Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

 

Mustafa BAŞARAN
Kentsel Dönüşüm Müdürü

Telefon : 444 0 467 | 
E-Posta: mustafabasaran@gaziosmanpasa.bel.tr

Mustafa BAŞARAN; 20.01.1966 yılında Görele/Giresun doğumludur. İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği ve Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği mezunudur. Evli ve üç çocuk babasıdır. Memuriyete Maliye Bakanlığı İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünde başlamış; Kontrol Mühendisi ve Teknik Büro Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2004-2009 yıllarında Bahçeköy/İstanbul Belediye Başkanlığı yapmış ve aynı yıllarda İ.B.B Meclis üyesi olarak görev yapmıştır. 2011-2015 yıllarında Bağcılar Belediyesi’nde Kentsel Tasarım Müdürü görevinde bulunmuştur. 2015 yılından bugüne Gaziosmanpaşa Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünde Kentsel Dönüşüm Müdürü olarak görev yapmaktadır.
 
• Gaziosmanpaşa Belediyesi sınırları içerisinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesi, TOKİ tarafından 775 Sayılı Yasa ve 6306 sayılı Yasa ve Yönetmelikler kapsamında Belediyemizce yapılacak çalışmaları yürütmek.
• Müdürlüğün stratejik planını hazırlamak.
• Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.
• Müdürlüğün faaliyet raporunu hazırlamak.
• Toplumu bilgilendirmek amacıyla Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün faaliyet alanları ile ilgili yazılı ve görsel olarak halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, özendirmek için kitap, kitapçık, broşür, vb. bastırmak, ilan yolu ile tanıtım yapmak, Kentsel Dönüşüm/Dönüşüm Kılavuzu hazırlamak veya hazırlatmak.
• Gaziosmanpaşa İlçesi genelinde toplumsal ihtiyaç ve isteklerin belirlenmesi, uygulamalarda halkın katılımının sağlanması amaçlı sosyolojik araştırmalar ve anketler yapmak veya yaptırmak.
• Gaziosmanpaşa ilçesi sınırları içinde, 1/5000 ölçekli nazım imar planı gereği 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını hazırlayarak onay sürecini takip etmek,
• Onaylanan imar planları doğrultusunda arsa ve arazi düzenlemelerini yapmak veya yaptırmak, yapılan parselasyon planlarını inceleyerek encümen karar alması için, Başkanlık Makamına sunulmak üzere müdürlük makamına iletmek, onaylanan belgeleri tapuya tescil işlemlerinin sağlanması amacıyla gerekli kurumlara iletmek,
• Kentin ihtiyaçları ve sağlıklı kent kriterleri doğrultusunda Dönüşüm, estetik ve tekniği bir araya getirerek, sağlıklı kent ilke ve politikalarının mekâna yansıtılmasını hedefleyen projeler (her türlü hizmet, sosyal ve kültür içerikli projeler, altyapı ve üstyapı projeleri, kapalı ve açık spor alanları, sokak, meydan ve çevre düzenleme projeleri vs) hazırlamak veya hazırlatmak,
• Kent bütününde yapılar ile ilgili cephe silueti ve kent estetiğini gözeten kararlar üretmek, cephe Dönüşümleri, cephe ıslah proje çalışmaları yapmak, kent mobilyalarının yerleşim düzeni ve seçimi, yeşil alan, meydan, sokak, tretuvar düzenlemeleri ve bu alanların görüntü, kullanım ve mekân kalitelerini arttıracak araştırma yapmak, inceleme amacına yönelik yurtiçi ve yurtdışı teknik geziler yapmak,
 • MERKEZ MAHALLESİ RİSKLİ ALANI (BÖLGE 1)
 • “Merkez Mahallesi Riskli Alanı” 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 24.12.2012 tarih ve 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 26 Ocak 2013 tarih ve 28540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir.
 • Alan büyüklüğü 49,440.00 m², 157 bina ve 571 bağımsız birim bulunmaktadır.

