Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Hazırlanmış Olduğu Planların Onaylanması

GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ, MEVLANA MAHALLESİNDE MÜLKİYETİ ŞAHIS, MALİYE HAZİNESİ, İLBANK VE İDAREMİZE AİT OLAN PARSELLERİN YER ALDIĞI YAKLAŞIK 67.000 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ SAHA; 775 SAYILI GECEKONDU KANUNU VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ UYARINCA 21.04.2008 TARİH, 1954 SAYILI BAŞKANLIK OLURU İLE GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ İLAN EDİLMİŞTİR. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 03.02.2016 TARİH, 1751 SAYILI MAKAM OLURU KAPSAMINDA 775 SAYILI GECEKONDU KANUNUNUN 19. VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN 59. MADDESİ UYARINCA HAZIRLANAN PLANLAR, 05.04.2016 TARİH VE 1585 SAYILI BAŞKANLIK OLURU İLE TOKİ BAŞKANLIĞINCA ONAYLANMIŞTIR.

ASKIYA ASILIŞ TARİHİ: 06.05.2016
ASKIDAN İNDİRİLİŞ TARİHİ: 04.06.2016