplumda; sosyal ilişkilerin ve kültürel kimliğin geliştirilmesini hedefleyen, sosyal ilişkilerin ve kültürel kimliklerin bozulmasını önlemeye yönelik eğitici programlar yapmak.

Belediyemizin geleneksel hale getirdiği Ramazan Etkinlikleri için sosyal proje ve etkinlik konseptini belirlemek, yürütmek.

İlçe halkını belediyemizin sosyal ve kültürel çalışmaları hakkında bilgilendirmek, halkın kültür bilincini artırmak, kamu kurum ve kuruluşları ile ilçe halkının sosyal ve kültürel çalışmalara katılmalarını sağlamak amacıyla;

a) Belediyenin basın yayın birimiyle koordinasyon halinde temel programlar organize etmek,

b) El ilanı, broşür, kitapçık, CD ve kısa film çalışması yaptırmak ve bu çalışmaların ilçe kamuoyuna ulaşmasını sağlamak,

c) Bu konuda uzmanların ve gerektiğinde akademisyenlerin katılacağı bilgilendirme toplantıları ve seminerleri düzenlemek.

İlçe sınırları içerisinde yaşayan yoksul vatandaşlarımızın yiyecek ve içecek konusunda istifade edeceği Aşevleri açmak ve yürütmek. Kendileri gelemeyecek yoksul vatandaşlarımıza günlük sıcak ve taze yemek götürmek. Gerektiğinde mal ve hizmet satın alma yöntemiyle hazır yemek satın alarak, yoksul vatandaşların istifadesine sunmak.

Maddi imkanları yetersiz veya kimsesizlerin cenazelerini ücretsiz olarak kaldırmak. Yakınlarını kaybeden fakir ailelere manevi destek vermek, ayrıca mahalli örfe uygun olarak cenaze evlerine taziye ziyaretleri yapmak

Engellilerin; hayatın her alanına katılımlarını sağlayabilecek çalışmalar yapmak.

Okulların açılma dönemlerinde; ihtiyaç sahibi ailelerin öğrenci olan çocuklarına, yetim öğrencilere, şehit ailelerinin öğrenci olan çocuklarına, engelli öğrencilere okul kıyafetleri, okul çantası, defter, kalem ve diğer kırtasiye malzemeleri yardımında bulunmak.

İlçe sınırları içerisinde yaşayan görme engellileri, işitme ve konuşma engellileri, ortopedik engellileri, zekâ ve ruhsal engellileri tespit edip; muhtaçlık durumlarına göre toplumsal yaşama uyum sağlama, günlük ihtiyaçlarını karşılama, bakım ve danışmanlık konularında destek olmak.

İhtiyaç sahibi engellilere; protez, işitme cihazı, tekerlekli sandalye, koltuk değneği, baston, beyaz baston, hasta bezi yardımında bulunmak. Yatalak durumdaki muhtaç engellilere havalı yatak, hasta alt bezi, sonda ve hijyen malzemeleri yardımında bulunmak.

İlgili kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak; engellilere yönelik yarışmalar, sanatsal etkinlikler, eğlence programları, sosyal ve kültürel etkinlikler, kurslar ile gezi programları düzenlemek.

Sivil toplum kuruluşları ile yurt içinde ve yurt dışında ortak projeler yürütmek.

İlçe sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahiplerinin, engellilerin, şehit ailelerinin, yaşlıların, sokak çocuklarının, korunmaya muhtaç kadınların, afetzedelerin ve sosyal yardıma ihtiyaç duyan diğer kesimlere yönelik olarak;

a) Bütün bu kesimlerin yararına olacak projeler hazırlamak/hazırlatmak.

b) Başkanlık makamının onayıyla bu projeleri uygulamak.

c) Proje sürecinde üniversitelerle ya da sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, gerektiğinde ortak projeler üretmek, ortak çalışma alanları oluşturmak. 

Sosyal yardım amaçlı dağıtılacak olan yiyecek, giyecek, yakacak, ev eşyası, kırtasiye, ilaç ve tıbbi malzeme gibi materyalleri ilgili kişi ya da ailelere teslim edilmesini sağlamak.

Korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, kadın, yaşlı ve diğer kişilere; ihtiyaç duydukları ve ilgili mevzuatta belirlenmiş olan sosyal hizmetleri sunmak. Bunun için her türlü araştırma, inceleme, tespit çalışması yapmak ve oluşturulacak sosyal veri tabanını periyodik olarak güncellemek.

İlçe sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların; yiyecek, içecek, giyecek, yakacak, temizlik malzemesi, barınma ve meskende fiziki yaşam koşulları gibi temel ihtiyaçlarına ilişkin araştırma, inceleme ve tespitler yapmak. Bu tespitlere göre ihtiyaç sahibi vatandaşların yiyecek, içecek, giyecek, yakacak, temizlik malzemesi, ev eşyası gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak.

Tüm Resmi ve Dini Bayramlar ile toplumun kutladığı diğer bayramlarda; ihtiyaç sahibi ailelerin reşit olmayan çocuklarına, yetimlere, şehit ailelerinin reşit olmayan çocuklarına, engellilere ayni giyecek yardımında bulunmak.

Yıl içerisinde ulusal ve uluslararası platformlarda kutlanan, toplum tarafından da kabul görmüş olan Anneler Günü, Babalar Günü, Dünya Çocuk Günü, Dünya Kadınlar Günü, Gaziler Günü, Deprem Haftası, Hemşireler Haftası, İnsan Hakları Haftası, Sağlık Haftası, Yaşlılar Haftası, Yeşilay Haftası gibi özel gün haftalarda; sosyal hizmet alanlara yönelik konferans, seminer, eğlence programı, toplu yemek, yarışma ve ödül töreni, gezi, sosyal ve kültürel faaliyetler gibi etkinlikler düzenlemek.