Farika Web BannerEl Sanatları BannerYeni Spor KayıttCumhuriyet KoşusuSanat Akademisi Güz Dönemi Kayıtları

Gençlik Ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

geri
Müdür : Ayhan Kep

Görevler

AMAÇ

Sağlıklı bir nesil hedefiyle, sporu tabana yaymak için toplumun tüm kesimlerini spora teşvik etmek ve spor yapmaları için ortam hazırlayarak, spor kültürü oluşturmak ve sporcu yetiştirmek.

GÖREVLERİMİZ

• Belediyemizce kurulan spor tesis ve sahaların işletilmesi, ilçemizde spor yapan sporcuların yetişme ve gelişmelerini sağlamak, gençleri kötü alışkanlıklardan korumak, ruh ve beden sağlıkları ile ilgili gerekli tedbirleri almak, sporun kitlelere yayılmasını teşvik etmek, gençlere yönelik her türlü plan, proje ve organizasyonlar düzenlemek, yapılacak faaliyetlerin takvimini belirlemek, ilçe bazında ödüllü yarışma/müsabakalar tertip etmek,
• Bütün spor branşlarında sportif faaliyetler için imkanlar oluşturmak, spor okulları ve kurslar açmak,
• Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve diğer amatör spor kulüpleri ile koordineli olarak amatör sporun gelişmesi yönünde destek sağlamak,
• Bölgede bulunan spor kulüpleri ile dayanışma içinde halkın spor faaliyetlerine katılımını sağlamak, gençler için sportif etkinlikler, yarışmalar ve turnuvalar düzenlemek,
• İlçe bünyesindeki eğitim kurumları ile işbirliği yapmak, gençliğe yönelik seminer, konferans, paneller, sohbetler ve sempozyumlar düzenlemek, gezi, kamp ve benzeri etkinliklerde bulunmak, üniversite tanıtım günleri düzenlemek, gençlere yönelik kamp faaliyetleri yapmak,
• İlçede kurulmuş vakıf ve derneklerle, kuruluş amacı doğrultusunda müşterek çalışmalar yapmak,
• Eğitime Destek Merkezlerindeki, Spor Okulları ve Yaz Kurslarındaki kursiyerlere ve velilerine rehberlik hizmeti vermek, eğitim sürecinde öğrencilere ve velilerine yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemek,
• Amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, yerel ve ulusal alanda başarılı sporcuları ödüllendirmek,
• Spor komplekslerini, spor tesislerini,  yüzme havuzlarını, okul spor salonlarını, açık ve kapalı spor sahalarını yönetmek,
• Gençlik Merkezlerini işletmek,
• Sporcu yetiştirme hizmetleri vermek, eğitim hizmetleri vermek, kurslar( yabancı dil bilgisayar meslek vb.) düzenlemek,
• Gençlik kampları, spor kampları, , izci kampları, gençlik gezileri ve fuarlar düzenlemek,
• Gençlere yönelik farklı alanlarda ve konularda eğitimler düzenlemek, danışmanlık hizmeti sunmak, ayrıca kurslar (Spor Akademisine ve Polis okullarına hazırlık) düzenlemek, spor dersleri düzenlemek
• Yaz-kış spor okulları ile e-spor turnuvaları düzenlemek,
• İlçemizde sporu tabana yaymak ve spor kültürünü geliştirmek
• Belediye sınırları içerisinde bulunan okullar ile spor organizasyonları konusunda işbirliği yapmak,
• Şehrimizde bulunan üniversitelerin, sporla ilgili birimleriyle işbirliği yapmak, uygulanabilir projeler geliştirmek,
• İlçemizde bulunan her kademedeki okullarda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan öğretmenlerimizin mesleki ve spor yönünden gelişmelerine katkıda bulunmak, spor organizasyonlarında ve sporun ilçemizde yaygınlaşmasında kendilerinden yararlanmak.
• Spor organizasyonları için ilgili federasyonlarla işbirliği yapmak.