Merkez Mahallesi 1948 Ada, 4 Parselin Plan Notlarına İlave

16-07-2014

Merkez Mahallesi, F21C19D3A, F21C19D4B Pasfta, 1948 Ada, 4 Parselin 13.09.2013 Onanlı 1/1000 Ölçekli Planına İtiraz Edilerek Plan Notlarına İlave

Gaziosmanpaşa İlçesi Merkez Mahallesi F21C19D3A, F21C19D4B Pafta, 1948 Ada, 4 Parselin 13-09-2013 Onanlı 1/1000 Ölçekli planına itiraz edilerek plan notlarına " Bodrum ve zemin katlarda deprem derzi bırakmak koşuluyla arka bahçede parselin tamanında inşaat yapılabilir " şeklindeki plan notu ilave edilmesine ilişklin 1/1000 ölçekli plan teklifi 09-01-2014 tarihli 8 sayılı ilçe meclis kararı ile uygun bulunarak 13-05-2014 tarih ve 464 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla uygun görülerek 15-05-2014 tarihinde İstanbul Büyük Şehir Başkanlığınca aynen onanmıştır.

Askıya Alınış Tarihi : 08.07.2014

Askıdan İndiriliş Tarihi : 08.08.2014