Farika Web BannerEl Sanatları BannerYeni Spor KayıttCumhuriyet KoşusuSanat Akademisi Güz Dönemi Kayıtları

Kadın Ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

geri
Kadın Ve Aile Hizmetleri MüdürlüğüKadın Ve Aile Hizmetleri MüdürlüğüKadın Ve Aile Hizmetleri MüdürlüğüKadın Ve Aile Hizmetleri MüdürlüğüKadın Ve Aile Hizmetleri MüdürlüğüKadın Ve Aile Hizmetleri MüdürlüğüKadın Ve Aile Hizmetleri MüdürlüğüKadın Ve Aile Hizmetleri MüdürlüğüKadın Ve Aile Hizmetleri MüdürlüğüResim

Görevler

04.12.2014 tarihinde belediyemiz bünyesinde kurulan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü toplum, aile ve birey refahını artırmak amacıyla hizmet vermektedir.

Görevlerimiz;

• Toplumsal yapının temelini oluşturan aile kurumunu sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan desteklemek amacıyla faaliyetlerde bulunmak,
• Kadının istihdamını ve ekonomik kapasitesini artırıcı ticari faaliyetlerini güçlendirici ve kadın girişimciliğini özendirici çalışmalar yapmak,
• Sosyal sorunların önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olmak,
• Toplumda kadına ve çocuklara karşı şiddetin oluşmasını önlemeye yönelik eğitici programlar yapmak ve hedef kitlelerin bu programlara katılımlarını sağlayacak yöntemler geliştirmek.
• Kadın, anne ve çocuk sağlığı hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunmak,
• İlçemizde ikamet eden ve desteklenmesi gereken çocuk, kadın, aile ve toplumdaki diğer birimlere yönelik eğitim ve sosyal hizmetler sunmak.