Askıya Çıkan Planlar

Bağlarbaşı Mahallesi Riskli Alanına İlişkin Uygulama İmar Planı Tadilatı Bağlarbaşı Mahallesi Riskli Alanına İlişkin Uygulama İmar Planı Tadilatı
1/1000 ölçekli TEM Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği 1/1000 ölçekli TEM Güneyi Revizyon Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği
Merkez Mahallesi 127 Pafta 1991 Ada 7 Parsel Plan Notu Tadilatı Merkez Mahallesi 127 Pafta 1991 Ada 7 Parsel Plan Notu Tadilatı
3287, 3288 ve 3289 Parsellerine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı Gaziosmanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi 3287, 3288 ve 3289 Parsellerine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı
Bağlarbaşı Mahallesi Riskli Alanına İlişkin 1/1000 Ölçekli Plan Notu Tadilatı Bağlarbaşı Mahallesi Riskli Alanına İlişkin 1/1000 Ölçekli Plan Notu Tadilatı
1/1000 ölçekli TEM Güneyi Revizyon Uygulama İmar Plan Tadilatı 1/1000 ölçekli TEM Güneyi Revizyon Uygulama İmar Plan Tadilatı
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği
Toki 3 no`lu Gecekondu Önleme Bölgesi İmar Planı Tedilatı Toki 3 no`lu Gecekondu Önleme Bölgesi İmar Planı Tedilatı
Gaziosmanpaşa İlçesi 3 No`lu Gecekondu Önleme Bölgesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Gaziosmanpaşa İlçesi 3 No`lu Gecekondu Önleme Bölgesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
Karadeniz Mahallesi 17285, 17233 Parseller Karadeniz Mahallesi 17285, 17233 Parseller
Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 4393, 4394, 4395 Parseller Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 4393, 4394, 4395 Parseller
Sarıgöl - Merkez Mahallesi Riskli Alanına ait 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planı Sarıgöl - Merkez Mahallesi Riskli Alanına ait 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planı
6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi
6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Hazırlanmış Olduğu Planların Onaylanması Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Hazırlanmış Olduğu Planların Onaylanması


Sayfalar   Sonraki