Komşuluk ve Merhameti En İyi Anlatan Fotoğraflar Bu Yarışmada Buluşuyor

12.01.2018


Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen “Komşuluk ve Merhamet” Temalı Fotoğraf Yarışması başladı. Birbirinden değerli ödüllerin verileceği yarışma için son başvuru tarihi: 31 Ocak 2018

Geçmişte sağlam temeller üzerine kurulu olan komşuluk ve merhamet kavramları, hızlı şehirleşme ve modernizmin getirdiği basmakalıplara yenik düşmüş durumdadır. Bu kapsamda Komşuluk ve Merhamet, toplumsal düzeyde ele alınması gereken önemli konulardan biridir. Gaziosmanpaşa Belediyesi de bu iki kavramı yeniden canlandırmak ve toplumda yardımlaşma-dayanışma duygusunu oluşturmak amacıyla  “Komşuluk ve Merhamet” temalı fotoğraf yarışması düzenliyor.

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen fotoğraf yarışmasında, gençlerin çevrelerinin farkına varmaları, bireyselleşen yaşam tarzından cemiyet yaşamına geçiş ve aidiyet duygularının gelişmesiyle, yaşanılan şehire, mahalleye, sokağa sahip çıkma bilincinin yerleşmesi hedeflenmektedir.

Yarışma tüm vatandaşlara açık olup müracaat Gaziosmanpaşa Belediyesi Beyaz Masa Servisi’ne yapılacaktır. Yarışma sonunda ise Birinciye Laptop, İkinciye Bisiklet, Üçüncüye Tablet, Dört ve Beşinciye ise Kol Saati verilecektir.

Müracaat İçin Son Başvuru Tarihi: 31 Ocak 2018

Detaylı Bilgi;

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ ‘’KOMŞULUK VE MERHAMET’’ KONULU FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

AMAÇ

Gaziosmanpaşa Belediyesi “Komşuluk ve Merhamet” temasıyla, fotoğrafı vesile kılarak gençlerin çevrelerinin farkına varmalarını, bireyselleşen yaşam tarzından cemiyet yaşamına geçiş ve aidiyet duygularının gelişmesi ile şehrine, mahallesine, sokağına sahip çıkma bilincinin yerleşmesini amaçlamaktadır.

KONU

Komşuluk ve Merhamet

KATILIM ŞARTLARI:

· Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri ile birinci derece yakınlıkları olanlar dışında, Gaziosmanpaşa’da yaşayan tüm vatandaşlara açıktır.
· Fotoğraflar, dijital olarak kayıtlı teslim edilecektir.
· Her katılımcı yarışmaya, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve sergilenmemiş bir eserle katılabilir
· Yarışmaya gönderilen eserler, bir CD/DVD’de, uzun kenarı en fazla 100 cm, kısa kenarı 70 cm  geçmeyecek şekilde 300 dpi çözünürlükte ve JPEG formatında kayıtlı olarak gönderilecektir.
· CD/DVD’ler bir zarfa konmalı, zarf kapatılarak üzerine isim yazılmalıdır. Katılım formu eksiksiz doldurularak zarf kapatılmalı ve üzerine yine yalnızca isim yazılmalıdır.

· Her fotoğrafa isim verilerek fotoğrafın nerede ve ne zaman çekildiği CD/DVD’deki dosyada belirtilmelidir.
· Fotoğrafların kayıtlı olduğu CD/DVD ve Katılım Formları,  en son 31 Ocak 2018 tarihinde  teslim edilmiş olmalıdır.
· Katılımcı yarışmaya gönderdiği eser/eserlerin kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Eseri ödül alan veya sergilenmeye değer bulunan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

TOPLAMA MERKEZİ

Gaziosmanpaşa Belediyesi Beyaz Masa

DEĞERLENDİRME

Seçici Kurul, 2018 yılı Ocak ayı içerisinde Gaziosmanpaşa Belediyesinde toplanarak, 5 Başarı Ödülünü ve 20 sergilenmeye değer eseri belirler.

ÖDÜLLER

Birinci Laptop, İkinci Bisiklet, Üçüncü Tablet. Dört ve Beşinci Kol Saati

TELİF HAKKI

Yarışmada ödüle değer bulunan eserlerin baskı ve sayısal kopyaları, tüm haklarıyla Gaziosmanpaşa Belediyesine ait olacaktır. Yarışma sonunda ödül alan eserler, bütün telif haklarıyla Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından satın alınmış gibi işlem görür. Gaziosmanpaşa Belediyesi, ödüle değer bulunan eserleri, etkinliklerinde, eğitim faaliyetlerinde, sergileme, afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve gösterme, medyada yayınlama hakkı da dahil olmak üzere eser sahibinin ismi ile birlikte 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.

SERGİLEME VE ÖDÜL TÖRENİ

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafında belirlenen bir tarihte

ESERLERİN İADESİ

Sergi bitiminden sonra Belediyemize gönderilmiş olan CD/DVD’ler bir ay içerisinde sanatçılar tarafından elden geri alınabilir. Bu süre içinde geri alınmayan CD/DVD’ler bir komisyon tarafından imha edilecektir.

DİĞER

- Şartnamede belirtilmeyen hususlarda ve tereddüt halinde Gaziosmanpaşa Belediyesi  kararları geçerlidir.

EK: Taahhütname

FOTOĞRAF YARIŞMASI KATILIM TAAHHÜTNAMESİ

TESLİM TUTANAĞI

Yarışmacının Adı Soyadı               :…………………………………………………………

Doğum Yeri                                     :…………………………………………………………..

Doğum Yılı                                       :…………………………………………………………..

Ev Adresi ve Telefonu                   :…………………………………………………………..

GSM                                                  :…………………………………………………………..

E-mail                                               :…………………………………………………………..

Teslim Edildiği Tarih                      :…………………………………………………………..

 

 

TESLİM EDEN                                                                                       TESLİM ALAN

 Adı, Soyadı                                                                                               Adı, Soyadı

 

İmza                                                                                                                      İmza

 

 Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen “Komşuluk ve Merhamet” başlıklı fotoğraf  yarışması özel şartname koşullarını kabul ve beyan ederim.

 

Katılımcının Adı Soyadı

 

İmza