Fen İşleri Müdürlüğü

 

Mustafa AYÇİÇEK
Fen İşleri Müdürü

Telefon : (212) 453 50 60 | Fax : (212) 453 50 61
E-Posta: mustafaaycicek@gaziosmanpasa.bel.tr

15.10.1957 Trabzon doğumludur. Orta ve Lise eğitimini Araklı Lisesinde tamamlayarak Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. 07.08.1985 tarihinde Gaziosmanpaşa Belediyesinde memuriyet görevine başlamıştır.

Gaziosmanpaşa Belediyesi İmar, Emlak İstimlak ve Fen İşleri Müdürlüğünde raportör ve şef olarak, daha sonra sırasıyla Yapı Kontrol Müdürü, Yol Bakım ve Onarım Müdürü, Ulaşım Hizmetleri Müdürü olarak görev yapmış olup, halen Fen İşleri Müdürü olarak görevine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Müdürlük 3 ana birimden oluşmaktadır.

1- İnşaat İşleri  Birimi

            Belediyemizin ihtiyaç duyduğu hizmet binaları, kültür merkezleri, sağlık ve sosyal içerikli binalar, spor tesisleri vb. üst yapı yapım işleri ile Belediyemizin mülkiyetinde bulunan hizmet binaları ile ilgili kanun ve mevzuat sınırları içerisinde ihtiyaç duyulduğunda diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının hizmet binalarının bakım ve onarımı ile ilgili yatırımları hazırlamak, ihale dosyalarını düzenlemek, ihale yapmak ve yapılan ihaleleri kontrol etmek.

Çalışma Esası:

- Yukarıda adı geçen işlerle ilgili ihale dosyaları hazırlanır. Teknik elemanlar tarafından yürütülür.

- Teknik eleman sorumlu olduğu işin mahallindeki çalışmaları bizzat kontrol eder, yapılan eksik ve değişiklikleri takip edip, sözleşme gereği kuralları uygular.

- Periyodik aralıklarla veya iş sonunda talep edilen hakediş dosyalarını tanzim ve tetkik edip, uygun gördüğü takdirde, Mali İşler Müdürlüğüne göndermek üzere Müdürlük Makamına sunar.

2 - Proje Birimi

İlçemizde yapılacak yatırımlarla ilgili araştırma inceleme yapmak. Plan değişikliği teklifleri yapmak. Yapılacak hizmet binalarının avan proje ve etüt çalışmaları yapmak. Kavşak etütleri, dere ıslah, yol çalışma güzergah etütleri yapmak. Proje ihaleleri yapmak. Proje yarışmaları düzenlemek ve prosedürü takip etmek. Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimleri ile koordinasyon sağlamak ve irtibatlı çalışmak. Bölgemizde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak yatırımların ön inceleme teklif ve proje süreçlerini takip etmek. Belediyemiz dışındaki tüm Kamu kurumları ile (İETT,İGDAŞ,İMMO,İSKİ,BEDAŞ Kaymakamlık, Valilik) bölgemizi ilgilendiren yatırımlarla ilgili bağlantı kurmak ve yazışmalar yapmak. Müdürlüğümüzce ihale edilecek yatırımlara, mimari etüt ve proje bazında teklifler ve çalışmalar sunmak.

Çalışma Esası:

Yukarıda adı geçen işlerle ilgili olarak ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli araştırma, (İmar durumu ,mülkiyet) inceleme ve etüt çalışması ile fizibilite çalışması yapılarak karar verilir ve  üst makama sunulur. Karar aşamasından sonra uygulamaya yönelik olarak (ihale hazırlama ,proje hazırlama, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile  irtibat  vs)  işlemler başlatılır.

3 – Evrak Kayıt ve Arşiv İşleri Birimi:

Bu serviste Fen İşleri Müdürlüğü ve diğer birimlere ait tüm evrak kayıt giriş ve çıkışları Belediye Bilgi Yönetim sistemi üzerinden koordineli bir şekilde yapılır. Kurum içi ve dışına gönderilecek resmi yazıların sistem üzerinden giriş ve çıkışları yapılır. İşlemi biten dosyaların arşiv nüshaları muhafaza edilir.

Fen İşleri personeli ile ilgili her türlü özlük bilgileri arşivlenir ve takip edilir.

Çalışma Esası :

- Fen İşleri bünyesindeki birimlerin yazışmalarını, kayıtlarını ilgili birim ve kontrol mühendislerine dağıtımı yapılır.

- Vatandaşlardan gelen dilekçe ve talepleri kayda alarak ilgili makamlara iletmek cevabı yazışmaların çıkış ve gönderilme işlemlerini yapmak.

