Kentsel Dönüşüm

DEPREM ÖLDÜRMEZ, RİSKLİ BİNA ÖLDÜRÜR

İlimizde 26.09.2019 tarihinde meydana gelen 5.8 büyüklüğünde ki, yakın zamanda meydana gelen 4.5 büyüklüğünde Manisa ve bilhassa 6.8 büyüklüğünde Elazığ depremleri  sonucunda ilçemiz yapı stokunun iyi durumda olmadığı tespit edilmiştir.  Bilhassa 1999 Marmara depreminden önce yapılan binalarda kolon ve kirişlerde korozyona bağlı dökülme ve çatlamaların olduğu, beton dayanımının yeterli olmadığı, beton kesitlerinin ve demir donatı sayılarının yetersiz olduğu gözlenmiştir.

Bu nedenle 6306 sayılı ‘’ Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ‘’ kapsamında Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkilendirdiği lisanslı büro ve lisanslı yapı denetim firmaları tarafından teknik alet ile beton ve demirin laboratuvar ortamında testlerinin ve yapının statik performans analizinin yapılarak ‘’Riskli Yapı’’ tespit çalışmalarının acilen yapılması gerekmektedir.

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hak sahiplerine 18 ay kira yardımı yapılmaktadır, ya da bina yapımı için kredi alınması durumunda faizin yarısı Bakanlık tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca, ruhsat sürecinde de muafiyetler bulunmaktadır.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Alanları dışında ‘’Riskli Yapı’’ şeklinde ki dönüşüm uygulamasını kolaylaştırmak  maksadıyla ‘’Ada Bazlı’’ yapılaşma planlamasını yürürlüğe koymuş 800 m2 üzeri tevhid ile yapılaşma adasına kadar toplulaştırılarak oluşan yeni parsellere ‘’imar artışı’’ vererek cazip hale getirmiştir.

Sonuç olarak;  deprem kuşağında bulunan ülkemizde ve özellikle beklenen İstanbul depreminin can ve mal kaybını en aza indirmek için devlet, belediye ve siz halkımız ile beraber risksiz bir hayat ve Gaziosmanpaşa için ivedi olarak 6306 sayılı yasa kapsamında seferberliğe davet ediyoruz.

GAZİOSMANPAŞA HAKKINDA

Gaziosmanpaşa, Türkiye'nin Ve Dünyanın En Önemli Kentlerinden Olan İstanbul’un 39 İlçesinden Biridir. İstanbul'un Geç Dönem Yerleşimlerinden Olan Gaziosmanpaşa, 27 Ağustos 1963 Tarihli Ve 309 Sayılı “İstanbul İli Eyüp İlçesine Bağlı Gaziosmanpaşa Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun’la İlçe Olmuştur. (Söz Konusu Kanun 04 Eylül 1963 Tarih Ve 11496 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.)

5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunla Birlikte 1.173 Ha. Alana Sahip Gaziosmanpaşa’da Belediye Hizmet Sınırları Küçülmüş, Hizmet Verilen Mahalle Sayısı 16’ya Düşmüştür.

Şu Anda Yıldıztabya, Pazariçi, Karlıtepe, Yenidoğan, Sarıgöl, Bağlarbaşı, Merkez, Şemsipaşa, Fevzi Çakmak, Hürriyet, Barbaros Hayrettinpaşa, Kazım Karabekir, Mevlana, Karayolları, Yeni Mahalle Ve Karadeniz Mahalleleri Olmak Üzere 16 Mahallesi Bulunmaktadır.

GAZİOSMANPAŞANIN KONUMU

Gaziosmanpaşa İlçesi, Merkezi İş Alanının Hinterlandında Yer Alarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne 20 Km, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 15 Km, Yenikapı'ya 8 Km, Atatürk Havaalanı'na 15 Km, İstanbul Havalimanına 36 Km Uzaklıkta Olup Tem, Çevreyolu Ve Haliç Bağlantılarına Komşudur.

Merkeze Yakın Olmasına Karşılık Gaziosmanpaşa İlçesindeki Yol Ağının Kırsal Alanlarla Benzer Nitelikte Olduğu Görülmektedir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDİR?

6306 Sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi Hakkında Kanuna Göre, Kentteki Afet Riski Taşıyan Alanların Belirlenip, Sağlıklı Ve De Yaşanılabilir Hale Getirilmesidir. Kanun, Türkiye’nin Her Tarafındaki Kent Ve Köylerdeki Ekonomik Ömrünü Tamamlamış, Yıkılma Riski Taşıyan Binaların Devletin Sağladığı Yapım Kredisi, Kira Yardımı, Belediye Harç - Vergi Avantajlarını Da Kullanarak Yeniden Yapılmasını Öngörmektedir.

