Sağlık İşleri Müdürlüğü

 

Dr.Bayram TURAN
Sağlık İşleri Müdürü

Telefon : (0212) 453 53 11 | Fax : (0212) 453 53 22
E-Posta: bayramturan@gaziosmanpasa.bel.tr

EĞİTİM BİLGİLERİ

1985-1991 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

2009-2010 MASSACHUSETTS COLLEGE OF PHARMACY AND HEALTH SCİENCES

İŞ DENEYİMİ

  1. 1991-1993 Van Devlet Hastanesi Acil Servisi

  2. 1993-1997 Yeniçiftlik Sağlık Ocağı

  3. 1998-2000 Extern at Brigham and Women’s Hospital Boston USA

  4. 2000-2008 Health Consultant at South Shore Mental Health USA

  5. 2009-2010 Clinical Rotations at Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences

  6. 2010-2012 Doctor at Signature Healthcare USA

HEDEFLERİM

       Eğitim hayatım boyunca edinmiş olduğum birikimlerimi, Gaziosmanpaşa ilçesi sınırları içindeki mahalli müşterek ihtiyaçların eşitlik duygusuyla en iyi şekilde karşılanması, yaşam kalitesinin arttırılması, insan odaklı olarak halk sağlığının korunması, izlenmesi ve geliştirilmesi ile koruyucu sağlık hizmetlerinin halkımız için ulaşılabilir kılınmasında kullanmak.

1.Cenaze Hizmeti

2.Hasta Muayene Hizmeti

3.Sağlık Raporlarının Düzenlenmesi

4.Laboratuvar Tetkikleri Hizmeti

5.Röntgen Teşhis Hizmeti

6.Hasta Nakil Ambulans Hizmeti ve Binek Araç ile Hasta Nakil Hizmeti

7.Pansuman, Enjeksiyon, EKG gibi Poliklinik Hizmeti

8.Personele Yönelik İlk Yardım Eğitimi Verilmesi

9.Personel Periyodik Muayeneleri

1.Hayvan muayene, tedavi ve klinik.

2.Vatandaşlardan gelen şikayet ve taleplerin sonuçlandırılması.

3.Aşı (Yapılması gerekli kuduz vb. aşıların yapılması)

4.Kısırlaştırma

5.Sahiplendirme

6.Yakalama ve alındığı yere bırakma. (Başıboş ve küpesiz hayvanların toplanarak kısırlaştırılması sonrası alındıkları ortama geri bırakılması)

7.İlaçlama ve dezenfeksiyon. (Mesken, işyeri, binaların ortak kullanım alanları (bodrum, çatı, kömürlük, bahçe vb. kamu kurumları ve açık alan ilaçlamaları ile ilçemizdeki okul ve camilere ait su depolarının dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması)

8.Mama temini (gönüllü hayvan sever vatandaşlarımıza mama yardımı yapılarak sokak hayvanlarının yem ihtiyacının daha hızlı bir şekilde karşılanması)

9.Kurbanlık hayvan muayenesi yapılması

1.Çalışan personel ve alt işveren çalışanlarının iş kazası ve meslek hastalıklarına yakalanmasının engellenmesi için sistemli olarak çalışmalar yapılması.

2.Alt işveren firmaların iş güvenliği uzmanları ile ayda bir kez toplantı yapılarak çalışanlar için iş sağlığı ve güvenliği konularında durum değerlendirmeleri yapılması ve hazırlanan raporların görüşülmesi.

3.İş kazalarından sonra kök neden araştırılıp benzer bir kaza meydana gelmemesi için gerekli çalışmaların yapılması (İSG Kurulunda görüşülmesi).

4.Tüm personelin periyodik muayenelerinin yapılması.

5.Temel İş Sağlığı ve Güvenliği, Ergonomi, Yüksekte Çalışma, Temel İlkyardım ve Yangın Eğitimlerinin verilmesi.

6.Kişisel koruyucu donanımların kullanılıp kullanılmadığının denetiminin yapılması

7.Yılda bir kez Yangın Tatbikatı organizasyonunun yapılması, acil durum ekiplerinin belirlenmesi ve bu ekiplerin görev dağılımlarının yapılması.

 

KARBONMONOKSİT ÖLÇÜMÜ

      Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğünce; sigaranın olası zararlarına karşı vatandaşlara ve çalışanlarına yönelik önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Kurulan karbonmonoksit ölçüm standında vatandaşların ve çalışanların vücutlarındaki karbonmonoksit miktarı ölçüldü. Vatandaşlar ve çalışanlar tutulan ölçüm çubuğunu üfleyerek test edildi.

      Yapılan ölçümler sonucunda vücutlarındaki miktar fazla olanlar sigara içmemeleri konusunda uyarıldı. Yapılan teste göre nefeslerinde bulunan karbonmonoksit miktarı 0-2 birim arasında olanlar sigara kullanmayanlar kategorisine girerken, 3-5 arasında olanlar pasif içici olarak kabul edilirken daha üst değerlere rastlananlar sigara nedeniyle oluşabilecek KOAH ve diğer akciğer rahatsızlıklarına karşı uyarıldı.