 

Ana takip formu ve riskli alan sınırı için tıklayınız

 

Proje Görselleri

 • SARIGÖL-MERKEZ MAHALLESİ RİSKLİ ALANI (BÖLGE 2)
 • “Sarıgöl-Merkez Mahallesi Riskli Alanı” 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 24.12.2012 tarih ve 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 26 Ocak 2013 tarih ve 28540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir.
 • Alan büyüklüğü 58,338.00 m², 256 bina ve 393 bağımsız birim bulunmaktadır.
 • “Sarıgöl-Merkez Mahallesi Riskli Alanı” nda kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleri ile anlaşma süreci tamamlanmış ve 04.10.2016 tarihinde temel atma töreni gerçekleştirilmiştir.
 • 36 tapulu, 176 tapu tahsis belgeli ve 40 işgalci hak sahibine aylık kira bedeli ödenmektedir.
 • Aylık kira yardımı; 247,179.50 TL olup 319  hak sahibine kira yardımı yapılmaktadır.

 

Ana takip formu ve riskli alan sınırı için tıklayınız

 

Proje Görselleri

 • PAZARİÇİ MAHALLESİ (BÖLGE 3-4)
 • Pazariçi Mahallesi Kuzey Bölgesi Riskli Alanı 24.12.2012 tarih ve 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlan Edilmiş; fakat Kentsel Dönüşüm Çalışmaları kapsamında arazi ve hak sahipliği tespit çalışmaları başlamış olup saha çalışmaları devam ederken bölge genelinde riskli alana yürütmeyi durdurma ve iptal kararı verilmiştir. Temyiz sonrasında İDDK kararı ile sadece davacı taşınmazı yönünden iptal kararı verilmiştir. İDDK kararına göre kentsel dönüşüm çalışmaları devam etmektedir.
 •   Pazariçi Mahallesi Kuzey Bölgesi, yeniden Riskli Alan ilan edilmek üzere 2 bölgeye ayrılmıştır.
 • “Pazariçi Mahallesi 1.Kısım (3A Bölgesi) Riskli Alanı” 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 19.09.2016 tarih ve 2016/9190 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 03.10.2016 tarih ve 29846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir.
 • “Pazariçi Mahallesi 2.Kısım (4. Bölge) Riskli Alanı” 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 19.09.2016 tarih ve 2016/9193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 03.10.2016 tarih ve 29846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir.
 • Alan büyüklüğü 358,703.00 m², 1808 bina ve 5929 bağımsız birim bulunmaktadır.
 • Aylık kira yardımı; 213,627.10 TL olup 270 hak sahibine kira yardımı yapılmaktadır.

 

Ana takip formu ve riskli alan sınırı için tıklayınız

 

Proje Görselleri

 • YILDIZTABYA MAHALLESİ RİSKLİ ALANI  (BÖLGE 5-6A)
 • “Yıldıztabya Mahallesi Batı ve Doğu Bölgesi Riskli Alanları” 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 24.12.2012 tarih ve 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 26.01.2013 tarih ve 28540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir.
 • Kentsel Dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleri ile görüşmeler, anlaşmalar yapılarak tahliye / yıkım çalışmaları yapılırken bölge genelinde riskli alana yürütmeyi durdurma ve iptal kararı verilmiştir. Temyiz sonrasında İDDK kararı ile sadece davacı taşınmazı yönünden iptal kararı verilmiştir. Bu süreçte Danıştay 14. Dairesinin E.2016/491 sayılı K.2017/4805 sayılı kararı ile “24.12.2012 tarih 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yıldıztabya Mahallesine ilişkin kısmının İPTALİNE” karar verilmiştir.
 • 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen riskli alan sınırları içerisinde kalan alan (14,16 hektar) 17.10.2016 tarih 2016/9411 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden riskli alan ilan edilen Yıldıztabya Mahallesi 1.Kısım (5. Bölge) Riskli Alan sınırlarında hak sahipleri ile arazi ve hak sahipliği tespit çalışmaları başlamış olup etaplar halinde hak sahipleri ile anlaşma süreci devam etmektedir.
 • 6A Bölgesine ilişkin yeniden Riskli alan ilanı için hızlı tarama yöntemi ile çalışmalar tamamlanmış olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ilan teklif dosyası gönderilmiştir.
 • Alan büyüklüğü 218,551.00 m², 568 bina ve 1480 bağımsız birim bulunmaktadır. Alanda bugüne kadar 143 bina ve 182 bağımsız birim yıkılmış, 462 bağımsız birim ile anlaşma yapılmıştır.

