Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

 

Özlem TUT
Emlak ve İstimlak Müdürü

Telefon : (0212) 453 51 24 | Fax : (0212) 453 51 55
E-Posta: ozlemtut@gaziosmanpasa.bel.tr

2001 yılında Gaziosmanpaşa Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde mimar olarak göreve başladı. 2005 yılından itibaren sırasıyla Planlama Müdürü, Planlama Şefi, Kentsel Dönüşüm Şefi görevlerinde bulundu. 2011 yılından bu yana ise Emlak ve İstimlak Müdürü olarak görev yapmaktadır.

2005 yılında John Thompson & Partners (Londra, İngiltere) ile “Northern Gaziosmanpasa Development Strategy & Gazi Urban Transformation Plan” projesinde çalıştı. Londra’ da kentsel dönüşüm workshoplarına katıldı. 2006 yılında Sierra Development Co. Ltd.,Gansam Partners Architects & Associates (Seul, Güney Kore) ile “Gaziosmanpasa Newtown Project, Master Plan North part of Gaziosmanpasa” projesinde çalıştı. 2007 yılında “CIB World Building Congress” Dünya Yapı Kongresi (Cape Town, Güney Afrika) ne katıldı. Bu kongrede "Urban Regeneration and renewal: A Case Study Of Gaziosmanpasa Municipality in İstanbul" isimli bildiriyi sundu ve yayınladı.

2005 2010 yılları arasında Gaziosmanpaşa Tem Güneyi Planı çalışmalarında yönetici olarak görev yaptı. İstanbul Deprem Master Planı ve İstanbul Çevre Düzeni Planı çalışmalarına katıldı. 2010 2014 yılları arasında Gaziosmanpaşa İlçesinde 13 bölgede yürütülen Kentsel Dönüşüm Projesinde yönetici olarak çalıştı. Bu süreçte hak sahipliği tespit, arazi tespit, analiz, anlaşma yöntemlerinin belirlenmesi, anlaşma ve uzlaşma, hak sahiplerine konut edindirilmesi, projelendirme, tasarım çalışmalarını yönetti. Bu projelerden biri olan Sarıgöl ve Yenidoğan Mahalleleri Kentsel Dönüşüm alanında ilk etapta başlanan 725 konutluk Sarıgöl Kent Konutlarının proje ihalesi, hak sahiplerine konut edindirilmesi, konut şatışı sürecini yönetmektedir.

İyi derecede İngilizce, Netcad ve Autocad bilmektedir.

Gaziosmanpaşa Belediyesinin Misyonu doğrultusunda; insan odaklı çalışmak, Belediyemize, kamu kurumlarına ait olan gayrimenkulleri korumak, değerlendirmek, verimli kullanımını sağlamak, sosyal ve kültürel projeler için kaynak yaratmak (arsa satışları), kamu hizmeti için ayrılmış alanları hizmete hazır hale getirerek kentsel gelişimi sağlamaktır.

ANA FAALİYET KONULARI:

Belediyemizin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların tespit işlemlerini yapmak. Mülkiyeti belediyemize ait arsaların kontrol ve tescil işlemlerini Tapu ve kadastro müdürlüklerinde takip etmek.

2981–3290 sayılı kanuna istinaden imar affı müracaatı bulunan hak sahiplerinin müracaatlarını değerlendirmek, tapularını vermek. 3194 Sayılı yasa kapsamında hissedarı olduğumuz parsellerde hisse satışı yapmak. Belediye mülkiyetinde bulunan ve üçüncü şahıslar tarafından işgal edilen yerlerin 2886 sayılı yasanın 36.ve 45. maddesine göre satışını gerçekleştirmek. Belediyeden tapu alan vatandaşların tapu bedellerinin ipotek olarak işlenmesi ve taksitlerinin takibi, tahsili işlemlerini yapmak.

5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesine istinaden; belediye taşınmazlarının; asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devrini yapmak veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis etmek.

Gerekli yerlerde 2942-4650 sayılı kamulaştırma kanununun 8. maddesine göre uzlaşarak kamulaştırma yapmak, Kamulaştırmanın anlaşma yapılarak satın alma usulüyle yapılmaması halinde, kamulaştırma bedelinin tespiti ve Belediyemiz adına tescili hususunda dava açılması için Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne talepte bulunmak.

5393, 3194, 2886, 775, 222, 2981,6306, 4706 sayılı yasalar kapsamında gerekli iş ve işlemleri yapmaktır.

 

SARIGÖL KENT KONUTLARI PROJESİ

İlçemizde yürütülmekte olan “Gaziosmanpaşa Sarıgöl ve Yenidoğan Mahalleleri Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüşüm) Projesi” İstanbul’ un en büyük yerinde dönüşüm projelerinden biridir. Kentsel Dönüşüm Alanı, batıda Hamam Caddesi, doğuda Mezarlık Sokak-Sayaocağı Caddesi ve güneyde PTT Arkası – Sinema Arkası sokak ile sınırlandırılan alanı kaplamaktadır.
“Gaziosmanpaşa Sarıgöl ve Yenidoğan Mahalleleri Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüşüm) projesi” kapsamında 1. Etapta Belediyemize ait F21C19D2C pafta, 1452 ada, 34 parsel nolu ve 9.335,60 m2 alanlı taşınmaz üzerinde 4 blok 319 Konut, ve F21C19D3B pafta, 1452 ada, 37 parsel nolu ve 10.085,60 m2 alanlı taşınmaz üzerinde 5 blok, 406 konut olmak üzere toplam 725 adet konut yapımına 03.12.2012 tarihinde başlanmıştır.

Projenin 1. Etabında kalan hak sahipleri ile görüşmelere başlanmış ve talepleri alınmıştır. Bedel veya konut karşılığı anlaşma talep eden vatandaşlarımızın talepleri karşılanmıştır.
İnşaatı devam etmekte olan konutlardan öncelikle hak sahipleri diledikleri konutları seçmiştir. 182 adet konutu seçen hak sahiplerine ayda 500,00 TL olmak üzere 2013 yılı boyunca kira ödemesi yapılmıştır. 2014 yılı içerisinde kira bedelleri güncellenerek 531,85TL olmak üzere ödenmeye devam edilmiştir.
Hak sahiplerinin seçmiş olduğu konutlara ilişkin tahsis, devir işlemleri devam etmekte olup, tescil aşamasına gelinmiştir.

İlk aşamada konut talep eden hak sahibi vatandaşlarımız konutlarını seçmiş, ardından kalan konutlar için öncelikle Sarıgöl-Yenidoğan Mahallesi Gecekondu Önleme (Kentsel Yenileme) Proje Alanı içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın müracaatları alınmış, sonrasında ilçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın müracaatları alınarak konutlardan faydalanmıştır.

725 konut dan, hak sahiplerine tahsis edilecek 182 konut dışında kalan, 543 adet konut ;
1+1 daireler : 103.758,00 TL ile 118.758,00 TL
2+1 daireler : 183.944,00 TL ile 198.479,76 TL
3+1 daireler : 231.291,00 TL ile 246.291,00 TL Fiyat aralığında satışa sunulmuştur.
05.09.2014 tarihi itibari ile de konut fiyatlarında % 12 lik bir artış yapılarak konut satışlarına devam edilmiştir.


Bu projeyle Gaziosmanpaşa Meydanı ve çevresinin; Yönetim, Eğitim ve Kültür Merkezi olması sağlanarak, bölgenin Ticari, Sosyal, Ekonomik, Eğitim yapısında dönüşümün sağlanarak gelişiminin artırılması hedeflenmektedir.