Projelerimiz

• “Merkez Mahallesi Riskli Alanı” 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 24.12.2012 tarih ve 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 26 Ocak 2013 tarih ve 28540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir.

• Danıştay 14.dairesinin E.2018/304 esas sayı ve K.19.12.2018 tarihli kararı ile iptal edilmiştir.

• Ayrıca İDDK Kararı ile 20.06.2019 tarih E.2019/483 esas ve K.2019/3152 sayılı kararı ile iptal kararı onanmıştır.

• Alan büyüklüğü 49,440.00 m², 157 bina ve 571 bağımsız birim bulunmaktadır.

Tüm Kentsel Dönüşüm Haritası

Riskli Alan Sınırı

Bölgeye Ait İstatistik Bilgiler

Projeye Ait Görseller

Tanıtım Filmi

• “Sarıgöl-Merkez Mahallesi Riskli Alanı” 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 24.12.2012 tarih ve 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 26 Ocak 2013 tarih ve 28540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir. • Alan büyüklüğü 58,338.00 m², 256 bina ve 393 bağımsız birim bulunmaktadır.

• “Sarıgöl-Merkez Mahallesi Riskli Alanı” nda kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleri ile anlaşma süreci tamamlanmış ve 04.10.2016 tarihinde temel atma töreni gerçekleştirilmiştir.

• Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan KİPTAŞ arasında 07.08.2018 tarihinde imzalanan protokol ile proje KİPTAŞ tarafından sürdürülmekte olup inşaat süreci devam etmektedir.

• 36 tapulu, 176 tapu tahsis belgeli ve 40 işgalci hak sahibine aylık kira bedeli ödenmektedir.

• Aylık kira yardımı; 297,948.64TL olup 352 hak sahibine kira yardımı yapılmaktadır.

• 2019 Yılı içerisinde ödenen toplam kira bedeli 3,548,512.44 TLdir.

Tüm Kentsel Dönüşüm Haritası

Riskli Alan Sınırı

Bölgeye Ait İstatistik Bilgiler

Projeye Ait Görseller

Tanıtım Filmi

Temel Atma Töreni

• Pazariçi Mahallesi Kuzey Bölgesi Riskli Alanı 24.12.2012 tarih ve 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlan Edilmiş; fakat Kentsel Dönüşüm Çalışmaları kapsamında arazi ve hak sahipliği tespit çalışmaları başlamış olup saha çalışmaları devam ederken bölge genelinde riskli alana yürütmeyi durdurma ve iptal kararı verilmiştir. Temyiz sonrasında İDDK kararı ile sadece davacı taşınmazı yönünden iptal kararı verilmiştir. İDDK kararına göre kentsel dönüşüm çalışmaları devam etmektedir.

• Pazariçi Mahallesi Kuzey Bölgesi, yeniden Riskli Alan ilan edilmek üzere 2 bölgeye ayrılmıştır.

• “Pazariçi Mahallesi 1.Kısım (3A Bölgesi) Riskli Alanı” 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 19.09.2016 tarih ve 2016/9190 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 03.10.2016 tarih ve 29846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir.

• “Pazariçi Mahallesi 2.Kısım (4. Bölge) Riskli Alanı” 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 19.09.2016 tarih ve 2016/9193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 03.10.2016 tarih ve 29846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir.

• Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında arazi ve hak sahipliği tespit çalışmaları tamamlanmış olup hak sahipleri ile anlaşma süreci devam edecektir. • Alan büyüklüğü 358,703.00 m², 1808 bina ve 5929 bağımsız birim bulunmaktadır.

• Gaziosmanpaşa Belediyesi İle Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Arasında 21.05.2019 Tarihinde İmzalanan İşbirliği Protokolü İle Pazariçi Mahallesi 3A Bölgesi Projelerinin Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresince (TOKİ) Yürütüleceği kararı alınmıştır.

• Aylık kira yardımı; 275,632.99 olup 365 hak sahibine kira yardımı yapılmaktadır.

• 2019 Yılı içerisinde ödenen toplam kira bedeli 3,025,858.88 TL’dir.