 

Ana takip formu ve riskli alan sınırı için tıklayınız

 

Proje Görselleri

 • YILDIZTABYA MAHALLESİ 1.KISIM RİSKLİ ALANI  (BÖLGE 6B)
 • Yıldıztabya Mahallesi Batı Bölgesi Riskli Alanı” 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 24.12.2012 tarih ve 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 26.01.2013 tarih ve 28540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir.
 • Kentsel Dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleri ile görüşmeler, anlaşmalar yapılarak tahliye / yıkım çalışmaları yapılırken bölge genelinde riskli alana yürütmeyi durdurma ve iptal kararı verilmiştir. Temyiz sonrasında İDDK kararı ile sadece davacı taşınmazı yönünden iptal kararı verilmiştir. Bu süreçte Danıştay 14. Dairesinin E.2016/491 sayılı K.2017/4805 sayılı kararı ile “24.12.2012 tarih 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yıldıztabya Mahallesine ilişkin kısmının İPTALİNE” karar verilmiştir.
 • Yeniden Riskli alan ilanı için hızlı tarama yöntemi ile çalışmalar tamamlanmış olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ilan teklif dosyası gönderilmiştir.
 • “Yıldıztabya Mahallesi 2.Kısım 6B Bölgesi Riskli Alanı” 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 19.09.2016 tarih ve 2016/9192 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 03.10.2016 tarih ve 29846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir.
 • Alan büyüklüğü 168,653.085 m², 663 bina ve 1201 bağımsız birim bulunmaktadır. Alanda bugüne kadar 145 bina ve 305 bağımsız birim yıkılmış, 322 bağımsız birim ile anlaşma yapılmıştır.

 

Ana takip formu ve riski alan sınırı için tıklayınız

 

Proje Görselleri

 • YENİDOĞAN MAHALLESİ 1.KISIM RİSKLİ ALANI  (BÖLGE 6D)
 • Yıldıztabya Mahallesi Batı Bölgesi Riskli Alanı” 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 24.12.2012 tarih ve 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 26.01.2013 tarih ve 28540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir.
 • Kentsel Dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleri ile görüşmeler, anlaşmalar yapılarak tahliye / yıkım çalışmaları yapılırken bölge genelinde riskli alana yürütmeyi durdurma ve iptal kararı verilmiştir. Temyiz sonrasında İDDK kararı ile sadece davacı taşınmazı yönünden iptal kararı verilmiştir. Bu süreçte Danıştay 14. Dairesinin E.2016/491 sayılı K.2017/4805 sayılı kararı ile “24.12.2012 tarih 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yıldıztabya Mahallesine ilişkin kısmının İPTALİNE” karar verilmiştir.
 • Yeniden Riskli alan ilanı için hızlı tarama yöntemi ile çalışmalar tamamlanmış olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ilan teklif dosyası gönderilmiştir.
 • “Yıldıztabya Mahallesi 1.Kısım 6D Bölgesi Riskli Alanı” 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 19.09.2016 tarih ve 2016/9188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 03.10.2016 tarih ve 29846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir.
 • Alan büyüklüğü 71,183.34 m², 282 bina ve 782 bağımsız birim bulunmaktadır. Alanda bugüne kadar 5 bina ve 6 bağımsız birim yıkılmış, 50 bağımsız birim ile anlaşma yapılmıştır.

 

Ana takip formu ve riskli alan sınırı için tıklayınız

 

Proje Görselleri

6D Bölgesinde çalışmalara başlanmış olup davalı parsellerin çok fazla olması nedeni ile davaların çözümü hususunda çalışmalar devam etmektedir.