- Arşivde hıfz edilecek evrak ve dosyaları takip edip, ilgili evrakları dosyaları ile birleştirerek arşivlemektir. 

 

 

2015 Yılı Faaliyet Raporunu incelemek için tıklayınız

TAMAMLANAN İŞLER

1- KAZIMKARABEKİR MAHALLESİ 17550 PARSELDE KADIN KOORDİNASYON MERKEZİ YAPIM İŞİ

Kazım Karabekir Mahallesi 17550 Parselde 1800 m² İnşaat Alanına Sahip 5 Katlı Belediye Hizmet Binası Yapılması Planlanmıştır. Proje Kapsamında; Sergi Salonu, Toplantı Salonu, Bilgisayar Laboratuvarı, 6 Adet Derslik, Yönetici Odaları, Fitness Salonu bulunmaktadır. İnşaat çalışması tamamlanmış olup ,Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir.

2- KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ 859 SOKAK İLE DR.GÜRKAN CEYLAN CADDESİ'NDE KALDIRIM DÜZENLEME YAPIM İŞİ

Kazım Karabekir Mahallesinde bulunan 859 Sokak ile Dr.Gürkan Ceylan Caddesi'ndeki araç trafiğinin ve parklanma düzeninin daha sağlıklı ve işlevsel hale getirilmesi, sokak ve caddelerin engelli vatandaşlarımızın erişimine uygun hale getirilmesi için kaldırım düzenleme çalışması yapılmıştır. Dr.Gürkan Ceylan Caddesi ve 859 Sokaktaki çalışmalar tamamlanmıştır.

3- GAZİOSMANPAŞA SARIGÖL VE YENİDOĞAN MAHALLELERİ KENTSEL YENİLEME (GECEKONDU DÖNÜŞÜM) PROJESİ KAPSAMINDA SARIGÖL MAHALLESİ 1452 ADA 34 ve 37 PARSELLERDE KONUT YAPIM İŞİ

Ülkemizin son elli yıldır yaşamakta olduğu kentleşme sorunları beraberinde teknik altyapı, çocuk bahçeleri, park, spor alanları, eğitim, kültür ve sağlık alanları gibi donatı alanlarından yoksun kent dokularının oluşmasına neden olmuştur. Bu sorunun çözümü için nitelikli, planlı kent parçalarının üretilmesi, iyileştirilmesi yenilenmesi ve/veya dönüştürülmesi için çalışmaların yapılması gerekmektedir.
Proje amacımız, gecekondu işgali ile kaçak yapılaşmanın yoğun olarak görüldüğü Sarıgöl ve Yenidoğan Mahallelerinden başlayarak Gaziosmanpaşa`nın daha yaşanabilir, çağdaş bir kent olmasını sağlamaktır. 
Söz konusu projenin ilk adımı olarak görülebilecek olan "Gaziosmanpaşa, Sarıgöl - Yenidoğan Mahalleleri Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüşüm) Projesi Kapsamında Sarıgöl Mahallesi 1452 Ada, 34 Ve 37 Parsellerde Konut Yapım İşi" Projesi Sarıgöl Mahallesi 1452 ada içerisindeki 34 ve 37 parsellerde yapılmıştır. Yaklaşık 20.000 m² alanda Belediyemizce sürdürülen kamulaştırma işlemleri ve geçici kabulu tamamlanmış olup normal yaşam alanına kavuşmuştur.

34 PARSEL için hazırlanan projede 16 katlı 4 adet blok (35.160 m²), 328 araçlık 4 katlı yeraltı otoparkı (10.436 m²), yarı olimpik açık yüzme havuzu  da bulunan sosyal tesis yer almaktadır. İnşaatı tamamlanarak teslim edilip  normal yaşam alanına kavuşmuştur.

37 PARSEL için hazırlanan projede 16 katlı 5 adet blok (45.586 m²), 325 araçlık 4 katlı yeraltı otoparkı (12.305 m²), yarı olimpik açık yüzme havuzu da bulunan sosyal tesis yer almaktadır. İnşaatı tamamlanarak teslim edilip normal yaşam alanına kavuşmuştur.

4- YILDIZTABYA MAHALLESİ ÇOCUK POLİS MERKEZİ YAPIMI İŞİ (2014)

İlçe Emniyet Müdürlüğünden gelen talep üzerine Yıldız Tabya Mahallesinde bulunan kullanışsız Çocuk Karakolu yıkılarak yerine daha modern çocuk karakolu yapılarak Emniyet Müdürlüğünün kullanımına tahsis edilmiştir.

5- GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ YILDIZ TABYA DURAK CAMİSİ, MEVLANA MAHALLESİ MEHMET AKİF CAMİSİ İLE KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ VALİDE CAMİLERİNİN TAMAMLANMASI İŞİ (2014)

Camii Dernekleri öncülüğünde başlanılan ve cemaatin katkılarıyla kaba inşaatı bitmiş olan Yıldız Tabya Durak Camii, Mevlana Mahallesi Mehmet Akif Camii ile Kazım Karabekir Mahallesi Valide Camilerinin ince işçilikleri tamamlanarak camiler ibadete açılmıştır.

6- KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ 3259 ADA 1 PARSELDE EK DERSLİK YAPIM İŞİ (2014)
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen talep üzerine Küçükköy İmam Hatip Lisesi'nin yetersiz olan derslik ihtiyacının karşılanması için, Kazım Karabekir Mahallesi 3259 ada 1 parselde bulunan Mesleki Eğitim alanında 4 katlı  24 derslikli  ek derslik binası yapılmıştır.

7- YENİ MAHALLE BELEDİYE HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ (2014)

3064 ada 1 parselde 1326 m ² oturumlu, toplam 6630 m² kapalı alana sahip Hizmet Binası tamamlanmıştır.
Yapılan protokol çerçevesinde Hizmet Binası Yıldız Teknik Üniversitesine tahsis edilmiştir.

8- GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ YENİ MAHALLE 3110 PARSELE İLKÖĞRETİM OKULU YAPIM İŞİ (2014)

Yeni Mahalle 3110 parselde 40 derslikli okul inşaatı tamamlanarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne devri yapılmış, kullanıma açılmıştır.

9- KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ SEMT KONAĞI YAPIM İŞİ (2014)

Kazım Karabekir Mahallesi, 17588 parselde 1280 m² toplam inşaat alanına sahip 5 katlı Belediye Hizmet Binası tamamlanarak hizmete açılmıştır.

10- 10 ADET BİLGİ EVİ ALIM İŞİ (2014)

Belediyemizin Kültürel Dönüşüm amacına yönelik olarak yerel kapasitenin arttırılması noktasında kullanılmak üzere iki katlı prefabrik 10 adet bilgi evinin yapımı tamamlanarak hizmete açılmıştır.

11- GAZİOSMANPAŞA SAHNESİ BÜYÜK TİYATRO SALONUNDA MUHTELİF TADİLAT YAPIM İŞİ (2013)
Uzun süredir teknik yetersizliklerden dolayı kullanılamayan, Belediye bahçesinde bulunan Kültür Merkezi Binasının 3. katında yer alan Gaziosmanpaşa Sahnesinin elektrik, mekanik, altyapı ve tesisatı yenilenerek kullanıma uygun hale getirilmiş ve halkımızın hizmetine sunulmuştur.

12- VAN İLİ ERCİŞ İLÇESİ AŞAĞIÇÖKEK KÖYÜNE 8 DERSLİKLİ İLKÖĞRETİM OKULU YAPIM İŞİ (2013)

Belediyemizin kardeş köyü olan Van ili Erciş ilçesi Aşağıçökek Köyü’ne 8 derslikli ilköğretim okulu ihtiyacının Belediyemiz tarafından karşılanması talebi Belediye Meclisi tarafından uygun bulunmuş olup, okul inşaatı tamamlanarak hizmete açılmıştır.

13- PROF.DR. GAZİ YAŞARGİL İLKÖĞRETİM OKULU KAPALI SPOR SALONU YAPIM İŞİ (2013)
Prof. Gazi Yaşargil İlköğretim Okulu bahçesine 500 m² inşaat alanına sahip, fonksiyonel olarak Çok Amaçlı Spor Salonu (400 m²)   (basketbol, voleybol vb.) ve  fitness salonu (100 m²) olarak düzenlenmiş, soyunma odaları ve duşları bulunan kapalı spor salonu  çevre düzenlemesi de yapılarak öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur.

1-4 KARAYOLLARI MAHALLESİ BELEDİYE HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ (2013)
Karayolları Mahallesi F21C19A1D pafta 12540 parselde 630 m² kullanım alanlı 3 katlı Hizmet Binası inşa edilmiştir

YAPIMI DEVAM EDEN İŞLER

1- FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ HACI VEYİS CAMİİ’NİN YAPIM İŞİ

Camii cemaatinin talebi üzerine yıkımı yapılıp yeni yapımına başlanılacak olan Hacı Veyis Camii’nin 15 Şubat 2017 tarihinde yeni ihalesine başlanılacak olup en kısa zamanda tamamlanıp ibadete açılacaktır.