Tüm Kentsel Dönüşüm Haritası

Riskli Alan Sınırı

Bölgeye Ait İstatistik Bilgiler

Projeye Ait Görselleri

Tanıtım Filmi

• Yıldıztabya Mahallesi Batı ve Doğu Bölgesi Riskli Alanları” 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 24.12.2012 tarih ve 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 26.01.2013 tarih ve 28540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir.

• Kentsel Dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleri ile görüşmeler, anlaşmalar yapılarak tahliye / yıkım çalışmaları yapılırken bölge genelinde riskli alana yürütmeyi durdurma ve iptal kararı verilmiştir. Temyiz sonrasında İDDK kararı ile sadece davacı taşınmazı yönünden iptal kararı verilmiştir. Bu süreçte Danıştay 14. Dairesinin E.2016/491 sayılı K.2017/4805 sayılı kararı ile “24.12.2012 tarih 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yıldıztabya Mahallesine ilişkin kısmının İPTALİNE” karar verilmiştir.

• 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen riskli alan sınırları içerisinde kalan alan (14,16 hektar) 17.10.2016 tarih 2016/9411 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden riskli alan ilan edilen Yıldıztabya Mahallesi 1.Kısım (5. Bölge) Riskli Alan sınırlarında hak sahipleri ile arazi ve hak sahipliği tespit çalışmaları başlamış olup etaplar halinde hak sahipleri ile anlaşma süreci devam etmektedir.

• İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Yıldıztabya Mahallesi 3. Kısım (6A-6C Bölgesi) sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 7,79 hektarlık alan, 05/02/2018 tarihli ve 2018/11392 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2 nci ve Ek 1 inci maddelerine göre yeniden "Riskli Alan" ilan edilmiştir.

• Alan büyüklüğü 218,551.00 m², 569 bina ve 1565 bağımsız birim bulunmaktadır. Alanda bugüne kadar 160 bina ve 317 bağımsız birim yıkılmış, 342 bağımsız birim ile anlaşma yapılmıştır.

• Gaziosmanpaşa Belediyesi İle Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Arasında 21.05.2019 Tarihinde İmzalanan İşbirliği Protokolü İle Yıldıztabya Mahallesi 5_6A Bölgesi Projelerinin Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresince (TOKİ) Yürütüleceği kararı alınmıştır.

• Aylık kira yardımı; 351,919.79 TL olup toplam 504 hak sahibine kira yardımı yapılmaktadır.

• 2019 Yılı içerisinde ödenen toplam kira bedeli 3,937,459.92 TL’dir.

• İşin Bitiş Tarihi : 25.07.2020 ( Verilen Süre Uzatımı = 2 Ay ;                                                                                                                                                            İşin Yeni Bitiş Tarihi = 25.09.2020 )

Tüm Kentsel Dönüşüm Haritası

Riskli Alan Sınırı

Bölgeye Ait İstatistik Bilgiler

Projeye Ait Görseller

Tanıtım Filmi

• Yıldıztabya Mahallesi Batı Bölgesi Riskli Alanı” 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 24.12.2012 tarih ve 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 26.01.2013 tarih ve 28540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir.

• Kentsel Dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleri ile görüşmeler, anlaşmalar yapılarak tahliye / yıkım çalışmaları yapılırken bölge genelinde riskli alana yürütmeyi durdurma ve iptal kararı verilmiştir. Temyiz sonrasında İDDK kararı ile sadece davacı taşınmazı yönünden iptal kararı verilmiştir. Bu süreçte Danıştay 14. Dairesinin E.2016/491 sayılı K.2017/4805 sayılı kararı ile “24.12.2012 tarih 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yıldıztabya Mahallesine ilişkin kısmının İPTALİNE” karar verilmiştir.

• Yeniden Riskli alan ilanı için hızlı tarama yöntemi ile çalışmalar tamamlanmış olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ilan teklif dosyası gönderilmiştir.

• “Yıldıztabya Mahallesi 2.Kısım 6B Bölgesi Riskli Alanı” 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 19.09.2016 tarih ve 2016/9192 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 03.10.2016 tarih ve 29846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir.

• Alan büyüklüğü 168,653.085 m², 663 bina ve 1205 bağımsız birim bulunmaktadır. Alanda bugüne kadar 145 bina ve 318 bağımsız birim yıkılmış, 341 bağımsız birim ile anlaşma yapılmıştır.

• Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan KİPTAŞ arasında 25.10.2018 tarihinde imzalanan protokol ile proje KİPTAŞ tarafından sürdürülmekte olup ruhsat aşamasına gelinmiştir.

• Aylık kira yardımı; 337,173.31 TL olup toplam 328 hak sahibine kira yardımı yapılmaktadır.

• 2019 Yılı içerisinde ödenen toplam kira bedeli 3,760,359.77 TL’dir.

Tüm Kentsel Dönüşüm Haritası

Riskli Alan Sınırı

Bölgeye Ait İstatistik Bilgiler

Projeye Ait Görseller

Tanıtım Filmi

• Yenidoğan Mahallesi Batı Bölgesi Riskli Alanı” 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 24.12.2012 tarih ve 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 26.01.2013 tarih ve 28540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir.

• Kentsel Dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleri ile görüşmeler, anlaşmalar yapılarak tahliye / yıkım çalışmaları yapılırken bölge genelinde riskli alana yürütmeyi durdurma ve iptal kararı verilmiştir. Temyiz sonrasında İDDK kararı ile sadece davacı taşınmazı yönünden iptal kararı verilmiştir. Bu süreçte Danıştay 14. Dairesinin E.2016/491 sayılı K.2017/4805 sayılı kararı ile “24.12.2012 tarih 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yıldıztabya Mahallesine ilişkin kısmının İPTALİNE” karar verilmiştir.

• “Yenidoğan Mahallesi 1.Kısım 6D Bölgesi Riskli Alanı” 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 19.09.2016 tarih ve 2016/9188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 03.10.2016 tarih ve 29846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir.

• 22.08.1998 tarih ve 1139/1138 sayılı encümen kararı ile yapılan tescil isleminin yasal dayanaktan yoksun olması nedeniyle tescile konu 22.08.1988 tarihli ve 1139/1138 sayılı Gaziosmanpasa Belediyesi Encümen Kararının Istanbul 1. Idare Mahkemesi nin 30.09.1993 tarihli ve E:1989/1593 ve K:1993/1133 sayılı kararı ile iptal edilmis olması nedeniyle, encümen kararıyla belediye adına yapılan tescil ve sonrasında gerek belediye adına gerekse gerçeklesen tedavüllerle halihazırda malik olarak görünen kisilerin mülkiyeti "yolsuz tescil" niteligine dönüsmüstür.

• Alanda mülkiyet davaları devam ettiğinden sebep herhangi bir işlem tesis edilememektedir.

• Alan büyüklüğü 48,7882,00 m², 322 bina ve 814 bağımsız birim bulunmaktadır.1543 ada ve 1544 adalarda anlaşma uzlaşma çalışmaları devam etmekte olup; bugüne kadar 16 bina ve 17 bağımsız birim yıkılmış, 70 bağımsız birim ile anlaşma yapılmıştır.

• Aylık kira yardımı; 38,744.00 TL olup toplam 64 hak sahibine kira yardımı yapılmaktadır.

• 2019 Yılı içerisinde ödenen toplam kira bedeli 424,176.69 TL’dir.

Tüm Kentsel Dönüşüm Haritası

Riskli Alan Sınırı

Bölgeye Ait İstatistik Bilgiler

Projeye Ait Görseller

Tanıtım Filmi

• “Bağlarbaşı Mahallesi Riskli Alanı” 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 24.12.2012 tarih ve 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 26 Ocak 2013 tarih ve 28540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir.

• Riskli Alanın 1.Etabında Kentsel Dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleri ile görüşmeler, anlaşmalar ve kat karşılığı inşaat sözleşmeleri yapılarak tahliyeler yapılmış sonrasında yıkımları tamamlanmış ve ruhsat verilmiş olup; inşaat aşamasına gelinmiştir.

• 2. Etabında ise arazi ve hak sahipliği tespit çalışmaları başlamış olup hak sahipleri ile %97 oranında anlaşmalar tamamlanmış, kat karşılığı anlaşmaları ve tahliye/yıkım süreci devam etmektedir.

• Gaziosmanpaşa Belediyesi İle Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Arasında 21.05.2019 Tarihinde İmzalanan İşbirliği Protokolü İle 7A_7B Bölgesi Projeleri Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresince (TOKİ) Yürütüleceği kararı alınmıştır.