 • BAĞLARBAŞI MAHALLESİ RİSKLİ ALANI (BÖLGE 7A)
 • “Bağlarbaşı Mahallesi Riskli Alanı” 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 24.12.2012 tarih ve 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 26 Ocak 2013 tarih ve 28540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir.
 • Alan büyüklüğü 103,858.00 m², 334 bina ve 735 bağımsız birim bulunmaktadır. Alanda bugüne kadar 278 bina ve 476 bağımsız birim yıkılmış, 669 bağımsız birim ile anlaşma yapılmıştır.

 

Ana takip formu ve riskli alan sınırı için tıklayınız

 

Proje Görselleri

 • BAĞLARBAŞI MAHALLESİ RİSKLİ ALANI (BÖLGE 7B)
 • “Bağlarbaşı Mahallesi Riskli Alanı” 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 24.12.2012 tarih ve 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 26 Ocak 2013 tarih ve 28540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir.
 • Alan büyüklüğü 55,257.00 m², 192 bina ve 296 bağımsız birim bulunmaktadır.
 • Alanda bugüne kadar 191 bina ve 286 bağımsız birim yıkılmış, 296 bağımsız birim ile anlaşma yapılmıştır.

 

Ana takip formu ve riskli alan sınırı için tıklayınız

 

Proje Görselleri

 • YENİ MAHALLE RİSKLİ ALANI (BÖLGE 9A)
 • “Yeni Mahalle Riskli Alanı” 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 24.12.2012 tarih ve 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 26 Ocak 2013 tarih ve 28540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir.
 • Alan büyüklüğü 65,552.00 m², 225 bina ve 320 bağımsız birim bulunmaktadır. Alanda bugüne kadar 161 bina ve 214 bağımsız birim yıkılmış, 240 bağımsız birim ile anlaşma yapılmıştır.

 

Ana takip formu ve riskli alan sınırı için tıklayınız

 

Proje Görselleri

 • YENİ MAHALLE RİSKLİ ALANI (BÖLGE 9B)
 • “Yeni Mahalle Riskli Alanı” 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 24.12.2012 tarih ve 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 26 Ocak 2013 tarih ve 28540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir.
 • Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında arazi ve hak sahipliği tespit çalışmaları başlamış olup arazi ve hak sahipliği tespit çalışmaları tamamlandığında hak sahipleri ile anlaşma süreci başlayacaktır.

 

Ana takip formu ve riskli alan sınırı için tıklayınız

 

Proje Görselleri

 • BARBAROS HAYRETTİN PAŞA-KARADENİZ-KARAYOLLARI MAHALLELERİ RİSKLİ ALANI (BÖLGE 10A)
 • “Barbaros Hayrettin Paşa-Karadeniz-Karayolları Mahalleleri Riskli Alanı” 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 24.12.2012 tarih ve 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 26 Ocak 2013 tarih ve 28540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir.
 • Danıştay 14. Dairesinin 07.02.2016 Tarih 2015/5079 sayılı Esas No ve 2016/976 Karar No ile 24.12.2012 Tarih 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Karayolları Mahallesine ilişkin kısmının iptaline karar verilmiştir.
 • Alan büyüklüğü 1,058,546.00 m², 1159 bina ve 5975 bağımsız birim bulunmaktadır.

 

Ana takip formu ve riskli alan sınırı için tıklayınız

 

Proje Görselleri

 • BARBAROS HAYRETTİN PAŞA-KARADENİZ-KARAYOLLARI MAHALLELERİ RİSKLİ ALANI (BÖLGE 10B)
 • “Barbaros Hayrettin Paşa-Karadeniz-Karayolları Mahalleleri Riskli Alanı” 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 24.12.2012 tarih ve 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 26 Ocak 2013 tarih ve 28540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir.
 • Danıştay 14. Dairesinin 07.02.2016 Tarih 2015/5079 sayılı Esas No ve  2016/976 Karar No ile 24.12.2012 Tarih 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Karayolları Mahallesine ilişkin kısmının iptaline karar verilmiştir.
 • Alan büyüklüğü 302,661.00 m², 954 bina ve 4293 bağımsız birim bulunmaktadır.

