Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

 

Serdar KIZILDAĞ
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

Telefon : (212) 453 51 75 - 77 - 85
E-Posta: serdarkizildag@gaziosmanpasa.bel.tr

1987 Trabzon doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Gaziosmanpaşa’da, liseyi ise Bayrampaşa’da tamamladı. Üniversite eğitimini Sofya Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği tamamladıktan sonra aynı bölümde Yüksek Lisans yaptı. Yine aynı üniversite 3 yıl Araştırma Görevlisi olarak akademik çalışmalarını sürdürdü. Eğitim hayatı boyunca gerçekleştirdiği akademik ve sosyal projeleri dolayısıyla çeşitli ödüllere layık görülen Serdar Kızıldağ, hali hazırda Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde eğitim almaktadır.

İyi derecede İngilizce ve Bulgarca bilen Kızıldağ, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik görevinde bulundu, 2006 yılında iş hayatına kendi Tercüme ve Danışmanlık firmasını kurarak başladı. Burada yaptığı başarılı çalışmalar sonrası 2015 yılı Mart ayından itibaren Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 2017 Haziran ayından itibaren Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevlerini birlikte yürütmektedir.

1- İlçedeki işsizliği azaltmak, istihdama katkı sağlamak ve işgücü kalitesini artırmak amacıyla; öncelikle ilçede ihtiyaç olan ve kolay öğrenilebilen iş kollarında Meslek Edindirme Kursları açmak.

2- İlçemizdeki ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak Eğitime Destek Merkezleri açmak.

3- İlçemizde; okuryazarlığı olmayan, eğitim ihtiyacı ve isteği olan, bilgisayar eğitimi almak isteyen, açık ilköğretim veya açık orta öğretim dersleri konularında eğitim desteği sağlamak.

4- Sağlıklı bir nesil yetiştirilmesi amacıyla; sportif faaliyetlerde bulunmak, spor okulları ve kurslar açmak.

5- Okulların yaz tatili döneminde, ilköğretim ve orta öğretim öğrencilerine yönelik olarak; eğitim, spor, müzik, kültür ve sanat alanlarında yaz kursları açmak.

6- İlçe halkına yönelik olarak; hobi, yabancı dil, bilgisayar, kişisel gelişim, müzik, spor v.b. gibi alanlarda kurslar düzenlemek.

7- Meslek Edindirme Kurslarındaki, Eğitime Destek Merkezlerindeki, Spor Okulları ve Yaz Kurslarındaki kursiyerlere ve velilerine rehberlik hizmeti vermek, eğitim sürecinde öğrencilere ve velilerine yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemek..

8- İlçemizdeki eğitim ve öğretim kurumları ile öğrencilerin eğitsel çalışmalarına her türlü eğitim materyali desteğinde bulunmak.

9- Üniversitelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, eğitim ve öğretim kurumları ile işbirliği yaparak; ilçe halkına, gençliğe ve kadınlara yönelik sohbetler, seminerler, konferanslar, paneller ve sempozyumlar düzenlemek.

10- Resmi bayramlarda, dini bayramlarda, ulusal ve uluslararası platformlarda kutlanan ve toplum tarafından da kabul görmüş olan belirli gün ve haftalarda ya da ilçe halkının ihtiyaç duyduğu zaman ve mekânlarda; ilgili kurum ve kuruluşlar ile ilçe halkının katılımını sağlayacak kutlama, şenlik ve festival gibi program ve etkinlikler yapmak,

11-Sergiler ve yarışmalar düzenlemek,

12- Memleketimize ve milletimize mal olmuş; edebiyatçılar, mütefekkirler, sanatçılar, sinema ve tiyatrocular, halk ozanları, spor adamları gibi milli ve manevi şahsiyetlerle ilgili olarak;

   a) Anma etkinlikleri düzenlemek,

   b) Eserlerini belediyemizin kültür yayını olarak yasal çerçevede çoğaltmak,

   c) Milli ve manevi kültürümüzü yansıtan ve yaşatan kitap ve dergi bastırmak, CD veya kısa film hazırlatmak,

13- Yurt içinde ve yurt dışında, milli ve manevi kültürümüzü yansıtan ve yaşatan, ülkemizdeki yabancı kültür mirasını yansıtan ve yaşatan, dünya kültür mirası olarak kabul edilen, her türlü tarihi ve kültürel özellikli eser ve mekânları gezip görmek ve kültür alışverişinde bulunmak için geziler ve sosyal etkinlikler düzenlemek.

