Sağlık İşleri Müdürlüğü

  

 

Dr.Bayram TURAN
Sağlık İşleri Müdürü

Telefon : (0212) 453 53 11 | Fax : (0212) 453 53 22
E-Posta: bayramturan@gaziosmanpasa.bel.tr

EĞİTİM BİLGİLERİ

1985-1991 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

2009-2010 MASSACHUSETTS COLLEGE OF PHARMACY AND HEALTH SCİENCES

İŞ DENEYİMİ

  1. 1991-1993 Van Devlet Hastanesi Acil Servisi

  2. 1993-1997 Yeniçiftlik Sağlık Ocağı

  3. 1998-2000 Extern at Brigham and Women’s Hospital Boston USA

  4. 2000-2008 Health Consultant at South Shore Mental Health USA

  5. 2009-2010 Clinical Rotations at Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences

  6. 2010-2012 Doctor at Signature Healthcare USA

HEDEFLERİM

       Eğitim hayatım boyunca edinmiş olduğum birikimlerimi, Gaziosmanpaşa ilçesi sınırları içindeki mahalli müşterek ihtiyaçların eşitlik duygusuyla en iyi şekilde karşılanması, yaşam kalitesinin arttırılması, insan odaklı olarak halk sağlığının korunması, izlenmesi ve geliştirilmesi ile koruyucu sağlık hizmetlerinin halkımız için ulaşılabilir kılınmasında kullanmak.

1.Cenaze Hizmeti

2.Hasta Muayene Hizmeti

3.Sağlık Raporlarının Düzenlenmesi

4.Laboratuvar Tetkikleri Hizmeti

5.Röntgen Teşhis Hizmeti

6.Hasta Nakil Ambulans Hizmeti ve Binek Araç ile Hasta Nakil Hizmeti

7.Pansuman, Enjeksiyon, EKG gibi Poliklinik Hizmeti

8.Personele Yönelik İlk Yardım Eğitimi Verilmesi

9.Personel Periyodik Muayeneleri

1.Hayvan muayene, tedavi ve klinik.

2.Vatandaşlardan gelen şikayet ve taleplerin sonuçlandırılması.

3.Aşı (Yapılması gerekli kuduz vb. aşıların yapılması)

4.Kısırlaştırma

5.Sahiplendirme

6.Yakalama ve alındığı yere bırakma. (Başıboş ve küpesiz hayvanların toplanarak kısırlaştırılması sonrası alındıkları ortama geri bırakılması)

7.İlaçlama ve dezenfeksiyon. (Mesken, işyeri, binaların ortak kullanım alanları (bodrum, çatı, kömürlük, bahçe vb. kamu kurumları ve açık alan ilaçlamaları ile ilçemizdeki okul ve camilere ait su depolarının dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması)

8.Mama temini (gönüllü hayvan sever vatandaşlarımıza mama yardımı yapılarak sokak hayvanlarının yem ihtiyacının daha hızlı bir şekilde karşılanması)

9.Kurbanlık hayvan muayenesi yapılması

1.Çalışan personel ve alt işveren çalışanlarının iş kazası ve meslek hastalıklarına yakalanmasının engellenmesi için sistemli olarak çalışmalar yapılması.

2.Alt işveren firmaların iş güvenliği uzmanları ile ayda bir kez toplantı yapılarak çalışanlar için iş sağlığı ve güvenliği konularında durum değerlendirmeleri yapılması ve hazırlanan raporların görüşülmesi.

3.İş kazalarından sonra kök neden araştırılıp benzer bir kaza meydana gelmemesi için gerekli çalışmaların yapılması (İSG Kurulunda görüşülmesi).

4.Tüm personelin periyodik muayenelerinin yapılması.

5.Temel İş Sağlığı ve Güvenliği, Ergonomi, Yüksekte Çalışma, Temel İlkyardım ve Yangın Eğitimlerinin verilmesi.

6.Kişisel koruyucu donanımların kullanılıp kullanılmadığının denetiminin yapılması

7.Yılda bir kez Yangın Tatbikatı organizasyonunun yapılması, acil durum ekiplerinin belirlenmesi ve bu ekiplerin görev dağılımlarının yapılması.

 

HASTA NAKİL AMBULANS HİZMETİ

           Belediyemize ait 2 (iki) adet Hasta Nakil Ambulansı aracı ile Hasta Nakil Hizmeti verilmektedir. Ambulans hizmetine ihtiyacı olan vatandaşlarımızın yakınları Müdürlüğümüze başvurarak veya (0212) 453 53 20 numaralı telefondan ulaşarak randevu alabilirler. Hastaların evden hastaneye veya hastaneden eve taşınması sağlanmaktadır.

   

    

      

DİĞER HASTA NAKİL TALEPLERİ;

       

HASTA VE ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN ZİYARET EDİLMESİ

       İlçemizde ikamet eden hasta ve engelli vatandaşlarımız evlerinde ziyaret edilerek,  ihtiyaç ve taleplerinin giderilmesi hususunda, periyodik olarak ziyaretler yapılmaktadır.

  

CENAZE HİZMETLERİ

 

     İlçemizde yakını vefat eden vatandaşlarımızın, vefat edenin nüfus cüzdanı ve varsa rapor, tahlil vb. sağlık sonuçları ile birlikte Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

  Belediyemiz tabiplerince cenazenin muayenesi yapılmakta ve ölüm belgesi düzenlenmektedir.

