Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

 

Mahmut Ersin GÖKALP
Emlak ve İstimlak Müdürü

Telefon : (0212) 453 51 24 | Fax : (0212) 453 51 55
E-Posta: ersingokalp@gaziosmanpasa.bel.tr

1981 yılında, Ankara’da doğan Mahmut Ersin GÖKALP, Aydın Ekrem Çifci İlkokulu ve Aydın Adnan Menderes Anadolu Lisesi eğitiminin ardından, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Özel sektörde deniz inşaat şantiyelerinde mühendis olarak mesleğe atılan Mahmut Ersin GÖKALP, 2006 yılında Gaziosmanpaşa Belediyesinde göreve başlamıştır. Belediyemizde 2006 yılından itibaren, Taşeron Personel (NetCAD), Sözleşmeli Mühendis ve Kadrolu Mühendis olarak Harita Şefliğinde Mühendis ve Şef olarak görev yapmasının ardından; 27.05.2019 tarihi itibariyle Emlak ve İstimlak Müdürü olarak atanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Gaziosmanpaşa Belediyesinin Misyonu doğrultusunda; insan odaklı çalışmak, Belediyemize, kamu kurumlarına ait olan gayrimenkulleri korumak, değerlendirmek, verimli kullanımını sağlamak, sosyal ve kültürel projeler için kaynak yaratmak (arsa satışları), kamu hizmeti için ayrılmış alanları hizmete hazır hale getirerek kentsel gelişimi sağlamaktır.

ANA FAALİYET KONULARI:

Belediyemizin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların tespit işlemlerini yapmak. Mülkiyeti belediyemize ait arsaların kontrol ve tescil işlemlerini Tapu ve kadastro müdürlüklerinde takip etmek.

2981–3290 sayılı kanuna istinaden imar affı müracaatı bulunan hak sahiplerinin müracaatlarını değerlendirmek, tapularını vermek. 3194 Sayılı yasa kapsamında hissedarı olduğumuz parsellerde hisse satışı yapmak. Belediye mülkiyetinde bulunan ve üçüncü şahıslar tarafından işgal edilen yerlerin 2886 sayılı yasanın 36.ve 45. maddesine göre satışını gerçekleştirmek. Belediyeden tapu alan vatandaşların tapu bedellerinin ipotek olarak işlenmesi ve taksitlerinin takibi, tahsili işlemlerini yapmak.

5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesine istinaden; belediye taşınmazlarının; asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devrini yapmak veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis etmek.

Gerekli yerlerde 2942-4650 sayılı kamulaştırma kanununun 8. maddesine göre uzlaşarak kamulaştırma yapmak, Kamulaştırmanın anlaşma yapılarak satın alma usulüyle yapılmaması halinde, kamulaştırma bedelinin tespiti ve Belediyemiz adına tescili hususunda dava açılması için Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne talepte bulunmak.

5393, 3194, 2886, 775, 222, 2981,6306, 4706 sayılı yasalar kapsamında gerekli iş ve işlemleri yapmaktır.

 

Sarıgöl Mahallesinde bulunan İlköğretim Tesisi ve Ortaöğretim Tesis Alanında ki, Belediyemize ait 1452 Ada 35 ve 36 Parseller üzerinde olan 14 adet gecekondunun tasfiye ve yıkımları yapılmıştır.

                                  

 

                                 

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1017 Sokakta kısmen yol kısmen park alanında kalan 25 kapı numaralı taşınmazın tasfiyesi ve yıkımı yapılmıştır.

                                      

  

Mevlana Mahallesi, mülkiyeti Gaziosmanpaşa Belediyesine ait, 3534 Ada 10 Parsel İlköğretim Tesisleri Alanı üzerinde bulunan gecekondunun tasfiyesi ve yıkımı yapılmıştır.

                                     

  

Gaziosmanpaşa İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi içerisinde Adalet Sokak da park alanında kalan, 1788 Ada 1 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 5 adet gecekondunun kamulaştırma işlemleri 503.235,00TL bedelle tamamlanmıştır. Gecekonduların yıkımı yapılarak üzerine çocuk bahçesi yapılmıştır.