Askıya Çıkan Planlar

1477 ada 10 parsele ait 1/1000 ölçekli TEM Güneyi Revizyon Uygulama İmar Plan Tadilatı 1477 ada 10 parsele ait 1/1000 ölçekli TEM Güneyi Revizyon Uygulama İmar Plan Tadilatı
2925 ada, 16 parsele ait 1/1000 ölçekli TEM Güneyi Revizyon Uygulama İmar Plan Tadilatı 2925 ada, 16 parsele ait 1/1000 ölçekli TEM Güneyi Revizyon Uygulama İmar Plan Tadilatı
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği(Ada Bazı Uygulamaları İçin) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği(Ada Bazı Uygulamaları İçin)
Karlıtepe Mahallesi 1868 Ada 15 Parsele İlişkin UİP Değişikliği Karlıtepe Mahallesi 1868 Ada 15 Parsele İlişkin UİP Değişikliği
F. Çakmak Mah, 3569 Ada, 1 Parsel ve Tescil Harici Alana Ait 1/1000 Ölçekli Riskli Alan U.İ.P F. Çakmak Mah, 3569 Ada, 1 Parsel ve Tescil Harici Alana ait 1/1000 ölçekli Riskli Alan Uygulama İmar Planı
1/1000 ölçekli TEM Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği 1/1000 ölçekli TEM Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği
Bağlarbaşı Mahallesi Riskli Alanına İlişkin Uygulama İmar Planı Tadilatı Bağlarbaşı Mahallesi Riskli Alanına İlişkin Uygulama İmar Planı Tadilatı
1/1000 ölçekli TEM Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği 1/1000 ölçekli TEM Güneyi Revizyon Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği
Merkez Mahallesi 127 Pafta 1991 Ada 7 Parsel Plan Notu Tadilatı Merkez Mahallesi 127 Pafta 1991 Ada 7 Parsel Plan Notu Tadilatı
3287, 3288 ve 3289 Parsellerine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı Gaziosmanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi 3287, 3288 ve 3289 Parsellerine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı
Bağlarbaşı Mahallesi Riskli Alanına İlişkin 1/1000 Ölçekli Plan Notu Tadilatı Bağlarbaşı Mahallesi Riskli Alanına İlişkin 1/1000 Ölçekli Plan Notu Tadilatı
1/1000 ölçekli TEM Güneyi Revizyon Uygulama İmar Plan Tadilatı 1/1000 ölçekli TEM Güneyi Revizyon Uygulama İmar Plan Tadilatı
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği
Toki 3 no`lu Gecekondu Önleme Bölgesi İmar Planı Tedilatı Toki 3 no`lu Gecekondu Önleme Bölgesi İmar Planı Tedilatı
Gaziosmanpaşa İlçesi 3 No`lu Gecekondu Önleme Bölgesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Gaziosmanpaşa İlçesi 3 No`lu Gecekondu Önleme Bölgesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı


Sayfalar   Sonraki