14- İlçe halkının belediyeden sosyal ve kültürel beklentilerini, belediyenin sosyal ve kültürel hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak/yaptırmak.

15- İlçe halkının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; kültür merkezleri, gençlik merkezleri, tiyatrolar, konservatuarlar, gösteri merkezleri, müzeler, kreşler, anaokulları, aile eğitim merkezleri gibi sosyal tesisler açmak.

16- Başkanlık Makamınca uygun görülmesi halinde; yurt içi ve yurt dışındaki kardeş belediyelere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek.

17- Belediyemizin; ilçe sınırları içerisinde yaşayan hemşeri dernekleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, öğrencilerle, eğitim ve öğretim kurumlarıyla, kültür ve sanat camiasıyla, gençlerle, çocuk ve kadın örgütleriyle, meslek kuruluşlarıyla sosyal ve kültürel ilişkilerini kuvvetlendirecek projeler hazırlamak.

18- Belediyemizin diğer birimleri tarafından; yapılacak olan proje ve etkinliklere; sahne, ses yayın cihazı, protokol çadırı, masa sandalye, uzman personel gibi ekip, ekipman ve malzeme desteği vermek.

19- Toplumda; sosyal ilişkilerin ve kültürel kimliğin geliştirilmesini hedefleyen, sosyal ilişkilerin ve kültürel kimliklerin bozulmasını önlemeye yönelik eğitici programlar yapmak .

20- Belediyemizin geleneksel hale getirdiği Ramazan Etkinlikleri için sosyal proje ve etkinlik konseptini belirlemek, yürütmek.

21- İlçe halkını belediyemizin sosyal ve kültürel çalışmaları hakkında bilgilendirmek, halkın kültür bilincini artırmak, kamu kurum ve kuruluşları ile ilçe halkının sosyal ve kültürel çalışmalara katılmalarını sağlamak amacıyla;

   a) Belediyenin basın yayın birimiyle koordinasyon halinde temel programlar organize etmek,

   b) El ilanı, broşür, kitapçık, CD ve kısa film çalışması yaptırmak ve bu çalışmaların ilçe kamuoyuna ulaşmasını sağlamak,

   c) Bu konuda uzmanların ve gerektiğinde akademisyenlerin katılacağı bilgilendirme toplantıları ve seminerleri düzenlemek.

22- İlçe sınırları içerisinde yaşayan yoksul vatandaşlarımızın yiyecek ve içecek konusunda istifade edeceği Aşevleri açmak ve yürütmek. Kendileri gelemeyecek yoksul vatandaşlarımıza günlük sıcak ve taze yemek götürmek. Gerektiğinde mal ve hizmet satın alma yöntemiyle hazır yemek satın alarak, yoksul vatandaşların istifadesine sunmak.

23- Maddi imkanları yetersiz veya kimsesizlerin cenazelerini ücretsiz olarak kaldırmak. Yakınlarını kaybeden fakir ailelere manevi destek vermek, ayrıca mahalli örfe uygun olarak cenaze evlerine taziye ziyaretleri yapmak

24- Engellilerin; hayatın her alanına katılımlarını sağlayabilecek çalışmalar yapmak.

25- Okulların açılma dönemlerinde; ihtiyaç sahibi ailelerin öğrenci olan çocuklarına, yetim öğrencilere, şehit ailelerinin öğrenci olan çocuklarına, engelli öğrencilere okul kıyafetleri, okul çantası, defter, kalem ve diğer kırtasiye malzemeleri yardımında bulunmak.

26- İlçe sınırları içerisinde yaşayan görme engellileri, işitme ve konuşma engellileri, ortopedik engellileri, zekâ ve ruhsal engellileri tespit edip; muhtaçlık durumlarına göre toplumsal yaşama uyum sağlama, günlük ihtiyaçlarını karşılama, bakım ve danışmanlık konularında destek olmak.

