İmar İşlemleri

İmar e-Başvuru sayfasına erişmek için tıklayınız

İmar durumlarını aşağıdaki adresten sorgulayabilirsiniz.

keos.gaziosmanpasa.bel.tr/imardurumu

İmar ve Şehircilik / Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü başvuru işlemlerini aşağıda bulunan bağlantıyı kullarak inceleyebilirsiniz.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Dilekçe ve Evrak Örnekleri

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Dilekçe Örnekleri

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Evrak Örnekleri