Sınav Sonuçları İlanı

T.C.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

SINAV SONUÇLARI İLANI

            24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı KHK’nın 127. maddesiyle 375 sayılı KHK’ye eklenen Geçici 24. Madde gereğince, 4734 sayılı kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 04/12/2017 tarihi itibariyle kurumumuzda çalıştırılmakta olanlardan Belediyemizde görev yapan hak sahibi işçilerin işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin düzenlenecek sınava dair duyuru 21 Mart 2018 tarihinde belediyemiz resmi internet sitesinde ilanen duyurulmuştur.

            Başkanlığımız Sınav Kurulu tarafından 22 – 23 – 24 Mart 2018 tarihinde yapılan sözlü ve uygulamalı sınavlara katılanların başarı durumu ile katılmayanların / katılamayanların durumlarına dair listeler aşağıda yer almaktadır.

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 28 Mart 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar İstanbul Valiliği Sınav İtiraz Komisyonuna iletilmek üzere, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne yapılabilecektir.

            İşçi statüsüne geçirilmeye hak kazanan kişilere dair kesin kabul listesi, Güvenlik ve Arşiv Araştırması sonuçlarının değerlendirilmesi neticesinde; ayrıca ilan edilecektir.

            İlanen tebliğ olunur.

Ek 1 - Sınavlarda Başarılı Olanların Listesi

Ek 2 - Sınavlarda Başarısız Olanların Listesi

Ek 3 - Diğer Liste