Karadeniz Mahallesi 17285, 17233 Parseller


 

Gaziosmanpaşa İlçesi, Karadeniz Mahallesi, F21C18B4A Pafta, 17233 ve 17285 Parsellerin Dini Tesisler Alanında kalan kısmının birleştirilerek çekme mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli TEM Güneyi Revizyon Uygulama İmar Plan tadilatı teklifi 10.12.2015 tarih 108 sayılı İlçe Meclis Kararı ile uygun bulunarak, 14.04.2016 tarih ve 655 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile “Gaziosmanpaşa İlçesi, Karadeniz Mahallesi, 17233-17285 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi incelenmiş olup, teklif meri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlandığından ve kamu yararı niteliği taşıdığından bilgi paftasındaki şekliyle dini tesis alanı ve park alanı düzenlemesiyle tadilen uygun görülmüştür” şeklinde tadilen uygun bulunarak 22.04.2016 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca aynen onanmıştır.

Askı tarihi: 20.07.2016

Askıdan İndiriliş Tarihi:18.08.2016