F.Çakmak Mh. 3450 Ada 14 Parsele İlişkin UİP Değişikliği

İlgi yazı ile Gaziosmanpaşa İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 3450 Ada, 14 Parselin kuzeyinde yer alan kadastral yol alanının Bitişik Nizam 4 Kat Ön Bahçe 3 m, Arka Bahçe 3 m yapılanma koşullarında “Konut Alanı”na alınmasına yönelik hazırlanan “UİP-6963,39” plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/11/2018 tarihli ve 1822 sayılı kararı ile “Kapatılan kadastral yol hiçbir suretle yapılaşmaya konu edilmemesi ve toplulaştırma uygulamasında ilave imar yapılanması verilmez, plan notu ilavesiyle” şeklinde düzenlenmesi ile tadilen uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanınca 21.11.2018 tarihinde onanmıştır.


Askı tarihi : 17.01.2019
Askıdan İndiriliş Tarihi : 15.02.2019