      Yapılan testlerle vücuttaki karbonmonoksit oranını gördüklerini belirten uzmanlar, “Bu test kullanılan sigaraların kişilere verdiği zararları ortaya çıkarması açısından ücretsiz bir testtir. Yüksek değerler çıkan insanlarımıza sigara kullanmalarını mutlaka bırakmalarıyla ilgili önerilerde bulunuyoruz. Bütün bu karbonmonoksit ve solunum fonksiyonu testlerindeki bozukluklar sigaranın etkilerini ve zararlarını gösteriyor. Kişi bırakmaya karşı daha gönüllü oluyor. Tamamen sigarasız bir toplum ve sigara içmeyen bir insan oluşturmak istiyoruz” şeklinde bilgi verdi. 

MİNİK ÖĞRENCİLERE AMBULANS TANITIM EĞİTİMİ

     Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğünde görev yapan Acil Tıp Teknisyeni personellerimizce, İlçemizde eğitim veren Masal Park Anaokulu öğrencilerine ambulans ve acil duruma ilk müdahale ile bilgiler verildi.

     Çocukların ambulans aracı korkusunu yenmeleri, duyarlılık ve bilgi seviyelerini artırmalarının amaçlandığı eğitimde, çocuklar eğlenerek ambulansta bulunması gereken bütün teçhizatları ve malzemeleri tanıdı, ayrıca bu ilkyardım malzemelerinin hangi durumlarda kullanılması gerektiğini öğrenmiş oldular.

     Çocukların acil bir durumda “112 Acil Çağrı Merkezini” aramaları gerektiği konusunda hatırlatmada bulundular.

     Görevli sağlık personellerimiz, trafikte seyreden ambulans için acil durumlarda zamanın ne kadar önemli olduğunu anlatarak, ambulansa yol verme konusunda gerekli hassasiyetin aşılanmasını sağladılar.

 

     YAŞLILARIMIZA EVDE SAĞLIK KONTROLLERİMİZ

      İlçemizde yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi yaşlılar tespit edilip, sağlık ekiplerimizce bu yaşlılarımızın evlerine gidilerek, sağlık kontrolleri yapılmaktadır. 

 

      Sağlık kontrollerimiz düzenli olarak gerçekleştirilecek olup, sağlık dışında istenilen taleplerde (temizlik, yemek, badana vb.) ilgili Müdürlüklere bildirilmektedir. 

 

TANSİYON ÖLÇME HİZMETİ

    Müdürlüğümüzde görev yapan sağlık personellerince, Belediyemize işlem yapmak için gelen ve öğle arası saatlerinde bekleyen vatandaşlarımıza ve sağlık açısından riskli vatandaşlar ile arzu edenlere yönelik ücretsiz tansiyon ölçme hizmeti verilmektedir.

 

HASTA NAKİL HİZMETLERİ

       Müdürlüğümüze başvuran hasta yakınlarının ambulans talepleri randevu programına göre düzenlenerek, istedikleri hastanelere nakilleri sağlanmaktadır.

       Belediyemiz 7. kat Sağlık İşleri Müdürlüğüne başvurularak veya (212) 453 53 20 irtibat numarasından randevu alınabilmektedir.

 

CENAZE HİZMETLERİ

      İlçemizde yakını vefat eden vatandaşlarımızın, vefat edenin nüfus cüzdanı ve varsa rapor, tahlil vb. sağlık sonuçları ile birlikte Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

      Belediyemiz tabiplerince cenazenin muayenesi yapılmakta ve ölüm belgesi düzenlenmektedir.

      Düzenlenen ölüm belgesi kayıtlardan düşümünün sağlanması amacıyla Gaziosmanpaşa Nüfus Müdürlüğüne gönderilmektedir.

İrtibat: (0212) 453 53 16/17

TEDAVİ VE KLİNİK

        İlçemiz sınırları içerisinde yaşamını sürdüren sokak hayvanlarının tedavi uygulamaları Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı Şefliği tarafından yapılmaktadır.

AŞILAMA

      İlçemiz sınırları içerisinde yaşamını sürdüren sokak hayvanlarının ve yine ilçemizde ikamet eden vatandaşlarımıza ait olan kedi ve köpeklerin yapılması gerekli kuduz aşısının uygulanması işi Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı Şefliği tarafından yapılmaktadır.

KISIRLAŞTIRMA

      İlçemiz sınırları içerisinde yaşamını sürdüren sokak hayvanlarına protokol gereği İBB Cebeci Geçici Bakımevinde kısırlaştırma uygulaması yapılmaktadır.

SAHİPLENDİRME

      İlçemiz sınırları içerisinde yaşamını sürdüren sokak hayvanları rehabilitasyon, kısırlaştırma ve aşılama işlemleri yapıldıktan sonra sahiplendirilmektedir.

YAKALAMA

      İlçemiz sınırları içerisinde yaşamını sürdüren sokak hayvanlarının ilgili yasa gereği rehabilitasyon, kısırlaştırma ve aşılama işlemlerinin yapılması için oluşturulan ekip tarafından yakalanması,  Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı Şefliği tarafından yapılmaktadır.

