Taşeron Personelin Kadroya Geçiş Sınav Sonuçları Açıklandı

27.03.2018


   Başkanlığımız Sınav Kurulu tarafından 22 – 23 – 24 Mart 2018 tarihinde yapılan sözlü ve uygulamalı sınavlara katılanların başarı durumu ile katılmayanların / katılamayanların durumlarına dair listeler aşağıda yer almaktadır.

Ek 1 - Sınavlarda Başarılı Olanların Listesi

Ek 2 - Sınavlarda Başarısız Olanların Listesi

Ek 3 - Diğer Liste