27- İhtiyaç sahibi engellilere; protez, işitme cihazı, tekerlekli sandalye, koltuk değneği, baston, beyaz baston, hasta bezi yardımında bulunmak. Yatalak durumdaki muhtaç engellilere havalı yatak, hasta alt bezi, sonda ve hijyen malzemeleri yardımında bulunmak.

28- İlgili kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak; engellilere yönelik yarışmalar, sanatsal etkinlikler, eğlence programları, sosyal ve kültürel etkinlikler, kurslar ile gezi programları düzenlemek.

29- Amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, yerel ve ulusal alanda başarılı sporcuları ödüllendirmek

30- Sivil toplum kuruluşları ile yurt içinde ve yurt dışında ortak projeler yürütmek.

31- İlçe sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahiplerinin, engellilerin, şehit ailelerinin, yaşlıların, sokak çocuklarının, korunmaya muhtaç kadınların, afetzedelerin ve sosyal yardıma ihtiyaç duyan diğer kesimlere yönelik olarak;

   a) Bütün bu kesimlerin yararına olacak projeler hazırlamak/hazırlatmak.

   b) Başkanlık makamının onayıyla bu projeleri uygulamak.

   c) Proje sürecinde üniversitelerle ya da sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, gerektiğinde ortak projeler üretmek, ortak çalışma alanları oluşturmak.

32- Sosyal yardım amaçlı dağıtılacak olan yiyecek, giyecek, yakacak, ev eşyası, kırtasiye, ilaç ve tıbbi malzeme gibi materyalleri ilgili kişi ya da ailelere teslim edilmesini sağlamak.

33- Korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, kadın, yaşlı ve diğer kişilere; ihtiyaç duydukları ve ilgili mevzuatta belirlenmiş olan sosyal hizmetleri sunmak. Bunun için her türlü araştırma, inceleme, tespit çalışması yapmak ve oluşturulacak sosyal veri tabanını periyodik olarak güncellemek.

34- İlçe sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların; yiyecek, içecek, giyecek, yakacak, temizlik malzemesi, barınma ve meskende fiziki yaşam koşulları gibi temel ihtiyaçlarına ilişkin araştırma, inceleme ve tespitler yapmak. Bu tespitlere göre ihtiyaç sahibi vatandaşların yiyecek, içecek, giyecek, yakacak, temizlik malzemesi, ev eşyası gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak.

35- Tüm Resmi ve Dini Bayramlar ile toplumun kutladığı diğer bayramlarda; ihtiyaç sahibi ailelerin reşit olmayan çocuklarına, yetimlere, şehit ailelerinin reşit olmayan çocuklarına, engellilere ayni giyecek yardımında bulunmak.

36- Yıl içerisinde ulusal ve uluslararası platformlarda kutlanan, toplum tarafından da kabul görmüş olan Anneler Günü, Babalar Günü, Dünya Çocuk Günü, Dünya Kadınlar Günü, Gaziler Günü, Deprem Haftası, Hemşireler Haftası, İnsan Hakları Haftası, Sağlık Haftası, Yaşlılar Haftası, Yeşilay Haftası gibi özel gün haftalarda; sosyal hizmet alanlara yönelik konferans, seminer, eğlence programı, toplu yemek, yarışma ve ödül töreni, gezi, sosyal ve kültürel faaliyetler gibi etkinlikler düzenlemek.

