Kentsel Dönüşüm

KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPILMASININ GEREKLİLİĞİ

     1. Beklenen büyük İstanbul Depreminde, risk taşıyan yapıların bir an önce yenilenerek, vatandaşların güvenli binalara taşınmasının ivedilikle sağlanması,

     2. Islah İmar Planları ile gelişmiş, Sağlıksız ve Ekonomik Ömrünü Yitirmiş Konut Alanların fazlalığı;

     3. Nüfusun ihtiyacına cevap veremeyen, Standartların Altında Kalmış Donatı Alanlarının olması;

     4. Mevcut yoğunluğu taşıyamayan, En Kesitleri Yetersiz Ulaşım Akslarından dolayı yoğun yaşanan Trafik Sorununun varlığı;

     5. Kullanım ömrünü doldurmuş, mevzuat ve yasalara uyulmadan gelişen, kötü durumdaki gecekondu yapılarının yoğunluğundan dolayı belediye ve kamu hizmetlerinin vatandaşa artık ulaştırılamayacak noktaya gelmesi;

     6. Değişik yasalarla tapu tahsislilere ve işgalcilere verilen hakların korunarak metruk ve düzensiz yapılaşmanın kentsel dönüşümde düzenli yapılarla şehir yaşantısına kazandırılması.

     7. İlçe içerisinde yer alan Sanayi Alanlarının Desantralizasyonunun gerekliliği sebebiyle KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN YAPILMASI ORTAYA ÇIKMIŞTIR.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AVANTAJLARI

İlçemizde yapılan ve Riskli Alan İlan edilerek yapılan kentsel dönüşüm bölgelerinde yapılan dönüşüm çalışmaları ile;

     1. Binalar, deprem riski olmayan, güvenli, sağlıklı, konforlu ve yaşanabilir şekilde yenilenmektedir.

     2. Tüm altyapı modern biçimde ve en az 100 yıllık yetecek kapasitede yapılmaktadır.

     3. Tüm imalatlar en ileri teknoloji kullanılmasına imkan sağlanmaktadır.

     4. Okul, cami, otopark, park, kültür merkezi, kamu binaları, vb. tüm donatı alanları arttırılarak yeniden inşaa edilmekte ve böylece toplumsal ihtiyaçlar kendi içinde çözümlenmektedir. Her konut ve ticari alan için en az 1 adet kapalı otopark yapılması temin edilmektedir.

     5. Dönüşüm alanı içindeki her bir hak sahibi yine aynı alan içinde (farklı bir alana taşınmadan) hak sahibi olmaktadır.

     6. Tüm ihtiyaçların uzun süreli karşılanacağı kapsamlı bir imar planının hazırlanarak bölgenin yapılaşmasının yapılmasına olanak sağlanmaktadır.

     7. İstanbul ve çevresi için yapılmakta olan önemli projelere (3 Havalimanı, 3.Köprü, Metro vs ) entegrasyonun daha sağlıklı sağlanması temin edilmektedir. Ayrıca ulaşım sisteminin çeşitlenmesi (bisiklet yolu, raylı sistemler, ana bulvar ve akslar gibi) sağlanmaktadır.

     8. Kamuya ve vatandaşa hiçbir şekilde mali yük getirmeden tüm alt ve üst yapı tesisleri yenilenmesi sağlanmaktadır.

     9. Yeni bir şehir merkezlendirilerek; diğer yaşam, eğitim, ticaret noktalarının oluşturulması ile yoğunluklar ilçenin farklı alternatif noktalarına kaydırılarak ve yaşayan şehir algısı gerçekleştirilmektedir.

     10. Sürdürülebilir kentler oluşturularak, kentsel yeşil alanların ve donatı alanlarının arttırıldığı yaşam kalitesi ve standartları yüksek yaşam alanları oluşturulmaktadır

     11. İlçemiz İstanbul'un cazibe merkezi haline gelmektedir.

     12. Doğal ve tarihi değerleri korunarak, kente katılımını temin edilmektedir

     13. Uzun yıllar boyu süre geçen yüzlerce mülkiyet ve hukuki sorunlar çözümlenmektedir.

     14. Değer esaslı paylaşım modeliyle adaletli ve uzlaşmalı paylaşım sağlanmaktadır.

     15. Kentsel dönüşümde kazanılan tüm katma değerler yine bölgede kalmaktadır.

     16. Sorunları temelden çözümlenmiş güvenli ve konforlu yaşam sürdürülebilecek yeni bir şehir kazanılmaktadır.