Gaziosmanpaşa İlçesi 3 No`lu Gecekondu Önleme Bölgesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı


İSTANBUL İLİ, GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ, KARAYOLLARI MAHALLESİNDE YER ALAN YAKLAŞIK 36.000 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ SAHA; 775 SAYILI GECEKONDU KANUNU VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ UYARINCA 04.12.2008 TARİH, 5746 SAYILI BAŞKANLIK OLURU İLE GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ İLAN EDİLMİŞTİR.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 03.02.2016 TARİH, 1751 SAYILI MAKAM OLURU KAPSAMINDA 775 SAYILI GECEKONDU KANUNUNUN 19. VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN 59. MADDESİ UYARINCA GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ, KARAYOLLARI MAHALLESİ, 3 NOLU GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANINA “İLKÖĞRETİM TESİS ALANINDA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN GÖRÜŞÜ DOĞRULTUSUNDA; ORTAOKUL, LİSE VE MESLEK EĞİTİM LİSESİ YAPILABİLİR.” PLAN NOTUNUN EKLENMESİYLE HAZIRLANAN PLAN TADİLATI 01.07.2016 TARİH VE 3131 SAYILI BAŞKANLIK OLURU İLE TOKİ BAŞKANLIĞINCA ONAYLANMIŞTIR.

ASKIYA ASILIŞ TARİHİ : 10.08.2016

ASKIDAN İNDİRİLİŞ TARİHİ : 08.09.2016