Mehmet Akif’i Konu Alan Eserimiz Akademisyenlere Kaynak Oldu

21.11.2018


Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin ilk kez 2014 yılında yayınladığı Kod Adı: İrtica-906 kitabı güncel araştırmalar ışığında bir kez daha gündeme geldi. Kitap, İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un fişlendiğini gösteren daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış gizli belgeleri gözler önüne seriyor.

Tarihçi ve gazeteci Murat Bardakçı kaleme aldığı yazısında devletin bir dönem Mehmet Akif'i "İrtica-906" şeklinde kodladığını ve ölüm döşeğindeyken bile izlediğini belirtti. Bardakçı, bu vahim duruma ilişkin Cumhuriyet Arşivi'nde tutulan belgelerin ilk kez Muharrem Coşkun tarafından 2014'te "Kod Adı: İrtica-906" isimli kitapta bir araya getirildiğini ve kitabın Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yayınlandığını vurguladı.

İSTİKLAL ŞAİRİ, "İRTİCA-906" KODUYLA FİŞLENMİŞ

Kitapta yar alan belgelerde, İstiklal Marşı’nın yazarı, Milli Mücadele’de vaazları cephelerde dağıtılan, Kurtuluş Savaşı’nı veren ilk Meclis’te milletvekilliği yapan, Anadolu’da isyanları bastırmak için il il gezerek halkı İstiklal Savaşı’na çağıran Mehmed Akif’in, kendi ülkesinde nasıl "sakıncalı", "mürteci", "tehdit" durumuna düşürüldüğü anlatılıyor.

KİTABIN TAMAMINA SİTEMİZDEN ERİŞİLEBİLİRSİNİZ

Eski Türkiye'nin utanç vesikaları olarak değerlendirilen bu belgeler ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un bırakıldığı durum kitapta tüm gerçekliğiyle okuyuculara sunuluyor. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da kitabın önsözünde "En buhranlı dönemde, yoksulluk içerisinde dahi milletin ve vatanın istiklali için hiç bir fedakârlıktan kaçınmayan Milli Şairimizle ilgili belgeleri içeren bu eseri okurken hayretler içerisinde kalacaksınız" diyerek kitabın yakın Türk tarihi açısından ne derece önemli olduğunu vurgulamıştı.

Akademik çalışmalar açısından önemli bir kaynak niteliği taşıyan ve içinde birçok tarihi belgeyi bulunduran kitabın tamamına şu linkten ulaşılabilir:

https://www.gaziosmanpasa.bel.tr/images/dosyalar/kod-adi-irtica-1.pdf