İşyeri Ruhsat İşlemleri

      İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları; 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2005/9207 Sayılı  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenmektedir.

      Yukarıda sayılan hizmetlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar öncelikle sitemizden elde edeceği başvuru beyan formu ve ek evraklar ile müdürlüğümüze başvuru yapmalıdırlar. Yeni bir iş yeri açmadan veya mevcut bir iş yerini devir almadan önce Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü İş yeri Ruhsat Şefliklerinden bilgi alınması işyeri sahibinin karşılaşabileceği mağduriyeti önleyecektir.

     İş yeri ilgilisinin; evrakları müdürlüğümüze teslim etmesinden sonra, faaliyet konusuna göre yapılan yazışmaların (imar, itfaiye, iski, çevre, ulaşım, iş güvenliği vb.) tamamlanması ile yönetmelikte ön görülen süreler içerisinde ruhsatlar düzenlenmekte ve müdürlüğümüz elemanlarınca yerinde teslim edilmektedir.

     İşyerinizin  ruhsatları alabilmek için online başvuru yapabilirsiniz. Aşağıdaki adresten İşyeri e-Ruhsat sistemine erişebilir aynı zamanda e-Belediye sayfasından diğer hizmetlerden de faydalanabilirsiniz.

İşyeri e-Ruhsat sayfasına erişmek için tıklayınız

RUHSAT BAŞVURU BEYAN FORMLARI

1- İşyeri e-Ruhsat Kullanım Kılavuzu

2- Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu

3- Gayri Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu

4- Gayri Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı Motor Beyan Formu

5- Müdürlük Talep Formu

RUHSAT EVRAK LİSTELERİ

1- Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru Evrak Listesi

2- Gayri Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru Evrak Listesi

3- Hafriyat Toprağı İzin Belgesi Evrak Listesi

İletişim Bilgileri:

Çağrı merkezi: 444 0 467