3287, 3288 ve 3289 Parsellerine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı

MERİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANLARINDA PARK ALANINDA KALAN GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ, HÜRRİYET MAHALLESİ, 3287, 3288 VE 3289 PARSELLERDEN; 3289 PARSELİN YEŞİL ALANLAR VE PARKLAR ALANINDA KALAN, MEVCUT HİZMET YAPILARININ BULUNDUĞU KISMININ BELEDİYE HİZMET ALANINA (B.H.A) ALINMASINA VE 3287, 3288 VE 3289 PARSELLERİN TAMAMININ ZEMİNALTI OTOPARK (Z.O.P.) ALANINA ALINMASINDA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇ. UYGULAMA İMAR PLANI TEKLİFİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 12.07.2017 TARİHLİ VE 1063 SAYILI KARARI İLE “GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ, HÜRRİYET MAHALLESİ, 5639 ADA, 3287, 3288, 3289 PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI TADİLATI TEKLİFİ İNCELENMİŞ OLUP UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR.” ŞEKLİNDE UYGUN BULUNARAK BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINCA 24.07.2017 TARİHİNDE AYNEN ONAYLANMIŞTIR.

ASKI TARİHİ: 13.10.2017

ASKIDAN İNDİRİLİŞ TARİHİ: 11.11.2017