Toki 3 no`lu Gecekondu Önleme Bölgesi İmar Planı Tedilatı


Toki 3 no`lu Gecekondu Önleme Bölgesi İmar Planı Tedilatı

 

İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Karayolları Mahallesinde yer alan yaklaşık 36.000 m2 yüzölçümlü saha; 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca 04.12.2008 tarih, 5746 sayılı Başkanlık Oluru ile Gecekondu Önleme Bölgesi ilan edilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 03.02.2016 tarih, 1751 sayılı Makam Oluru kapsamında 775 sayılı Gecekondu Kanununun 19. ve Uygulama Yönetmeliğinin 59. Maddesi uyarınca Gaziosmanpaşa İlçesi, Karayolları Mahallesi, 3 Nolu Gecekondu Önleme Bölgesine İlişkin 01.07.2016 tarihli ve 3131 sayılı TOKİ Başkanlık Oluru ile onaylanan İmar Planları üzerinde yapılan bir takım düzenlemeler sonucu hazırlanan plan tadilatı 15.11.2016 tarih ve 5276 sayılı Başkanlık Oluru ile TOKİ Başkanlığınca onaylanmıştır.

 

ASKIYA ASILIŞ TARİHİ            : 17.11.2016

ASKIDAN İNDİRİLİŞ TARİHİ   : 17.12.2016