F. Çakmak Mah, 3569 Ada, 1 Parsel ve Tescil Harici Alana Ait 1/1000 Ölçekli Riskli Alan U.İ.P

Fevzi Çakmak Mahallesi, 3569 Ada, 1 Parsel ve Tescil Harici Alana ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 02/09/2015 tarih ve E.14757 sayılı yazısı ile Başkanlığımıza verdiği yetkiler çerçevesinde hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi,  6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanunu gereğince onaylanmak üzere Belediye Meclisine sunulmuş, 08/03/2018 tarih, 28 sayılı Gaziosmanpaşa Belediyesi Meclis Kararı ile TADİLEN uygun görülmüş olup, 15/03/2018 tarihinde Gaziosmanpaşa Belediye Başkanınca aynen onaylanmıştır.

ASKI TARİHİ: 19.03.2018

ASKIDAN İNDİRİLİŞ TARİHİ: 17.04.2018