 

Ana takip formu ve riskli alan sınırı için tıklayınız

 

Proje Görselleri

 

 • KARAYOLLARI MAHALLESİ 1.KISIM RİSKLİ ALANI (BÖLGE 10C)
 • 24.12.2012 tarih ve 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlan Edilmiş ve açılan davalar sonucu 10C Nolu bölge iptaline karar verilmiştir.
 • “Karayolları Mahallesi 1.Kısım (10C Bölgesi) Riskli Alanı” 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 13.06.2016 tarih ve 2016/8950 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 30 Haziran 2016 tarih ve 29758 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” yeniden ilan edilmiştir.
 • Alan büyüklüğü 215,528.00 m², 244 bina ve 1029 bağımsız birim bulunmaktadır. Alanda bugüne kadar 15 bağımsız birim ile anlaşma yapılmıştır.

 

Ana takip formu ve riskli alan sınırı için tıklayınız

 

Proje Görselleri

 

 • MEVLANA MAHALLESİ 1.KISIM RİSKLİ ALANI (BÖLGE 11A)
 • “Mevlana Mahallesi 1.Kısım (11A Bölgesi) Riskli Alanı” 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 13.06.2016 tarih ve 2016/8951 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 29 Haziran 2016 tarih ve 29757 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir.
 •  Alan büyüklüğü 71,734.00 m², 101 bina ve 939 bağımsız birim bulunmaktadır. Alanda bugüne  kadar 8 bina ve 98 bağımsız birim yıkılmış, 143 bağımsız birim ile anlaşma yapılmıştır.

 

Ana takip formu ve riskli alan sınırı için tıklayınız

 

Proje Görselleri

 

 • MEVLANA MAHALLESİ RİSKLİ ALANI (BÖLGE 11B)
 • “Mevlana Mahallesi Riskli Alanı” 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 13.06.2016 tarih ve 2016/8950 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 30 Haziran 2016 tarih ve 29758 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir.
 • Danıştay 14. Dairesinin 23.05.2017 tarihli 2015/7712 E. 2017/3414 K. Sayılı kararı ile 24.12.2012 tarihli 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu kararının Mevlana Mahallesi ile ilgili kısmının iptaline karar verildiğinden söz konusu bölgede 6306 sayılı yasa kapsamında mahkeme süreci (temyiz süreci) tamamlanana kadar kentsel dönüşüm çalışması yapılamamaktadır.
 • Alan büyüklüğü 382,440.00 m², 145 bina ve 2088 bağımsız birim bulunmaktadır. Alanda bugüne kadar 2 bina ve 5 bağımsız birim yıkılmış, 184 bağımsız birim ile anlaşma yapılmıştır.

 

Ana takip formu ve riskli alan sınırı için tıklayınız

 

Proje Görselleri

 • SARIGÖL YENİDOĞAN MAHALLESİ RİSKLİ ALANI (BÖLGE 12B 1.ETAP)
 • “Sarıgöl Yenidoğan Mahallesi Riskli Alanı” 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 13.04.2015 tarih ve 2015/7602 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 10 Mayıs 2015 tarih ve 29351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir.
 • Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında anlaşmalar tamamlanmış olup inşaat sürecine geçilmiştir.
 • Alan büyüklüğü 33,146.44 m², 304 bina ve 421 bağımsız birim bulunmaktadır. Alanda bugüne kadar 304 bina ve 421 bağımsız birim yıkılmış, 421 bağımsız birim ile anlaşma yapılmıştır.

 

Ana takip formu ve riskli alan sınırı için tıklayınız

 

Proje Görselleri

 • SARIGÖL YENİDOĞAN MAHALLESİ RİSKLİ ALANI (BÖLGE 12C)
 • “Sarıgöl Yenidoğan Mahallesi Riskli Alanı” 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 13.04.2015 tarih ve 2015/7602 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 10 Mayıs 2015 tarih ve 29351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir.
 • Alan büyüklüğü 48,421.00 m², 219 bina ve 661 bağımsız birim bulunmaktadır. Alanda bugüne kadar 72 bina ve 122 bağımsız birim yıkılmış, 307 bağımsız birim ile anlaşma yapılmıştır.

