İtiraz Komisyonu Sonuçları

İTİRAZ KOMİSYONU SONUÇLARI VE

SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARA AİT KESİNLEŞEN LİSTE

Gaziosmanpaşa Belediyesi

İ L A N

 

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmelerine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ” doğrultusunda; tespit komisyonu kararına göre sınava girme hakkı elde edemeyenlerden yazılı olarak başvuruda bulunanların itirazları, İtiraz Komisyonunca değerlendirilmiştir.

İnceleme neticesinde; itirazı kabul edilenler ve itirazı red edilenlere ait listeler ile birlikte sınava girmeye hak kazananlara ait kesinleşen liste aşağıda sunulmaktadır.

Yapılacak olan sınavlara ilişkin katılımcı, yer, tarih ve saat bilgilerini içeren sınav ilanları bilahare Belediyemiz resmi internet sitesinde duyurulacaktır.

 

İlgililerine tebliğ olunur.

 

LİSTE 1-İtirazı Kabul Edilenler Listesi

LİSTE 2-İtirazı Red Edilenler Listesi

LİSTE 3-Sınava Girmeye Hak Kazananlara Ait Kesinleşen Liste