Farika Web BannerEl Sanatları BannerYeni Spor KayıttCumhuriyet KoşusuSanat Akademisi Güz Dönemi Kayıtları

Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

geri
Müdür : Murat Patır

Görevler

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün görevleri aşağıda sıralandığı gibidir;

1. Gazeteler, dergiler, radyolar, televizyonlar, haber ajansları, haber siteleri, yabancı ajanslar, internet ortamındaki sosyal paylaşım siteleri ve diğer bilgi kaynakları gibi yazılı, görsel, işitsel, elektronik ve yazılı basın organları ve kitle iletişim araçlarında yayınlanan haberleri ve diğer yazı ve programları günlük düzenli olarak takip etmek,

2. Belediye Başkanının şahsını, Belediye Başkanlığını ve personelini ilgilendiren haberleri takip etmek,

3. Fotoğraf ve video çekimi ile Belediye hizmetlerinin sesli ve görüntülü kayıtlarını yapmak ve bu kayıtları arşivlemek,

4. Bizzat Başkan tarafından verilecek emir doğrultusunda basın toplantıları düzenlemek,

5. İlçe halkının Belediyenin faaliyetlerini öğrenme ve takip etmelerine, belediyemiz ile sağlıklı, kolay ilişki kurabilmelerine yönelik projeler hazırlamak/hazırlatmak,

6. İlçe halkının belediyeden beklentilerini ve belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak/yaptırmak,

7. Belediyemiz hakkında haksız eleştirilere sebebiyet vermeyecek ve şeffaflık içerisinde bilgilendirme yapmak,

8. İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak şiir, makale, hikaye, deneme, slogan ve güzel söz, PR projesi, fotoğraf, kısa film gibi basın yayın ve halkla ilişkilere yönelik yarışmalar, sanatsal etkinlikler, eğlence programları, sosyal ve kültürel etkinlikler ile gezi programları düzenlemek,

9. Müdürlüğün ya da belediyenin diğer birimlerinin ihtiyaç duydukları; resmi gazeteyi, günlük-haftalık ya da aylık gazeteleri, mevzuata yönelik dergileri ve kitapları, teknik nitelikteki dergileri ve kitapları, eğitim, kültür ve sanat içerikli dergileri ve kitapları, ihtiyaç duyulan elektronik yayınları satın almak, abonelik işlemlerini yapmak, ilgili birimlere dağıtmak,

10. Resmi bayramlarda, dini bayramlarda, ulusal ve uluslararası platformlarda kutlanan ve toplum tarafından kabul görmüş olan belirli gün ve haftalarda; Belediye Başkanı tarafından verilen yazılı ve sözlü mesajların basın yayın organları vasıtasıyla yayınlanmasını sağlamak, gerekli durumlarda afiş ve pankart hazırlatmak ve uygun görülen yerlere asılmasını sağlamak,

11. Belediye bünyesindeki Gıda Bankası, Sosyal Market, Huzurevi, Kadın Sığınma Evi, Aşevi ve Şefkat Evi gibi sosyal yardım birimlerinin, basın yayın kuruluşları aracılığı ile tanıtımını sağlamak,

12. Belediyenin temel atma, açılış, sosyal ve kültürel etkinlik, Ramazan etkinlikleri, kurban sezonu faaliyetleri, bayram kutlamaları, yarışmalar ve sergiler gibi faaliyetlerin fotoğraf ve video çekimlerini yapmak/yaptırmak,

13. İlçemizde meydana gelen yangın, sel, fırtına, deprem, ve heyelan gibi afetlere uğrayanların hasar tespit çalışmalarında fotoğrafçı ve kameraman bulundurmak, afet sonrası fotoğraf ve video çekimlerini yapmak/yaptırmak, kayıtları arşivlemek ve ilgili birimlerle paylaşmak,

14. Halkın kentsel yaşama uyum sağlama bilincini arttırmak ve ilçemize aidiyet duygusunu güçlendirmek amacıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile koordinasyon halinde seminerler, konferanslar, sergiler, yarışmalar, kampanyalar ve festivaller düzenlemek, uzmanlardan oluşan jüriler oluşturmak, derecelendirmeler yapmak ve teşvik amaçlı ödüller vermeye ek olarak el ilanı, broşür, kitapçık, CD, film çalışması yaptırmak ve bu çalışmaları ilçe halkına dağıtmak, bu konuda basın yayın kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yapmak,

15. Belediyemiz tüm birimlerinin kitap, dergi, broşür, afiş, el ilanı, sürekli form, form vb. her türlü basılı malzemelerin tasarım, basım ve ciltlenmesi ve dağıtımını yapmak,

16. Müdürlük uygulamalarıyla ilgili olarak Belediye Meclis Kararı ya da Encümen Kararı gerektiği durumlarda Belediyenin karar organlarına havale edilmek üzere gerekçeli müzekkere hazırlayarak Başkanlık Makamına sunmak. Başkanlıkça yayınlanan Genelgeleri, Yönergelere, yazılı ve sözlü talimatlara uygun hareket etmek ve gereklerini yerine getirmek,

17. Çalışma alanına giren ve Başkanlık makamınca verilen diğer görevleri mevzuata uygun olarak ifa etmektir.