Askıya Çıkan Planlar

Toki 3 no`lu Gecekondu Önleme Bölgesi İmar Planı Tedilatı Toki 3 no`lu Gecekondu Önleme Bölgesi İmar Planı Tedilatı
Gaziosmanpaşa İlçesi 3 No`lu Gecekondu Önleme Bölgesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Gaziosmanpaşa İlçesi 3 No`lu Gecekondu Önleme Bölgesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
Karadeniz Mahallesi 17285, 17233 Parseller Karadeniz Mahallesi 17285, 17233 Parseller
Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 4393, 4394, 4395 Parseller Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 4393, 4394, 4395 Parseller
Sarıgöl - Merkez Mahallesi Riskli Alanına ait 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planı Sarıgöl - Merkez Mahallesi Riskli Alanına ait 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planı
6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi
6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Hazırlanmış Olduğu Planların Onaylanması Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Hazırlanmış Olduğu Planların Onaylanması
1/1000 Ölçekli TEM Güneyi Revizyon Uygulama İmar Plan Tadilatı 1/1000 Ölçekli TEM Güneyi Revizyon Uygulama İmar Plan Tadilatı
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi
Bağlarbaşı Mahallesi Riskli Alanına Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının Onayı Bağlarbaşı Mahallesi Riskli Alanına Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının Onayı
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
4019 Ada, 5 Parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 4019 Ada, 5 Parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ, MERKEZ MAHALLESİ, F21C19D4B PAFTA T.C. Gaziosmanpaşa Belediyesi
Karadeniz Mahallesi, 17863 Parsel Plan Değişikliği Karadeniz Mahallesi, 17863 Parsel ile ilgili olarak 15.11.2013 onanlı 1/5000 ölçekli plan değişikliği


Sayfalar    Önceki     Sonraki