SOSYAL YARDIM ŞEFLİĞİ FAALİYETLERİ
Gaziosmanpaşa İlçe sınırları içerisinde ikamet eden muhtaç ailelere, imkânlar doğrultusunda ayni yardım yaparak onların vatandaşların geçimlerine bir nebzede olsa destek sağlamayı amaçlanmaktadır. Belediyemiz Sosyal Yardım Şefliğine mağdur olan her vatandaşımız başvurabilir. Yapılan başvurular gerekli inceleme ve başvurular sonucunda Durum Tespit Raporu oluşturduktan sonra ihtiyaç gruplarına göre işlem yapılır.
Yapılan başvurularda önceliğimiz;
Herhangi bir geçim kaynağı olmayan veya gelir düzeyi az olan yaşlı, özürlü ya da çalışamayacak durumda olan, kirada oturan, Kronik ve önem arz eden hastalığı olan aynı zamanda sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlarımızdır.
Aşevi (Sıcak Yemek)
Evinde yemek yapacak durumu olmayan hasta, yaşlı, mağdur veya engelli 1000 ailemize, Aşevimiz tarafından günde 1 öğün 3 kap sıcak yemek ve ekmek yardımları evlerine kadar götürülmektedir.

Gıda Kolisi
Gaziosmanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım Şefliğimize başvuran ve tahkikatları yapılan vatandaşlarımızdan herhangi bir geçim kaynağı olmayan veya gelir düzeyi az olan yaşlı, özürlü ya da çalışamayacak durumda olan, kirada oturan, Kronik ve önem arz eden hastalığı olan aynı zamanda sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlarımıza yardımlarımız yapılmaktadır.

Cenaze Evlerine Yemek İkramı
Yakınları vefat eden Taziye evlerine Cenaze Yemek yardımı talep eden cenaze yakınlarının istekleri doğrultusunda cenaze hanelerinde yemek ikramı yapılmaktadır. İkramlarımız halen devam etmektedir.
Mülteci Yardımları
İlçemizde yaşayan ve Belediyemize müracaat eden kayıtlı 600 Suriyeli mülteci ailemize yiyecek ve giyim yardımları yapılmıştır. Yardımlarımız devam etmektedir.

Beyaz Eşya Yardımları
Doğal Afetler sonucunda (Yangın, sel vb) mağdur olup müdürlüğümüze başvuruda bulunan vatandaşlarımıza 80 adet eşya (Buz dolabı, çekyat, çam.makinesi vb)yardımları yapılmıştır. Bununla beraber mağdur ailelerimizin nakdi yardımlardan yararlanabilmesi için raporları İBB il Sosyal Hiz. Müdürlüğüne götürülerek nakit yardımı almaları sağlanmıştır.

Mülteci Ve Uluslar Arası Yardımlar
Belediyemiz tarafından Suriyeli mülteciler için içerisinde kışlık kıyafet ve kuru gıdanın bulunduğu 2 tır dolusu yardım malzemesi Şanlıurfa’ya gönderilmek üzere Gaziosmanpaşa Meydanı’ndan vatandaşlarla birlikte gönderimi gerçekleşti. Belediyemiz tarafından , Suriyeli mülteciler için hazırlanan tırların yanı sıra, Küçükköy Beşir Derneği Temsilciliği, ve Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) ile birlikte hazırladığı 2 yardım tırının da Arnavutluk’a gönderilmesini sağladı.

Sünnet Yardımları
2015 Mayıs, Haziran ve Temmuz ayında gerçekleştirilen Sünnet Kampanyamızda 850 çocuğumuz sünnet ettirilmiştir. 15 Mayıs 2015 tarihinde Sünnet öncesi düzenlenen Sünnet Şölenine Sünnet olacak çocuklarımız ve aileleriyle beraber yoğun katılım eşliğinde Akşam yemeği eşliğinde, Hacivat Karagöz, Nasreddin Hoca, palyaço, jonklör gösterilerin yer aldığı programda, sünnet olacak yüzlerce çocuk gönüllerince eğlenmiştir.

Asker Bohçası
Müdürlüğümüze Sülüs Belgesi ile müracaat eden 2000 Asker adayımıza Asker Bohçası yardımları yapılmıştır. Yardımlarımız gelen müracaatlarla devam etmektedir.

