İç Denetim Birimi

 

Uğur EMECEN
İç Denetim Birimi Koordinatörü (İç Denetçi)

Telefon : 0212 453 55 26
E-Posta: uguremecen@gaziosmanpasa.bel.tr

İç denetim birim koordinatörü İç denetçi Uğur EMECEN 10.01.1966 yılında İstanbul Bayrampaşa da doğdu İlk orta lise eğitimini Bayrampaşa da gördü.1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu yönetimi bölümünden mezun oldu.

Askerliğini yedek subay olarak yaptı.1992 yılına kadar 5 yıl garanti bankasında görev yaptıktan sonra 01.06.1992 yılında Gaziosmanpaşa belediyesinde müfettiş yardımcısı müfettiş ve Teftiş Kurulu müdürlüğü görevlerinde bulundu yaklaşık 10 yıl Belediye encümen üyeliği görevi yaptıktan sonra 2007 yılında İstanbul il özel idaresinde İç denetçi kadrosuna atandı.

2008 yılı sonunda tekrar Gaziosmanpaşa Belediyesine naklen iç denetçi kadrosuna atandı.2009-2012 yılları arasında Sultangazi Belediyesinde görev yaptı.2012 yılı haziran ayında Gaziosmanpaşa Belediyesi İç denetçi kadrosuna geri döndü.22.10.2014 tarihinde İç denetim Birim Koordinatörü olarak görevlendirildi. Evli ve iki çocuk babası olan Uğur Emecen orta düzeyde İngilizce bilmektedir.    

Gaziosmanpaşa Belediyesinin faaliyetlerinin; amaç ve politikalara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını; varlıklarının güvence altına alınmasını, iç kontrol sisteminin etkinliğini ve iş süreçlerinde beklenen faydanın sağlanmasını engelleyebilecek risklerin asgarîye indirilmesi için kamu idaresinin faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek risklerin tanımlanmasını, gerekli önlemlerin alınmasını, sağlamak amacıyla İç Denetim ve Danışmanlık faaliyetlerini yerine getirir.


İç Denetim Faaliyetlerinin vatandaşımıza Katkısı

İç Denetim Birimi,  İç Denetim ve Danışmanlık Faaliyetleri ile Gaziosmanpaşa Belediyesi hizmet birimlerinin çalışmalarına katma değer sağlamak suretiyle vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabilmesine yardımcı olur.