• 7A Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ihalesi 07.01.2020 tarihinde yapılmış ve 926 konut, kapalı otoparklar ile sosyal tesislerin yapılacağı projede hak sahiplerinin 600 gün sonra hak sahiplerinin evlerine kavuşması planlanmaktadır.

• Aylık kira yardımı; 645,992.92 TL olup toplam 787 hak sahibine kira yardımı yapılmaktadır.

• 2019 Yılı içerisinde ödenen toplam kira bedeli 6,595,554.08 TL’dir.

Tüm Kentsel Dönüşüm Haritası

Riskli Alan Sınırı

Bölgeye Ait İstatistik Bilgiler

Projeye Ait Görseller

Tanıtım Filmi

• “Bağlarbaşı Mahallesi Riskli Alanı” 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 24.12.2012 tarih ve 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 26 Ocak 2013 tarih ve 28540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir.

• Kentsel Dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleri ile görüşmeler, anlaşmalar ve kat karşılığı inşaat sözleşmeleri yapılarak tahliyeler yapılmış ve sonrasında yıkımlar da yapılarak inşaat çalışmasına başlanılmış olup süreç devam etmektedir.

• Alan büyüklüğü 55,257.00 m², 192 bina ve 319 bağımsız birim bulunmaktadır.

• Alanda anlaşma-uzlaşma çalışmaları tamamlanmış olup; inşaat sürecine geçilmiştir.

• Gaziosmanpaşa Belediyesi İle Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Arasında 21.05.2019 Tarihinde İmzalanan İşbirliği Protokolü İle 7A_7B Bölgesi Projeleri Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresince (TOKİ) Yürütüleceği kararı alınmıştır.

• 7B Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ihalesi 23.10.2019 tarihinde yapılmış ve 550 gün sonra hak sahiplerinin evlerine kavuşması planlanmaktadır.

• Aylık kira yardımı; 334,843.46 TL olup toplam 523 hak sahibine kira yardımı yapılmaktadır.

• 2019 Yılı içerisinde ödenen toplam kira bedeli 3,723,542.73 TL’dir

• İşin Bitiş Tarihi : 31.05.2021

Tüm Kentsel Dönüşüm Haritası

Riskli Alan Sınırı

Bölgeye Ait İstatistik Bilgiler

Projeye Ait Görseller

Tanıtım Filmi

• “Yeni Mahalle Riskli Alanı” 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 24.12.2012 tarih ve 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 26 Ocak 2013 tarih ve 28540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir.

• Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında arazi ve hak sahipliği tespit çalışmaları başlamış olup hak sahipleri ile anlaşma süreci devam edecektir.

• Alan büyüklüğü 65,552.00 m², 224 bina ve 279 bağımsız birim bulunmaktadır. Alanda bugüne kadar 172 bina ve 236 bağımsız birim yıkılmış, 243 bağımsız birim ile anlaşma yapılmıştır.

• Gaziosmanpaşa Belediyesi İle Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Arasında 21.05.2019 Tarihinde İmzalanan İşbirliği Protokolü İle Yeni Mahalle 9A Bölgesi Projelerinin Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresince (TOKİ) Yürütüleceği kararı alınmıştır.

• Aylık kira yardımı; 196,380.00 TL olup toplam 514 hak sahibine kira yardımı yapılmaktadır.

• 2019 Yılı içerisinde ödenen toplam kira bedeli 2,119,875.00 TL’dir.

Tüm Kentsel Dönüşüm Haritası

Riskli Alan Sınırı

Bölgeye Ait İstatistik Bilgiler

Projeye Ait Görseller

Tanıtım Filmi

• “Yeni Mahalle Riskli Alanı” 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 24.12.2012 tarih ve 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 26 Ocak 2013 tarih ve 28540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir.

• Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında arazi ve hak sahipliği tespit çalışmaları başlamış olup arazi ve hak sahipliği tespit çalışmaları tamamlandığında hak sahipleri ile anlaşma süreci başlayacaktır.

Tüm Kentsel Dönüşüm Haritası

Riskli Alan Sınırı

Bölgeye Ait İstatistik Bilgiler

Projeye Ait Görseller

Tanıtım Filmi

• “Barbaros Hayrettin Paşa-Karadeniz-Karayolları Mahalleleri Riskli Alanı” 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 24.12.2012 tarih ve 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 26 Ocak 2013 tarih ve 28540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir.