Sokak İftarları
2014 ve 2015 yıllarında Sokak İftarlarımız vatandaşlarımızın yoğun ilgisi sonucunda Ramazan ayının coşkusunu ilçe vatandaşlarımız ile yaşamak adına 16 mahallemizde kurulan sokak iftarları programımız ve programa müteakip gerçekleştirilen iftar programları, çocuklarımız için eğlence alanları ile hoş bir etkinlik ortamı oluşturmayı amaçlamış bu programlara 125.000 vatandaşımız katılım sağlamıştır.
SPOR ŞEFLİĞİ FAALİYETLERİ
Spor Şefliği
Spor Şefliğimiz de 15 Personel ve Antrenör ile Futbol, Taekwondo, Karate, Kickboks gibi spor dallarında 500 sporcumuzla tesislerimizde hizmet vermeye devam edilmektedir. Yıl içerisinde 6 Branşta faaliyetlerimiz devam etmiş olup faaliyet gösterdiğimiz branşlarla Federasyonların belirtilen turnuvalara gerek yurtdışı gerek yurt içi faaliyetlerine katılım sağlanmaktadır.
Bu dallarda yıl boyunca;
Taekwondo, Karate, Badminton, Güreş ve Muay Thai spor dallarında hizmet vermeye devam etmektedir. İlçemiz genelinde sporu organize etmek için Gaziosmanpaşa Belediyesi spor şefliği, Belediye spor kulübü temsilcisi,İlçe Spor müdürlüğü, Kent konseyi, İlçe milli eğitim müdürlüğü, Büyükşehir spor müdürlüğü temsilcisinden oluşan spor konseyi ile spor çalışmaları görüşüldü. Taekwondo da Şampiyonluk dereceleri alan sporcularımıza Belediye Başkanımız Sn. Hasan Tahsin USTA tarafından ödülleri teslim edilmiştir.

Yaz Spor Okulları
2015 Yılı Temmuz ayında Gerçekleşen Yaz Spor Okullarımıza toplamda 1713 müracaatla 14 Branşta (Taekwondo –Karate-Badminton-jimnastik-Voleybol-Futbol-Basketbol-Satrtanç-Masa Tenisi-Okçuluk-Hentbol-Atletizm-Güreş-Muay Thai) spor eğitimleri devam etmekte olup 28 Ağustos 2015 de sona erecektir. 2014 -2015 Yaz Spor Okullarına katılan tüm öğrencilerimizin spor malzemeleri Müdürlüğümüz tarafından karşılanmıştır.

SPORTİF FAALİYETLERİMİZ
3X3 Sokak Basketbolu
28-29-30 Nisan tarihilerinde Belediyemizin bahçesine kurulan 3x3 Sokak Basketbolu turnuvası Basketbol federasyonu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Belediyemizin ortak çalışması sonucunda toplamda 64 takım ve 650 öğrenci ile katılım gerçekleşti. Yapılan müsabakalar sonucunda 1.2. ve 3’ncü olan öğrencilerimize madalya ve ödülleri Belediye Başkanımız Sn Hasan Tahsin USTA tarafından teslim edildi.

Orta Öğrenim Futbol ve Voleybol Turnuvaları
2015 yılı içerisinde Voleybol Gençler İstanbul birincisi olan Gazi Yaşargil Orta Okulu Voleybol takımına Belediye Başkanımız Sn Hasan Tahsin USTA tarafından Ödülleri takdim edildi. 2015 yılı içerisinde Futbol branşında Yıldızlar Takımı İstanbul birincisi Alparslan Orta Okuluna Belediye Başkanımız Sn Hasan Tahsin USTA tarafından ödülleri takdim edildi.

Liseler Arası Basketbol Turnuvası ve Bisiklet Şenliği
Sağlıklı yaşamı desteklemek ve bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak için Birinci Gaziosmanpaşa Bisiklet Şenliği gerçekleşti. 22-27 Mayıs 2015 tarihleri arasında ilçemizdeki 14 Lisenin katılımıyla Birinci Başkanlık Kupası Basketbol Turnuvası gerçekleşti. Büyükşehir belediyesi Spor AŞ. Genel müdürlüğü toplantısına katılım sağlandı. İlçelerde spora dair yapılan çalışmalar masaya yatırıldı.

