Dijital Arşiv Çalışmaları

Belediyemiz dijital arşiv çalışmalarına 30/01/2015 tarihli başkanlık onayıyla başlanmıştır. Öncelikle İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşivinin tasnif edilmesi, elektronik ortama aktarılması ve personelimizin kullanımına sunulması hedeflenmiştir.

Bu amaçla belediyemiz personeliyle birlikte; 18.000 adet İMA dosyaları taranmış, İMP dosyalarından ise yıl bazlı olarak 2014-1993 yılları tasnif ve ayıklama işlemleri yapılmış, 2014-1997 yılları arası 15.000 dosyanın tarama işlemi tamamlanarak kullanıcılarımızın hizmetine açılmıştır.

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince; Yazı İşleri Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü dosyalarının kurum arşivine devir işlemleri yapılmış olup; ilerleyen süreçte tüm belediyemizin arşivleri düzenlenerek elektronik ortama aktarılacaktır.