• Danıştay 14. Dairesinin 07.02.2016 Tarih 2015/5079 sayılı Esas No ve 2016/976 Karar No ile 24.12.2012 Tarih 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Karayolları Mahallesine ilişkin kısmının iptaline karar verilmiştir.

• Hukuki Süreç devam ettiğinden dolayı 2019 yılı içerisinde bölgeye ilişkin ilerleme kaydedilememiştir.

• Alan büyüklüğü 1,058,546.00 m², 1159 bina ve 5975 bağımsız birim bulunmaktadır.

• Aylık kira yardımı; 3.730.00 TL olup toplam 1 hak sahibine kira yardımı yapılmaktadır.

• 2019 Yılı içerisinde ödenen toplam kira bedeli 40,420.00 TL’dir.

Tüm Kentsel Dönüşüm Haritası

Riskli Alan Sınırı

Bölgeye Ait İstatistik Bilgiler

Projeye Ait Görseller

Tanıtım Filmi

• “Barbaros Hayrettin Paşa-Karadeniz-Karayolları Mahalleleri Riskli Alanı” 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 24.12.2012 tarih ve 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 26 Ocak 2013 tarih ve 28540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir.

• Danıştay 14. Dairesinin 07.02.2016 Tarih 2015/5079 sayılı Esas No ve 2016/976 Karar No ile 24.12.2012 Tarih 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Karayolları Mahallesine ilişkin kısmının iptaline karar verilmiştir.

• Hukuki Süreç devam ettiğinden dolayı 2019 yılı içerisinde bölgeye ilişkin ilerleme kaydedilememiştir.

• Alan büyüklüğü 302,661.00 m², 954 bina ve 4293 bağımsız birim bulunmaktadır.

• Aylık kira yardımı; 1,090.00 TL olup toplam 1 hak sahibine kira yardımı yapılmaktadır.

• 2019 Yılı içerisinde ödenen toplam kira bedeli 11,820.00 TL’dir.

Tüm Kentsel Dönüşüm Haritası

Riskli Alan Sınırı

Bölgeye Ait İstatistik Bilgiler

Projeye Ait Görseller

Tanıtım Filmi

• 24.12.2012 tarih ve 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlan Edilmiş ve açılan davalar sonucu 10C Nolu bölge iptaline karar verilmiştir.

• “Karayolları Mahallesi 1.Kısım (10C Bölgesi) Riskli Alanı” 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 13.06.2016 tarih ve 2016/8950 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 30 Haziran 2016 tarih ve 29758 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” yeniden ilan edilmiştir.

• İstanbul İli Gaziosmanpaşa İlçesi, Karayolları Mahallesi sınırları içerisinde 16.06.2016 tarihli ve 2016/8950 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen riskli alan kapsamında bulunan 2721 ve 13353 parsel numaralı taşınmazların, bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmalarının kesintiye uğramaması amacıyla Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırlmasına,2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiş olup, 19.07.2019 tarih 1333 karar sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı 20.07.2019 tarih ve 30837 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. • “Karayolları Mahallesi 1.Kısım (10C Bölgesi) Mahallesi Riskli Alanı” nda kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında arazi ve hak sahipliği tespit çalışmaları başlamış olup hak sahipleri ile anlaşma süreci devam edecektir.

• Alan büyüklüğü 215,528.00 m², 244 bina ve 1029 bağımsız birim bulunmaktadır. Alanda bugüne kadar 16 bağımsız birim ile anlaşma yapılmıştır. • Aylık kira yardımı; 17.440,00 TL olup toplam 7 hak sahibine kira yardımı yapılmaktadır.

• 2019 Yılı içerisinde ödenen toplam kira bedeli 224,580.00 TL’dir.

Tüm Kentsel Dönüşüm Haritası

Riskli Alan Sınırı

Bölgeye Ait İstatistik Bilgiler

Projeye Ait Görseller

Tanıtım Filmi

• “Mevlana Mahallesi 1.Kısım (11A Bölgesi) Riskli Alanı” 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 13.06.2016 tarih ve 2016/8951 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 29 Haziran 2016 tarih ve 29757 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir.