 

Ana takip formu ve riskli alan sınırı için tıklayınız

 

Proje Görselleri

 • BAĞLARBAŞI MAHALLESİ EK BÖLGESİ RİSKLİ ALANI (BÖLGE 13)
 • “Bağlarbaşı Ek Bölgesi Riskli Alanı” 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 13.04.2015 tarih ve 2015/7601 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 10 Mayıs 2015 tarih ve 29351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir.
 • Danıştay 14.Dairesinin 26.10.2015 tarihli ve 2015/5166 Esas sayılı yürütmesinin durdurulması kararı verilmiştir.
 • İDDK kararı ile E.2017/304 sayılı, K.2017/1032 sayılı kararı ile Davacı Taşınmazı Yönünden Riskli Alan kararı iptal edilmiştir.

 

Ana takip formu ve riskli alan sınırı için tıklayınız

 

 • 3 NOLU GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ
 • Gaziosmanpaşa İlçesi Karayolları Mahallesi 3 No’lu Gecekondu Önleme Bölgesi 04.12.2008 tarihinde Toplu Konut İdaresi tarafından 775 sayılı yasa kapsamında Gecekondu Önleme Bölgesi ilan edilmiştir.
 • Gaziosmanpaşa İlçesi Karayolları Mahallesi 3 No’lu Gecekondu Önleme Bölgesi 36.087,00 m² yüzölçümlü brüt alanı kapsamaktadır.
 • Mevcut durumda arazi üzerinde yoğun olarak gecekondu tipi yapılaşma (TTB/ işgal) bulunmaktadır.
 • Belediyemiz ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında 23.05.2008 tarihinde imzalanan Ana Protokol kapsamında çalışmalara başlanmıştır.

14.07.2015 tarihinde imzalanan Ek Protokol uyarınca gerçekleştirilecek olan projeden hak sahiplerine konut edindirmek amacıyla çalışmalar başlatılmıştır.

 

Ana takip formu ve riskli alan sınırı için tıklayınız

 

Alan Bilgileri

Toplam Alan                                                  : ~36 ha

İmar uygulaması sonrası

Parsel sayısı                                                         : 2

İlköğretim Tesis Alanı                                          : 8.001 m²

Konut Alanı                                                          : 18.621 m²

Hak sahibi sayısı                                                  : 90

Bina sayısı                                                            : 81 adet

Projede yapılacak konut sayısı                            : 612

Projede yapılacak dükkan sayışı                          : 17

Hak sahiplerine verilecek bağımsız birim sayısı  : 108 adet

Projede yapılacak toplam inşaat alanı                 : 62.284,00 m²

90 adet hak sahibinin tamamı ile anlaşma sağlanmış olup tüm binaların yıkımları gerçekleştirilmiş ve inşaat sürecine geçilmiştir.

TOKİ ve Belediyemiz arasında imzalanmış olan Ana Protokol ve EK Protokoller kapsamında bölgede üretilecek olan konut, işyeri, kentsel donatı, altyapı vs. tüm projelendirme ve inşaat iş ve işlemleri Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın yükümlülüğünde olup TOKİ tarafından üretilecek olan projeye ilişkin süreç ilerlemektedir.

Proje Görselleri

• Gaziosmanpaşa ilçesi sınırları içinde, 1/5000 ölçekli nazım imar planı gereği 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını hazırlayarak veya hazırlatarak onay sürecini takip etmek,

• Planlarda çıkan aksaklıkların giderilmesi amacıyla plan tadilatlarının hazırlanması ve sorunların çözümlenmesi, bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması,

• Kamu kurumlarınca veya İlgilisince yapılan plan ve plan tadilatları tekliflerinin değerlendirilerek sonuçlandırılması,

• Kentin ihtiyaçları ve sağlıklı kent kriterleri doğrultusunda tasarım, estetik ve tekniği bir araya getirerek, sağlıklı kent ilke ve politikalarının mekâna yansıtılmasını hedefleyen planlar hazırlamak veya hazırlatmak,

• İmar durumla ilgili düzenlemeleri yapmak.

