Merkez Mahallesi 127 Pafta 1991 Ada 7 Parsel Plan Notu Tadilatı


Gaziosmanpaşa İlçesi, Merkez Mahallesi, 127 pafta, 1991 ada, 7 parselin “katlı otopark alanı” olan fonksiyonunun değiştirilmeden yapılaşma şartının bitişik nizam 6 kat (B-6) olarak belirlenmesi ve çekme mesafelerinin düzenlenmesine ait 1/1000 ölçekli TEM Güneyi Revizyon Uygulama İmar Plan tadilatı teklifi 08.12.2016 tarih 99 sayılı İlçe Meclis Kararı ile tadilen uygun bulunarak, 14.07.2017 tarih ve 1183 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile tadilen uygun bulunarak 13.10.2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca aynen onanmıştır.

Askı tarihi: 15.11.2017

Askıdan İndiriliş Tarihi:14.12.2017