2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi Uyarınca Açık Teklif Usulü ile Kiralanması