Mali Hizmetler Müdürlüğü

 

Tahsin Uysal
Mali Hizmetler Müdürü

Telefon : (0212) 453 52 00 | Fax : (0212) 453 52 01
E-Posta: tahsinuysal@gaziosmanpasa.bel.tr

1966 yılında Samsunda doğdu. İlk orta ve lise tahsilini Samsunda tamamladı. A.Ö.F İşletme Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümünde okudu. 1993 yılında memuriyete Adalet Bakanlığında başladı.

Sırasıyla yaptığı görevler; Eminönü Belediyesi Gelirler Müdür Yardımcısı, Sarıyer Belediyesi Hesap İşleri Müdür Yardımcısı, Zeytinburnu Belediyesi Hesap İşleri Müdür Yardımcısı, Özel Kalem Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

Mesleki Bilgiler ; 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Piyasa Ekonomisini ve Girişimciliği Geliştirme Merkezi’ nin düzenlemiş olduğu “ Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesi ve Analitik Bütçe Sertifikalı Eğitim Programı” nı başarıyla bitirerek sertifika aldı. 2013 yılında Kamu Yönetimleri Akademisinin düzenlemiş olduğu Kamu İhale Mevzuatı ile ilgili eğitimi tamamlayarak Kamu İhale Uzmanı Sertifikasını aldı. 1999 -2015 yılları arasında Kişisel Gelişim ve Muhasebe ile ilgili birçok seminer ve kurslara katılarak Sertifikalar aldı. Ayrıca 2010 yılında Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu Muhasebe Yetkilisi sertifika programına katıldı ve başarılı bulunarak” Muhasebe Yetkilisi Sertifikası” nı aldı. 3 çocuk babasıdır.

 
1. 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun
olarak hazırlanan mali yılı analitik bütçesi ile izleyen iki yılın tahmini bütçeleri hazırlanarak
mali yıl içinde uygulanması.
2. Mali yılların gelir gider hesaplarının aylık dönemler halinde Muhasebat Genel Müdürlüğü
Kamu Bilgi Sistemi’ ne (KBS) girişleri yapılması
3. Performans Programı ve Bütçesi hazırlanmış ve Belediyenin web sitesinde yayımlanması.
4. Mali yılların bütçe giderlerinin ödenek kontrolleri yapılması, ödeme emri ile hak sahiplerine
ödemelerin gerçekleştirilmesi.
5. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Vergi Dairesi gibi kamu kurum ve kuruluşlarına ait
tahakkuklar yapılması ve ödenmesi.
6. Teminat mektupları muhafaza edilerek, gerektiğinde iadesi sağlanması. Her ay huzur hakları,
sendika kesintileri, kefalet kesintisi ödemeleri yapılması.
7. Faaliyet raporu Nisan ayında, performans Programı ve Bütçesi Ekim ayında meclise
sunulması.
8. İdare Faaliyet Raporu hazırlanması ve Belediyenin web sitesinde yayımlanması.
9. Bütçe Kesin Hesapları ve Yöneticiye, Encümene, Meclise ve Sayıştay Başkanlığı’na sunulması.
10. Faaliyet Raporu üst yöneticiye ve meclise sunulmak üzere hazırlanması.
11. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanması ve Belediyenin web sitesinde
yayımlanması.
12. Taşınır Kesin Hesabı hazırlanarak meclise sunulması.
13. Belediye gelir tarifesi hazırlanması.
14. Belediye vergi, resim, harç ve diğer gelirleri tarh ve tahakkuk ettirilmesi.
15. Ön Mali Kontrolün yapılması.
16. Mali yılı Bütçe ve Performans çağrısı yapılması.
17. Stratejik Plan hazırlanarak meclise sunulması.