Amatör Spor Kulüplerimize Malzeme Yardımları ve Sağlıklı Yaşam Yürüşü Projesi
2015 yılı içerisinde Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak Sağlıklı Yaşam Projesi adı altında Sağlıklı Yaşam Yürüşü ilçe vatandaşlarımızın katılımı ile gerçekleşti 3 Haziran 2015 tarihlerinde gerçekleşen törenle , Gaziosmanpaşa Belediyesi İlçemizde faaliyet gösteren 22 Amatör Spor Kulüplerine Belediye Başkanımız sn Hasan Tahsin USTA tarafından Spor Malzemeleri yardımları yapıldı.

Kahvaltı Programı
23 Mayıs 2015 tarihinde Spor Kulübümüz de Spor Eğitimi alan Sporcularımız ve Ailelerine Yönelik Kahvaltı programı gerçekleşti.


Kazanılan Madalyalar
2014 ve 2015 Yıllarında Gaziosmanpaşa Belediyesi bünyesinde görev yapan Gaziosmanpaşa Spor Kulübü Sporcuları tarafından kazanılan madalyalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.


ENGELSİZ YAŞAM VE DAYANIŞMA MERKEZİ BİRİM FAALİYETLERİ
Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezimizin Kuruluş Amacı
Engelli vatandaşlarımıza kültürel ve sosyal anlamda daha iyi hizmet vermek amacı ile kurulmuş, kendileri veya yakınları ile birebir görüşerek yeterli hizmeti kendilerine sunmayı hedeflemiştir. Engelsiz Yaşam Merkezimizde resmi olarak 3352 Engelli kaydı bulunmaktadır.

Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezimizde Kayıtlı olan Engellilerimizin Mahalle bazlı dağılımları aşağıda gösterilmiştir.


Engelli Vatandaşlarımıza Yönelik Kurslar
Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezimin açılışı sonrası Engelli vatandaşlarımıza yönelik El Sanatları Kurslarımız 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı sonunda engelliler haftası münasebetiyle ilçemizde mevcut olan Özel Eğitim Merkezi öğrencilerinin gösterileriyle gerçekleşen programda Kursiyerlerimize Sertifikaları Belediye Başkanımız Sn Hasan Tahsin USTA tarafından teslim edilmiştir.
Engelsiz Yaşam Merkezimiz Tarafından Verilen Kurslar ve Öğrenci Sayısı;
Özel Gün ve Nikah Şekeri Hazırlama : 12 Kursiyer
Çuval Çiçek ve Keçe Yapımı : 12 Kursiyer
Takı Tasarım Kursu: 12 Kursiyer
Ahşap Boyama Kursu :12 Kursiyer


ENGELLİ KURSİYERLERİNE YÖNELİK FAALİYETLER
Engelli gençlerimizin sosyal faaliyetlerine destek olmak amacıyla 8D sinema gösterimine 36 Engelli Kursiyerlerimizle katılım sağlandı.


Engelli Kursiyer ve Ailelerine Yönelik Kahvaltı Programı
Merkezimizin organizasyonu eşliğinde Kursiyer ve Ailelerine yönelik Kahvaltı Programı düzenlendi. Belediye Başkan Yardımcımız Zekeriya EROĞLU, RAM Müdürü Bülent Gökmen katılım gerçekleştirdi. programda, engelli kursiyerlerin yaptığı ürünler sergilendi. Veliler Kurs eğitimlerinin Çocukları için ne kadar önemli olduğunu ifade ettiler.


ENGELSİZ YAŞAM VE DAYANIŞMA MERKEZİ ÇALIŞMALARI
İstanbul Düğün Salonları ve Odaları Birliği ile görüşülerek engelli kursiyerlerimizin hazırladıkları Nikah şekerleri tanıtım ve satış görüşmeleri gerçekleşti. İlçemizde mevcut olan 16 Mahallemizde engelli vatandaşlarımıza daha kolay ulaşmayı hedefleyerek Engelsiz Yaşam Merkezi Grupları oluşturuldu. Yeşilay haftası dolayısı ile Engellilerimize sorumluluk bilinci aşılamak adına Çiçek Dikim çalışması yapıldı. Kursiyerlerimize yönelik motivasyon ve sosyal kaynaşma bilincini aşılamak adına Doğum günü kutlamaları gerçekleştirilmektedir.


