Akife Sesleniş BannerGop Kart Banner

Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü

geri
Müdür : Ethem Bozkurt

Görevler

Gaziosmanpaşa Belediyesinin Misyonu doğrultusunda; insan odaklı çalışmak, Belediyemize, kamu kurumlarına ait olan gayrimenkulleri korumak, değerlendirmek, verimli kullanımını sağlamak, sosyal ve kültürel projeler için kaynak yaratmak (arsa satışları), kamu hizmeti için ayrılmış alanları hizmete hazır hale getirerek kentsel gelişimi sağlamaktır.

ANA FAALİYET KONULARI:

1) Belediyemizin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların tespit işlemlerini yapmak,
2) Mülkiyeti belediyemize ait arsaların kontrol ve tescil işlemlerini Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde takip etmek,
3) 2981–3290 sayılı kanuna istinaden imar affı müracaatı bulunan hak sahiplerinin müracaatlarını değerlendirmek, tapularını vermek. 3194 Sayılı yasa kapsamında hissedarı olduğumuz parsellerde hisse satışı yapmak. Belediye mülkiyetinde bulunan ve üçüncü şahıslar tarafından işgal edilen yerlerin 2886 sayılı yasanın 36. ve 45. maddesine göre satışını gerçekleştirmek. Belediyeden tapu alan vatandaşların tapu bedellerinin ipotek olarak işlenmesi ve taksitlerinin takibi, tahsili işlemlerini yapmak.
5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine istinaden; belediye taşınmazlarının; asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devrini yapmak veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis etmek.
Gerekli yerlerde 2942-4650 sayılı kamulaştırma kanununun 8. maddesine göre uzlaşarak kamulaştırma yapmak, Kamulaştırmanın anlaşma yapılarak satın alma usulüyle yapılmaması halinde, kamulaştırma bedelinin tespiti ve Belediyemiz adına tescili hususunda dava açılması için Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne talepte bulunmak.
5393, 3194, 2886, 775, 222, 2981,6306, 4706 sayılı yasalar kapsamında gerekli iş ve işlemleri yapmaktır.