Kısaca Kentsel Dönüşümle Kaçak Yapılaşmanın Önüne Geçilmesi, Depreme Dayanıklı Olmayan, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Binaların Yeniden Yapılarak Olası Doğal Afetler Sonucu Oluşacak Zararların En Aza İndirilmesi Amaçlanmaktadır.

Kentsel Dönüşüm Riskli Binaların Yıkılıp Yeniden Yapılması Yanında, Yerleşim Yerlerinin Kongre Ve Kültür Merkezleri, Park Ve Eğlence Alanları Gibi Modern İhtiyaçlarının Karşılanmasını Da İçermektedir.

İstanbul’un En Kalabalık İlçesi Olan Gaziosmanpaşa’da Deprem Riski, Yetersiz Yeşil Alan; Sağlık Tesisleri, Sosyal Tesisler, Spor Alanları, Eğitim Alanları Ve Altyapı Alanları, Mülkiyet Sorunları Vb. Sorunlar Göz Önünde Bulundurularak Yapılan Fizibilite Çalışmaları Neticesinde Kentsel Dönüşümün Gerekliliği Tespit Edilerek, 2013 Yılında Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Ve Bakanlar Kurulu Kararları İle Toplam Alanı 1173 Hektar Olan İlçemizin 432 Hektarı (%37’si) Riskli Alan İlan Edilerek 13 Ayrı Bölgede Kentsel Dönüşüm Süreci Başlamıştır.

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığından Gaziosmanpaşa Belediyesine Devredilen Uygulama Yetkileri, Belediyenin Şirketi Olan Gopaş’a Devredilmiş, Arazi Çalışmalarımızın Daha Hızlı İlerlemesi Adına Kentsel Dönüşüm Saha Ofisleri Kurulmuş, Ve Vatandaşlarla Ön Görüşmeler Başlamıştır. Diğer Yandan Bütüncül Ve Katılımcı Planlama Anlayışı İle Planlama Çalışmaları Hız Kazanmış, Planlama Sistematiği İçerisinde;

İlçe Geneline Ait Üst Ölçekli “Vizyon Plan” (Foster+Partners)

İlçe Geneline Ait Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı İle Birlikte Hazırlanan “Kentsel Dönüşüm Master Planı”

Kentsel Dönüşüm Alanlarına Ait Bakanlıkla Birlikte Hazırlanan 1/5000 Ölçekli “Nazım İmar Planı”

Her Kentsel Dönüşüm Bölgesi İçin Ayrı Hazırlanan 1/1000 Ölçekli “Uygulama İmar Planları”

Kentsel Dönüşüm Alanlarına Ait; Kent Estetik Kurulundan Onaylı “Kentsel Tasarım Projeleri” Hazırlanmıştır.

Hak Sahipleri İle Yapılan Görüşme Ve Uzlaşma Süreci Sonunda Tahliye Ve Yıkım İşlemlerinin Tamamlanarak Kira Yardımının Başlaması İçin Anlaşılan Hak Sahipleri İle Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri İmzalanmakta Akabininde De Proje Ve Ruhsat İşlemleri Tamamlanarak İnşaat Yapım Süreci Başlamaktadır.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN GEREKLİLİĞİ

1. Beklenen Büyük İstanbul Depreminde, Risk Taşıyan Yapıların Bir An Önce Yenilenerek, Vatandaşların Güvenli Binalara Taşınmasının İvedilikle Sağlanması,

2. Islah İmar Planları İle Gelişmiş, Sağlıksız Ve Ekonomik Ömrünü Yitirmiş Konut Alanların Fazlalığı;

3. Nüfusun İhtiyacına Cevap Veremeyen, Standartların Altında Kalmış Donatı Alanlarının Olması;

4. Mevcut Yoğunluğu Taşıyamayan, Dar Sokaklarda Yetersiz Ulaşım Akslarından Dolayı Yoğun Yaşanan Trafik Sorununun Varlığı;

5. Kullanım Ömrünü Doldurmuş, Mevzuat Ve Yasalara Uyulmadan Gelişen, Kötü Durumdaki Gecekondu Yapılarının Yoğunluğundan Dolayı Belediye Ve Kamu Hizmetlerinin Vatandaşa Artık Ulaştırılamayacak Noktaya Gelmesi;

6. Değişik Yasalarla Tapu Tahsislilere Ve İşgalcilere Verilen Hakların Korunarak Metruk Ve Düzensiz Yapılaşmanın Kentsel Dönüşümde Düzenli Yapılarla Şehir Yaşantısına Kazandırılması.