ALINDIĞI ADRESE BIRAKMA

      İlçemiz sınırları içerisinde yaşamını sürdüren sokak hayvanlarının ilgili yasa gereği rehabilitasyon, kısırlaştırma ve aşılama işlemlerinin yapılması sonrasında ekip tarafından alındığı adrese bırakılması,  Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı Şefliği tarafından yapılmaktadır.

ISIRILAN, AŞIYA SEVK EDİLEN VATANDAŞLAR

      İlçemiz sınırları içerisinde şüpheli hayvan tarafından ısırıldığı beyanı ile başvuran vatandaşların ilgili sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi,  Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı Şefliği tarafından yapılmaktadır.

KUDUZ ŞÜPHELİ HAYVANLARIN LABORATUVAR MUAYENESİ

      Isırma olayına karışması sonrası müşahedeye alınan memeli hayvanlar müşahede süresi içerisinde ölmeleri sonrası kuduz yönüyle tetkik yapılması amacıyla; Pendik Veteriner Araştırma Enstitüsüne gönderilmektedir.

      İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kısırkaya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı ile Belediyemiz protokol imzalayarak hizmet vermeye başlamıştır.

      Hayvanları Koruma Kanunu hükümleri gereği, Şefliğimiz Sokak Hayvanları Tedavi ve Geçici Bakımevi’nde bulunan köpek kafesleri hayvanların rahat yaşamalarını sağlayacak ölçü ve özelliklere sahiptir. Kafeslerin içerisinde kuru alan oluşturmak amaçlı plastik paletler, palet üzerinde bulunan battaniye vb. eşya ve kafes önü rüzgar kesici gibi önlemler bulunmaktadır.

Tüm kafeslerin içerisinde elektrikli ısıtıcılar yer almaktadır. Yem ve su ihtiyaçları kafes içerisinde bulunan kaplar vasıtasıyla sağlanmaktadır.

 

Kafeslerin önlerinde gezinti amaçlı yeşil alan oluşturulmuştur.

Kedi Evi

Sokak Hayvanlarını Besleme Çalışmaları- Kış Şartlarında Mama Dağıtımı

 

 

Sokak Hayvanlarının Beslenmesi / Mama Dağıtımları

 

Sokak Hayvanları İçin Suluk Kurulumu, Sulukların Bakımı ve Temizliği Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı Şefliği Tarafından Yapılmaktadır.

 

Sokak Hayvanlarının Yaşamlarını Desteklemek Amacıyla İlçemizde Bulunan Parklara Kedi Evleri, Köpek Kulübeleri ve Besleme Noktaları Kurulmaktadır.

Okul Ziyaretleri

 

İLAÇLAMA

İlçemizde kamu hizmet binası, kamusal alan, kurban satış yeri, ev, işyeri, park, yeşil alan, pazar yeri vb. alanlarda İlaçlama ve Dezenfeksiyon uygulaması yapılmaktadır.

 

SU DEPOLARININ DEZENFEKSİYONU

İlçemizde bulunan okul, camii ve resmi kurumlara ait su depoları Müdürlüğümüz tarafından dezenfekte edilmektedir.

KURBAN HİZMETLERİ

Kurban Hizmetleri kapsamında kurbanlık hayvanların ilçemize girişinden kesimine kadar tüm kontrolleri yapılmaktadır.

Kurban Hizmetleri Kapsamında “kurban kesim elemanı” yetiştirilmektedir.  

YANGIN ve TAHLİYE TATBİKATI

       Personellerimizin acil durumlara hazır olması amacıyla her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Yangın ve Tahliye Tatbikatı; 27.10.2016 Perşembe günü saat 11:30-12:30’da başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

       Siren çalması ile birlikte sis makinası ile servis merdivenlerine duman verilmiş ve tüm personel yangın merdivenlerine yönlendirilerek, sağlıklı bir şekilde tahliye gerçekleştirilmiştir.

       Senaryo gereği alevlerden ve dumandan etkilenmiş bir personelin, baygın halde olduğu tespit edilmiştir.  Kurtarma ekibindeki personeller tarafından sedyeye bağlanmış ve halatlar yardımı ile 2. kattan aşağıya başarılı bir şekilde indirilmiştir.

       Temsili olarak önceden inşa edilen bir kulübede 2 defa yangın çıkartılmış ve söndürme ekibi tarafından başarılı bir şekilde söndürülmüştür.

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU

       Belediyemiz ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi işbirliğinde; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Mevzuat Daire Başkanı Sn. İsmail Gültekin, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı İş Müfettişleri, OHSAD Başkanı Sn. Reşat Bahat, Gaziosmanpaşa Belediyesi Üst Düzey Yetkilileri ve alanındaki Uzman Akademik Kadronun katılımıyla 28-29 Nisan 2016 tarihinde Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Erhan Akgüç Konferans Salonu’nda “SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU” düzenlenmiştir.