Karadeniz Mahallesi, 3946 Ada 1 Parsel UİP Değişikliği

Gaziosmanpaşa İlçesi, Karadeniz Mahallesi, 3946 Ada 1 Parselin 07.08.2006 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli TEM Güneyi Revizyon Nazım İmar Planında Yönetim Merkezi alanında kalan kısmının Bitişik Nizam 5 Katlı Ticaret+Konut alanına alınmasına ilişkin, 18.05.2018 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli TEM Güneyi Revizyon Nazım İmar Plan tadilatı doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 11.07.2019 tarih ve 369 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı uygun bulunarak 11.07.2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca aynen onanmıştır.

Askı tarihi : 05.09.2019
Askıdan İndiriliş Tarihi : 04.10.2019