7. İlçe İçerisinde Yer Alan Sanayi Alanlarının Desantralizasyonunun Gerekliliği Sebebiyle Kentsel Dönüşümün Yapılması Ortaya Çıkmıştır.

8. Mülkiyet (Ttb-İşgalci Vs.) Sorunu Yaşayan Maliklere, Kentsel Dönüşüm İle Beraber İskânlı Arsa Ve Bina Tapuları Verilecektir.

Dolayısı İle Mülkiyet Sorununun Kentsel Dönüşüm Süreci İle Beraber Çözümlenmesi Planlanmaktadır.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AVANTAJLARI

İlçemizde Yapılan Ve Riskli Alan İlan Edilerek Yapılan Kentsel Dönüşüm Bölgelerinde Yapılan Dönüşüm Çalışmaları İle;

1. Binalar, Deprem Riski Olmayan, Güvenli, Sağlıklı, Konforlu Ve Yaşanabilir Şekilde Yenilenmektedir.

2. Tüm Altyapı Modern Biçimde Ve En Az 100 Yıllık Yetecek Kapasitede Yapılmaktadır.

3. Tüm İmalatlar En İleri Teknoloji Kullanılmasına İmkân Sağlanmaktadır.

4. Okul, Cami, Otopark, Park, Kültür Merkezi, Kamu Binaları, Vb. Tüm Donatı Alanları Arttırılarak Yeniden İnşaa Edilmekte Ve Böylece Toplumsal İhtiyaçlar Kendi İçinde Çözümlenmektedir. Her Konut Ve Ticari Alan İçin En Az 1 Adet Kapalı Otopark Yapılması Temin Edilmektedir.

5. Dönüşüm Alanı İçindeki Her Bir Hak Sahibi Yine Aynı Alan İçinde (Farklı Bir Alana Taşınmadan) Hak Sahibi Olmaktadır.

6. Tüm İhtiyaçların Uzun Süreli Karşılanacağı Kapsamlı Bir İmar Planının Hazırlanarak Bölgenin Yapılaşmasının Yapılmasına Olanak Sağlanmaktadır.

7. İstanbul Ve Çevresi İçin Yapılmakta Olan Önemli Projelere (3 Havalimanı, 3.Köprü, Metro Vs ) Entegrasyonun Daha Sağlıklı Sağlanması Temin Edilmektedir. Ayrıca Ulaşım Sisteminin Çeşitlenmesi (Bisiklet Yolu, Raylı Sistemler, Ana Bulvar Ve Akslar Gibi) Sağlanmaktadır.

8. Kamuya Ve Vatandaşa Hiçbir Şekilde Mali Yük Getirmeden Tüm Alt Ve Üst Yapı Tesisleri Yenilenmesi Sağlanmaktadır.

9. Yeni Bir Şehir Merkezlendirilerek; Diğer Yaşam, Eğitim, Ticaret Noktalarının Oluşturulması İle Yoğunluklar İlçenin Farklı Alternatif Noktalarına Kaydırılarak Ve Yaşayan Şehir Algısı Gerçekleştirilmektedir.

10. Sürdürülebilir Kentler Oluşturularak, Kentsel Yeşil Alanların Ve Donatı Alanlarının Arttırıldığı Yaşam Kalitesi Ve Standartları Yüksek Yaşam Alanları Oluşturulmaktadır.

11. İlçemiz İstanbul'un Cazibe Merkezi Haline Gelmektedir.

12. Doğal Ve Tarihi Değerleri Korunarak, Kente Katılımını Temin Edilmektedir

13. Uzun Yıllar Boyu Süre Geçen Yüzlerce Mülkiyet Ve Hukuki Sorunlar Çözümlenmektedir.

14. Adaletli Ve Uzlaşmalı Hakkediş Yöntemlerimiz İle Paylaşım Sağlanmaktadır.

15. Kentsel Dönüşümde Kazanılan Tüm Katma Değerler Yine Bölgede Kalmaktadır.

16. Sorunları Temelden Çözümlenmiş Güvenli Ve Konforlu Yaşam Sürdürülebilecek Yeni Bir Şehir Kazanılmaktadır.