Otizmli Çocuklar ve Aileleri İçin Konaklamalı Eğitim Organizasyonu
Gaziosmanpaşa’daki Otizmli ailelerimizden bazıları maddi sıkıntılarından dolayı tatile çıkamamaktadırlar. Maddi durumu iyi olup da kendi imkanlarıyla tatile çıkan ailelerimiz ise diğer insanların rahatsız olduklarını yada olacaklarını düşünerek çocuklarıyla rahatça hareket edememektedirler. Bu tatil şansıyla otistik çocukların aileleri hem kendileriyle aynı durumu paylaşan ailelerle bir araya gelmiş hem rahat bir tatil hem de bir çok konuda birbirleriyle paylaşımlarda bulunmuşlardır. Tatil süresince otizmli çocuklarımıza hipoterapi (at binme),havuz terapisi,el sanatları etkinlikleri, Beslenme Eğitimi ve Bireysel Eğitim verilmiştir. 100 Otizmli ve 2şer aile yakını ile birlikte toplamda 300 kişi bu etkinlikten faydalanmıştır.

    
Engellilere kariyer ve istihdam olanakları Konulu Seminer
Engelli vatandaşlara kariyer planlaması hakkında bilgi vermek amacıyla “Engellilere kariyer ve istihdam olanakları” isimli seminer düzenledi. bu seminerde vatandaşlara istihdam ve kariyer alanında neler yapabileceklerinin anlatıldığı programda engelli vatandaşların iş alanında ve toplumsal alanda yaşadığı sıkıntılara da değinildi.

Engelli Kariyer ve İş İstihdamı Günleri
Engellilerde Kariyer İmkanı ve İş İstihdamı Günü’nde ilçede bulunan 115 engellinin iş talebi uzman kişiler tarafından değerlendirildi.
Engelli Vatandaşlarımıza Yönelik Ayni, Medikal Malzeme Yardımı ve yapılan Hizmetler
a) Medikal Yardımlar:
Hasta Bezi:
Sosyal güvencesi olmayan ve evde bakım maaşı almayanların aylık düzenli olarak hasta bezleri adreslerine teslim edilmektedir.2015 yılı içinde toplam 2300 koli ( Aylık 160 aile) dağıtımı yapılmaktadır.
Manuel Tekerlekli Sandalye:
Raporu ile merkezimize müracaat eden tekerlekli sandalye ihtiyacı olan engellilerimizin ihtiyaçları karşılanmıştır.2015 yılı içinde 50 adet tekerlekli sandalye teslim edilmiştir.
Akülü Tekerlekli Sandalye:
Raporu ile merkezimize müracaat eden akülü tekerlekli sandalye ihtiyacı olan engellilerimizin ihtiyaçları karşılanmıştır.2015 yılı içinde 5 adet tekerlekli sandalye teslim edilmiştir.
Hasta Yatağı:
İhtiyacı Doğrultusunda hasta yatağı talebinde bulunan yatalak hastalarımıza raporlarına göre hasta yatağı teslim edilmiştir. 2015 yılı içinde 5 hasta yatağı teslim edilmiştir.
Akülü Şarj İstasyonları
Akülü Sandalye kullanan Engellilerimiz kullanımı için 2 adet Akü Şarj İstasyonu alımı yapılarak belirlenen merkezi noktalara yerleştirilmiştir.
Engelli Vatandaşlarımıza Yönelik Ayni ve Medikal Malzeme Yardımı ve Hizmetler
Gıda Kolisi:
Merkezimizde kaydı bulunan engellilerimize mağduriyet durumlarına göre gıda yardımında bulunulmaktadır.2015 yılı içinde 1360 kişiye gıda yardımı çıkmıştır.
Aşevi:
Merkezimizde kaydı bulunan engellilerimize mağduriyet durumlarına göre gıda yardımında bulunulmaktadır.2015 yılı içinde 224 engelli ailemiz sıcak yemek almaktadır.
Eğitim yardımı:
Merkezimizde kaydı bulunan engellilerimiz veya çocuklarına mağduriyet durumlarına göre kırtasiye yardımında bulunulmaktadır.