Türk Dünyası Belediyeler Birliği

                     

TÜRK DÜNYASI BELEDİYELER BİRLİĞİ GENEL KURULU

   GENEL KURUL ÜYELERİ     (Doğal Üye) Hasan Tahsin USTA
(Asıl) İlknur ÇAVDAR KISACIK
(Yedek) İbrahim ORDU