 

2- GAZİOSMANPAŞA SARIGÖL VE YENİDOĞAN MAHALLELERİ KENTSEL YENİLEME (GECEKONDU DÖNÜŞÜM) PROJESİ KAPSAMINDA SARIGÖL MAHALLESİ 1452 ADA 34 ve 37 PARSELLERDE KONUT YAPIM İŞİ

Ülkemizin son elli yıldır yaşamakta olduğu kentleşme sorunları beraberinde teknik altyapı, çocuk bahçeleri, park, spor alanları, eğitim, kültür ve sağlık alanları gibi donatı alanlarından yoksun kent dokularının oluşmasına neden olmuştur. Bu sorunun çözümü için nitelikli, planlı kent parçalarının üretilmesi, iyileştirilmesi yenilenmesi ve/veya dönüştürülmesi için çalışmaların yapılması gerekmektedir.
Proje amacımız, gecekondu işgali ile kaçak yapılaşmanın yoğun olarak görüldüğü Sarıgöl ve Yenidoğan Mahallelerinden başlayarak Gaziosmanpaşa`nın daha yaşanabilir, çağdaş bir kent olmasını sağlamaktır. 
Söz konusu projenin ilk adımı olarak görülebilecek olan "Gaziosmanpaşa, Sarıgöl - Yenidoğan Mahalleleri Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüşüm) Projesi Kapsamında Sarıgöl Mahallesi 1452 Ada, 34 Ve 37 Parsellerde Konut Yapım İşi" Projesi Sarıgöl Mahallesi 1452 ada içerisindeki 34 ve 37 parsellerde yapılacaktır. Yaklaşık 20.000 m² alanda Belediyemizce sürdürülen kamulaştırma işlemleri tamamlanmış, hak sahipleri ile anlaşılarak gecekonduların boşaltılmasında son aşamaya gelinmiştir.

34 PARSEL için hazırlanan projede 16 katlı 4 adet blok (35.160 m²), 328 araçlık 4 katlı yeraltı otoparkı (10.436 m²), yarı olimpik açık yüzme havuzu  da bulunan sosyal tesis yer almaktadır. Tamamlanarak teslim aşamasına gelinmiştir.


37 PARSEL için hazırlanan projede 16 katlı 5 adet blok (45.586 m²), 325 araçlık 4 katlı yeraltı otoparkı (12.305 m²), yarı olimpik açık yüzme havuzu da bulunan sosyal tesis yer almaktadır. İşin %90’ı tamamlanmıştır.

 

4- GAZİOSMANPAŞA GENELİNDE MUHTELİF OKUL, HİZMET BİNALARI VE DİĞER KAMU BİNALARININ BAKIM ONARIM İŞİ
Belediyemize ait hizmet binaları ile ilçemizdeki okullar ve diğer kamu binalarının bakım ve onarımı yapılmaktadır.
İş kapsamında Belediye Ana Hizmet Binasının muhtelif katlarında tadilatlar ile ilçemizde bulunan okulların boya ve çeşitli inşaat onarım işleri yapılmıştır.
İş Kapsamında Yapılan İşler :
•    Mevlana Mahallesi Park Bahçeler Müdürlüğü Prefabrik Bina Çatısı Yapıldı
•    Mevlana Anadolu Lisesi Spor Salonu İç Boyası, Öğrenci Koridor Boyası, Spor Salonu Odaları Seramikleri Yapıldı
•    Gaziosmanpaşa Kültür Merkezi İmalatları Devam Ediyor
•    Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi Önü Korkuluk İmalatı Devam Ediyor
•    Karadeniz Mahallesi Halide Edip Adıvar Anaokulu Bahçe Korkuluğu İmalatı Devam Ediyor
•    Karadeniz Mahallesi Mescid Önü Korkuluğu İmalatı Devam Ediyor.
•    Karlıtepe Orta Okulu İç Cephe Boyası Yapıldı
•    Kadri Yörükoğlu Lisesi İç Cephe Boyası Yapıldı
•    Hayme Hatun Ana Okulu Pencere Korkulu Ve Çatı İzolasyonu Yapıldı
•    Çimentepe Bilgi Evi İstinat Duvarına Başlanılacak
•    Sarıgöl Hanımlar Masası Spor Salonu Zemin Döşemesi Ve Boyası Yapılacak
•    Fahrettin Özüdoğru Ticaret Meslek Lisesinin Mescidi Ve Spor Salonu Merdiveni Yapılacak
•    Gaziosmanpaşa İlçesinde 15 Adet Okul Mescidi Tamamlandı
•    Ülkü Orta Okulu Konferans Salonu İçin Çalışmalar Devam Ediyor
•    Belediye Merkez Binası Giriş Katı Yenilendi
•    Beşyüz Evler Kadın Koordinasyon Merkezi Yenilendi
•    Yardıma Muhtaç Vatandaşın Evi Yenilendi
•    Tüm Bilgi Evleri Tadilatları Yapılıyor
•    Gaziosmanpaşa Stadı Tadilatı Yapıldı