Gop Kart BannerBilim Gaziosmanpaşa Yeni Dönem Kayıtları BannerDoğa Yürüyüşü Banner29 Ekim Cumhuriyet Koşusu BannerE-Spor Banner 2022

İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü

geri
Müdür : Samet İçöz

Görevler

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

İmar Ruhsat Şefliği

1. Yapı ruhsatının eki olan ve yangın yönetmeliğine uygun olarak;
*Mimari
*Statik
*Sıhhi Tesisat
*Isıtma – Soğutma
*Isı Yalıtım
*Asansör
projelerini incelemek ve yapı ruhsatı vermek
2. Yanan-yıkılan belgesi düzenlenmek
3. İlçemizdeki asansörlerin, yıllık fenni muayenelerinin protokol imzalanan kuruluş tarafından yapılan işlemlerini takip etmek ve “Kırmızı Etiket” verilen asansörleri Zabıta Müdürlüğüne bildirmek
4. Yapı ruhsatı almış yapıların, kat irtifakı proje onayını vermek
5. Dış cephe detay projelerini onaylamak
6. Bilgi-belge taleplerini cevaplamak
7. Bağımsız bölüm numara değişikliklerini onaylamak
8. Proje tadilat onayını ve buna uygun tadilat ruhsatını vermek

Zemin ve Riskli Yapılar Şefliği

1. Yeni yapılacak yapılar için zemin etüt raporlarını incelemek ve uygulamanın yerinde etüt edilmesi, uygun ise onayının yapılmasını sağlamak
2. Riskli yapılarla ilgili yanan-yıkılan belgelerini düzenlemek
3. Riskli yapılarla ilgili olarak, deprem risk analiz raporunun ve riskli yapının zemin etüt işlemlerinin yapılmasını incelemek ve onaylamak
4. 6306 sayılı yasaya göre riskli yapı tespiti yapılan binaların yıkım sürecinin takip edilmesiyle ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak
5. 6306 sayılı yasaya istinaden riskli bina tespit edilen yerlerde ilgili kira işlemlerini takip etmek
6. 6306 sayılı yasa gereğince, “ Açık arttırma usulü ile 2/3 satış” işlemlerini takip etmek
7. İmar Kanununun 23. maddesine göre yol kanal katılım payı işlemlerini yapmak
8. Yapı kullanma izin belgesi almış binaların, tretuvar teminat iadesi işlemlerini yapmak

Yapı Denetim Şefliği

1. 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununa göre tüm hak ediş ve iş bitirme tutanaklarını onaylamak
2. Yapı denetim firması veya ilgililerinin müracaatı üzerine yapı kullanma izin belgesi işlemlerini tamamlayarak belgeyi düzenlemek

 Yapı Kontrol Şefliği

1. Yerinde yapılan tespitlere veya şikayete göre yapı ruhsatına, proje eklerine göre aykırı yapılaşma veya ruhsatsız faaliyet hakkında yasal işlemleri yapmak
2. Yasal işlemleri yapılmış ve yıkım kararları alınmış yapılarla ilgili olarak, Zabıta Müdürlüğü ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile müşterek yıkım işlemlerini gerçekleştirmek
3. Yerinde yapılan tespitlere veya taleplere göre İmar mevzuatının ilgili maddeleri doğrultusunda metruk yapı işlemlerini yapmak

İmar Kalem Şefliği

1. Kurum içi ve Kurum dışı yazışmaların evrak işlemlerini yapmak
2. Tüm iş süreçleriyle ilgili başvuruları almak ve işlemleri yapmak
3. İşlemlere ait arşiv ve taramaları yapmak