Karadeniz Mahallesi, 17863 Parsel Plan Değişikliği

27-08-2014

Karadeniz Mahallesi, 17863 Parsel ile ilgili olarak 15.11.2013 onanlı 1/5000 ölçekli plan değişikliği.

Gaziosmanpaşa ilçesi, Karadeniz Mahallesi, 17863 Parsel ile ilgili olarak 15.11.2013 onanlı 1/5000 ölçekli plan değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifi 08.05.2014 tarih 32 sayılı İlçe Meclis Kararı ve 12.06.2014 tarih ve 892 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile uygun görülerek 14.06.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca aynen onanmıştır.

Askıy Asılış Tarihi : 25.08.2014
Askıdan İndiriliş Tarihi : 24.09.2014