 

TEDAVİ VE KLİNİK

     İlçemiz sınırları içerisinde yaşamını sürdüren sokak hayvanlarının tedavi uygulamaları Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı Şefliği tarafından yapılmaktadır.

 

AŞILAMA

        İlçemiz sınırları içerisinde yaşamını sürdüren sokak hayvanlarının ve yine ilçemizde ikamet eden vatandaşlarımıza ait olan kedi ve köpeklerin yapılması gerekli kuduz aşısının uygulanması işi Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı Şefliği tarafından yapılmaktadır.

 
SAHİPLENDİRME
 

     İlçemiz sınırları içerisinde yaşamını sürdüren sokak hayvanları rehabilitasyon, kısırlaştırma ve aşılama işlemleri yapıldıktan sonra sahiplendirilmektedir.

     

YAKALAMA

      İlçemiz sınırları içerisinde yaşamını sürdüren sokak hayvanlarının ilgili yasa gereği rehabilitasyon, kısırlaştırma ve aşılama işlemlerinin yapılması için oluşturulan ekip tarafından yakalanması,  Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı Şefliği tarafından yapılmaktadır. 

ISIRILAN, AŞIYA SEVK EDİLEN VATANDAŞLAR

     İlçemiz sınırları içerisinde şüpheli hayvan tarafından ısırıldığı beyanı ile başvuran vatandaşların ilgili sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi,  Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı Şefliği tarafından yapılmaktadır.
 
 

KUDUZ ŞÜPHELİ HAYVANLARIN LABORATUVAR MUAYENESİ

      Isırma olayına karışması sonrası müşahedeye alınan memeli hayvanlar müşahede süresi içerisinde ölmeleri sonrası kuduz yönüyle tetkik yapılması amacıyla; Pendik Veteriner Araştırma Enstitüsüne gönderilmektedir.

      İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kısırkaya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı ile Belediyemiz protokol imzalayarak hizmet vermeye başlamıştır.

  

      Hayvanları Koruma Kanunu hükümleri gereği, Şefliğimiz Sokak Hayvanları Tedavi ve Geçici Bakımevi’nde bulunan köpek kafesleri hayvanların rahat yaşamalarını sağlayacak ölçü ve özelliklere sahiptir. Kafeslerin içerisinde kuru alan oluşturmak amaçlı plastik paletler, palet üzerinde bulunan battaniye vb. eşya ve kafes önü rüzgar kesici gibi önlemler bulunmaktadır. 

     

 

       Tüm kafeslerin içerisinde elektrikli ısıtıcılar yer almaktadır. Yem ve su ihtiyaçları kafes içerisinde bulunan kaplar vasıtasıyla sağlanmaktadır.

 
 
 

                     Kafeslerin önlerinde gezinti amaçlı yeşil alan oluşturulmuştur.

Kedi Evi

                                      

                                      

Sokak Hayvanlarıın Beslemesi / Mama Dağıtımları

                                              

                                              

           Sokak Hayvanlarının Yaşamlarını Desteklemek Amacıyla İlçemizde Bulunan Parklara Kedi Evleri, Köpek Kulübeleri ve Besleme Noktaları Kurulmaktadır.

                                         

            Okullarımızda, hayvan sevgisinin küçük yaşlarda aşılanmasını sağlayarak, onların duygusal ve sosyal gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

   

İLAÇLAMA

          İlçemizde kamu hizmet binası, kamusal alan, kurban satış yeri, ev, işyeri, park, yeşil alan, pazar yeri vb. alanlarda İlaçlama ve Dezenfeksiyon uygulaması yapılmaktadır.

                                           

   

                                                                                                                         

İlçe sınırlarımız içerisinde Uçkunla Mücadele

 

SU DEPOLARININ DEZENFEKSİYONU

İlçemizde bulunan okul, camii ve resmi kurumlara ait su depoları Müdürlüğümüz tarafından dezenfekte edilmektedir.

                                           

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ KANATLI HAYVAN BAKIMEVİ

KURBAN HİZMETLERİ

Kurban kesimi sırasında yaşanabilecek kazaların ve kaçak kesimlerin önlenmesi amacıyla düzenlenen bilimsel eğitim kursunda, öncelikle yasal mevzuat anlatıldı. Müftülük yetkilileri tarafından kursiyerlere dini bilgi ve kurallar anlatılırken, Belediye bünyesinde görevli veteriner hekimler tarafından da genel hijyen kuralları hakkında bilgi verildi. Ayrıca, kursiyerlere olası yaralanmalara karşı temel ilk yardım bilgilerinin aktarılmasının yanı sıra kesim işleminin nasıl yapılacağı hakkında da uygulamalı eğitim verildi.

Gruplar halinde düzenlenen kursun sonunda 25 kasaba “Kurban Kesim Elemanı" sertifikası verilirken bıçak ve kasap önlüğü de hediye edildi.

                                                                               

 

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞEFLİĞİ

Belediyemiz Ana Hizmet Binası Yangın Tatbikatı

   

 

İLÇEMİZ OKULLARINDA YANGIN TATBİKATLARI:

   

           İlçemizdeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerindeki okullarda yangın tatbikatları organize edilmiş ve 22 okulda yangın tatbikatları gerçekleştirilmiştir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

   

Tüm personeli kapsayan Genel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri verilmiştir.