Hukuk İşleri Müdürlüğü

 

Av. Hümeyra ERGİN ERCAN
Hukuk İşleri Müdürü

Telefon : (212) 453 50 90 | Fax : (0212) 545 45 30
E-Posta: humeyraercan@gaziosmanpasa.bel.tr

1976 yılında Üsküdar’da doğdu. 1994 yılında Kastamonu Araç İmam Hatip Lisesini tamamladıktan sonra, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2005 yılına kadar serbest avukatlık yaptı.
2005 yılından itibaren Gaziosmanpaşa Belediyesinde görev yapmakta olup, 18/02/2015 tarihinde Hukuk İşleri Müdürü olarak görevlendirildi. Çeşitli komisyon ve kurullarda görevleri bulunmaktadır. İstanbul Barosu ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının düzenlemiş olduğu sertifikalı birçok eğitim programına katılmış olup, İngilizce ve Arapça bilmektedir. Mevzuat değişikliklerinin getirmiş olduğu yeniliklere ilişkin yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.
Evli ve bir çocuk annesidir.

Yasal mevzuat çerçevesinde; Belediye Başkanı tarafından verilen vekaletnamede belirlenen sınırlar içerisinde Belediyemizin hukuki alt yapısını geliştirerek hukuki iş ve işlemlerini yürütmektir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 38 inci maddesi uyarınca, Belediye Başkanınca verilen vekaletnamede belirlenen sınırlar dahilinde;

1- Belediye Başkanı adına tüm adli ve idari yargı mercilerinde, Hakemler, İcra Daireleri ve Noterlerde; Hukuk İşleri Müdürü ve Avukatlar vasıtası ile Belediye Tüzel kişiliğini temsil etmek.

2- Gaziosmanpaşa Belediyesi Kamu Tüzel kişiliğinin tüm hukuksal sorunlarına, yürürlükteki Anayasa, Yasalar ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde hukuksal çözümler getirmek.