• 1.Etabın (7.17 ha) yaklaşık 0,9 Hektarlık alanında Kentsel Dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleri ile görüşmeler, anlaşmalar ve kat karşılığı inşaat sözleşmeleri yapılarak tahliye / yıkım çalışmaları yapılmış olup inşaat çalışmasına başlanmış olup 2018 yılı içerisinde inşaat süreci devam etmiştir.

• Alan büyüklüğü 71,734.00 m², 101 bina ve 939 bağımsız birim bulunmaktadır. Alanda bugüne kadar 8 bina ve 98 bağımsız birim yıkılmış, 143 bağımsız birim ile anlaşma yapılmıştır.

• Aylık kira yardımı; 114,595.00 TL olup toplam 94 hak sahibine kira yardımı yapılmaktadır.

• 2019 Yılı içerisinde ödenen toplam kira bedeli 1,242,595.00 TL’dir.

Tüm Kentsel Dönüşüm Haritası

Riskli Alan Sınırı

Bölgeye Ait İstatistik Bilgiler

Projeye Ait Görseller

Tanıtım Filmi

• “Mevlana Mahallesi Riskli Alanı” 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 13.06.2016 tarih ve 2016/8950 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 30 Haziran 2016 tarih ve 29758 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir.

• Danıştay 14. Dairesinin 23.05.2017 tarihli 2015/7712 E. 2017/3414 K. Sayılı kararı ile 24.12.2012 tarihli 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu kararının Mevlana Mahallesi ile ilgili kısmının iptaline karar verildiğinden söz konusu bölgede 6306 sayılı yasa kapsamında mahkeme süreci (temyiz süreci) tamamlanana kadar kentsel dönüşüm çalışması yapılamamaktadır.

• Alan büyüklüğü 382,440.00 m², 145 bina ve 2088 bağımsız birim bulunmaktadır. Alanda bugüne kadar 2 bina ve 3 bağımsız birim yıkılmış, 184 bağımsız birim ile anlaşma yapılmıştır.

• Aylık kira yardımı; 6,900.00 TL olup toplam 2 hak sahibine kira yardımı yapılmaktadır.

• 2019 Yılı içerisinde ödenen toplam kira bedeli 74,820.00 TL’dir.

Tüm Kentsel Dönüşüm Haritası

Riskli Alan Sınırı

Bölgeye Ait İstatistik Bilgiler

Projeye Ait Görseller

Tanıtım Filmi

• “Sarıgöl Yenidoğan Mahallesi Riskli Alanı” 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 13.04.2015 tarih ve 2015/7602 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 10 Mayıs 2015 tarih ve 29351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir.

• 07.04.2016/37 sayılı Gaziosmanpaşa Belediyesi Meclis Kararı ile “Sarıgöl-Yenidoğan Mahalleleri Riskli Alan Sınırı” içerisindeki belirlenen alanlar için GOPAŞ’a devredilen yetkiler GOPAŞ’tan alınmış, TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı arasında 13.06.2016 tarihli “İş Birliği Protokolü” imzalanmıştır.

• Alan büyüklüğü 33,146.44 m², 304 bina ve 421 bağımsız birim bulunmaktadır. Alanda bugüne kadar 304 bina ve 421 bağımsız birim yıkılmış, 421 bağımsız birim ile anlaşma yapılmıştır.

• Alanda inşaat süreci devam etmekte olup; 2020 yılı içerisinde noter huzurunda hak sahiplerinin konut kura çekim işlemlerinin tamamlanması planlanmıştır.

• 12 Bölgesi 1-2-3. Etaplar için Aylık kira yardımı; 432,870.40 TL olup toplam 315 hak sahibine kira yardımı yapılmaktadır.

• 2019 Yılı içerisinde ödenen toplam kira bedeli 4,310,742.00 TL’dir.

• Ek Süre Uzatımı Yapılan İşin Süre Sonu : 09.08.2020

Tüm Kentsel Dönüşüm Haritası

Riskli Alan Sınırı

Bölgeye Ait İstatistik Bilgiler

Projeye Ait Görseller

Tanıtım Filmi

• “Sarıgöl Yenidoğan Mahallesi Riskli Alanı” 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 13.04.2015 tarih ve 2015/7602 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 10 Mayıs 2015 tarih ve 29351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir.

• Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında arazi ve hak sahipliği tespit çalışmaları başlamış olup hak sahipleri ile anlaşma süreci devam etmektedir.

• Alan büyüklüğü 48,421.00 m², 219 bina ve 664 bağımsız birim bulunmaktadır. Alanda bugüne kadar 98 bina ve 160 bağımsız birim yıkılmış, 335 bağımsız birim ile anlaşma yapılmıştır.

• Gaziosmanpaşa Belediyesi İle Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Arasında 21.05.2019 Tarihinde İmzalanan İşbirliği Protokolü İle Sarıgöl Mahallesi 12C Bölgesi Projelerinin Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresince (TOKİ) Yürütüleceği kararı alınmıştır.

• Aylık kira yardımı; 262,700.00 TL olup toplam 345 hak sahibine kira yardımı yapılmaktadır.

• 2019 Yılı içerisinde ödenen toplam kira bedeli 2,864,033.35 TL’dir.

Tüm Kentsel Dönüşüm Haritası

Riskli Alan Sınırı

Bölgeye Ait İstatistik Bilgiler

Projeye Ait Görseller

Tanıtım Filmi

Söz konusu alan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında 10.05.2016 gün ve 29351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 13.04.2015 tarihli ve 2015/7601 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Riskli Alan ilan edilmiştir.

Bölgenin riskli alan ilan edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararının yürütülmesinin durdurulması ve iptali talebiyle açılan davada yapılan yargılama neticesinde, Danıştay 14. Dairesinin 2015/5166 E. sayılı kararı ile iptaline karar verilmiştir. Ancak, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 2017/304 E. 2017/1032 K. sayı ve 08/03/2017 tarihli kararı ile söz konusu iptal kararının, sadece davacılara ait taşınmazlar yönünden onanmasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir.

Gelinen noktada söz konusu alanda riskli alan kararı sonrası plan değişikliği yapılmamıştır. Dolayısı ile yürürlükte olan 07.08.2006 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli TEM Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı doğrultusunda uygulama yapılmasına ilişkin 08.02.2019 tarihli Başkanlık Oluru ile söz konusu alanda imar faaliyetleri yapılmasının önü açılmıştır.

Tüm Kentsel Dönüşüm Haritası

Riskli Alan Sınırı

Bölgeye Ait İstatistik Bilgiler

Projeye Ait Görseller

Tanıtım Filmi

• Gaziosmanpaşa İlçesi Karayolları Mahallesi 3 No’lu Gecekondu Önleme Bölgesi 04.12.2008 tarihinde Toplu Konut İdaresi tarafından 775 sayılı yasa kapsamında Gecekondu Önleme Bölgesi ilan edilmiştir.

• Gaziosmanpaşa İlçesi Karayolları Mahallesi 3 No’lu Gecekondu Önleme Bölgesi 36.087,00 m² yüzölçümlü brüt alanı kapsamaktadır.

• Alanda 81 bina, 91 hak sahibi bulunmaktadır.

• Mevcut durumda arazi üzerinde yoğun olarak gecekondu tipi yapılaşma (TTB/ işgal) bulunmaktadır.

• Belediyemiz ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında 23.05.2008 tarihinde imzalanan Ana Protokol kapsamında çalışmalara başlanmıştır.

• 14.07.2015 tarihinde imzalanan Ek Protokol uyarınca gerçekleştirilecek olan projeden hak sahiplerine konut edindirmek amacıyla çalışmalar başlatılmıştır.

• 6 Aralık 2018 günü noter huzurunda hak sahiplerinin konut kura çekim işlemleri tamamlanmıştır.

• TOKİ ve Belediyemiz arasında imzalanmış olan Ana Protokol ve EK Protokoller kapsamında bölgede üretilen konut, işyeri, kentsel donatı, altyapı vs. tüm projelendirme ve inşaat iş ve işlemleri Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın yükümlülüğünde olup TOKİ tarafından üretilen projeye ilişkin İnşaat süreci tamamlanmış ve 2020 yılı ilk yarısında Tapu Teslim Töreni yapılması planlanmıştır.

Tüm Kentsel Dönüşüm Haritası

Riskli Alan Sınırı

Bölgeye Ait İstatistik Bilgiler

Projeye Ait Görseller

Tanıtım Filmi