İMAR DURUM BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER:

Tapu/Vekalet Aplikasyon Krokisi

• Onaylanan imar planları doğrultusunda arsa ve arazi düzenlemelerini yapmak veya yaptırmak, yapılan parselasyon planlarını inceleyerek encümen karar alması için, Başkanlık Makamına sunulmak üzere müdürlük makamına iletmek, onaylanan belgeleri tapuya tescil işlemlerinin sağlanması amacıyla gerekli kurumlara iletmek,

• Re’sen veya talebe bağlı olarak parsellerin tevhid ve ifraz, yola terk, irtifak hakkı tesisi taleplerine ilişkin inşaat istikamet, kot kesit, kontur gabari ve ada revizyonu belgelerini hazırlamak, Encümen karar alması için, Başkanlık Makamına sunmak.

• Tüm Belediye hizmetlerine kaynak teşkil eden haritaların oluşturulmasından araziye uygulamasına kadar olan işleri yapmak.

• Yapılan inşaatların temel aplikasyonlarının kontrolünü yapmak.

• Açılmamış imar yolları için arazi ölçümleri sonucunda kırmızı kotları gösteren boy kesitleri hazırlamak.

• Mülkiyeti Belediyemize ait parsellerde 3194 sayılı İmar Kanununun 15., 16. ve 17. maddelerine istinaden tevhit, ifraz, yola terk, yoldan ihdas ve sınır düzeltmesi işlemleri yapmak. Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ile diğer ilgili kurumlarda yapılan işlemlerin takibini yapmak.

• Mülkiyeti şahıslara ait parsellerde Harita Bürolarınca 3194 sayılı İmar Kanununun 15., 16. ve 17. maddelerine istinaden tevhit, ifraz, yola terk, yoldan ihdas ve sınır düzeltmesi işlemlerinin kontrol işlemlerini yaparak Belediyemiz Encümenine sunmak.

• 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre ada bazında yapılacak sınır düzeltmesi işlemlerini ve Kentsel Dönüşüme altlık teşkil edilecek 18. madde uyarınca arsa ve arazi düzenlemelerini yapmak.

• İhale ile alınmış yüklenici firmalar tarafından yapılan imar uygulamalarının kontrollüğünü yapmak.

• Belediye içerisindeki Müdürlüklerin çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla inşaatların Yatay ve Düşey gabarileri kontrol etmek ve arazi tespitlerini yapmak.

• Park ve Bahçeler Müdürlüğünün yapmış olduğu projelerde plankote ve aplikasyon işlemlerini yapmak.

• Kentsel dönüşüm çalışmalarında ilgili birimlerle koordinasyonlu olarak hem büro hem arazi çalışmaları yapmak.

• Hukuk İşleri Müdürlüğünce Müdürlüğümüzden talep edilen konularda araştırma yapmak ve savunmamıza dayanak teşkil edecek bilgi ve belgeleri hazırlamak.

• Şefliğimizi ilgilendiren hususlarda Mahkemelerce talep edilen bilgi ve belgeleri sunmak.

• Belediyemizin teknik diğer Müdürlükleri tarafından da kullanılan veritabanındaki parsellerin güncellemelerini yapmak.

• İşlemi biterek kesinleşen parselasyon planlarının ve hâlihazır haritaların arşiv bürosunda usulüne uygun saklanmasını sağlamak,

• Tescil işlemi biten, yeni oluşan ya da değişen ada parsel numaralarını imar durumu, yol kotu ve arşiv bürolarına gerekli düzeltmelerin yapılması için bildirmek,

• Tüm yazışmaların birim ve müdürlük ana arşiv dosyasında saklanmasını sağlamakla görevli ve yetkilidir

• Başkanlık, Başkan Yardımcılığı veya Kentsel Tasarım Müdürü tarafından verilecek sair görevleri ifa etmek.