Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

 

İsmet AYDIN
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü

Telefon : (212) 453 52 94 | Fax : (212) 453 52 81
E-Posta: ismetaydin@gaziosmanpasa.bel.tr

1969 yılında Trabzon da doğdu. 1996 yılında Karadeniz Teknik üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 1997 yılında Gaziosmanpaşa Belediyesinde şef kadrosunda göreve başladı.

8 yıl burada çalıştıktan sonra 2005-2009 yılları arasında Bağcılar Belediyesi İktisat ve Küşat Müdürlüğünde Şef olarak görev yaptıktan sonra aynı belediyede Ruhsat ve Denetim Müdürü olarak görev yaptı. 2009 yılında Beylikdüzü Belediyesine geçiş yaptı, 2010 yılında görevde yükselme sınavına girerek müdür kadrosunu aldı.

2010-2014 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesinde Ruhsat ve Denetim Müdürü olarak görev yaptı, 2014 yılında memuriyete başladığı Gaziosmanpaşa Belediyesine geri döndü. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü olarak görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Gaziosmanpaşa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz kurulduğu günden bu yana, yasalar çerçevesinde Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığımızca oluşturulan yatırım programı ve bütçeyi en etkin ve verimli biçimde kullanarak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini en yüksek düzeye çıkarmak ve çağdaş yaşanılabilir bir çevre sunmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi konusunda plan, proje, etüt, inceleme ve araştırmalar yapmakta olan müdürlüğümüz, Bakanlıkça belirlenen standartlar ve bilimsel esaslar çerçevesinde hareket etmektedir.

Müdürlüğümüzce Sıhhi ve Gayri Sıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi, işyerlerinin ruhsatsız çalışmalarını önlemek için gerekli tedbirlerin alınması ve denetimleri, bu hizmetler için kayıtların tutulması, alınacak harç ve ücretlerin tahakkukunun sağlanması olarak belirlenmiştir.

Çevre Koruma ve Kontrol Şefliği

1.    İlçemiz sınırları içerisine giriş yapan veya satılan, katı ve sıvı yakıtların kalitesini denetlemek, numune alıp analizlerini yaptırmak,  standartlara uygun olmayanlar hakkında yasal işlem uygulamak,
2.    Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi için gürültü ile ilgili plan ve proje geliştirmek, gürültü kirliliğini izlemek, gürültüye neden olan işyerlerinin, binaların vs. denetimini yapmak, gerekli önlemleri aldırmak, 
3.    Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolünü ve denetimini yapmak, hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini gidermek için etüt, plan, proje geliştirmek, ilgili birimler arasında koordinasyon sağlamak ve gerekli izinleri vermek, 
4.    Ambalaj atıklarının toplanması, taşınması, depolanması geri dönüşümü, geri kazanımı için plan ve projeler yapmak, yapılan projelere katkıda bulunmak,
5.    Bitkisel atık yağların toplanması, geri kazanılması ve bertarafının yapılması için gerekli çalışmaları ve kontrolleri yapmak, 
6.    Elektronik atıkların toplanması, taşınması, depolanması ve yönetimi hususunda plan ve proje yapmak, yapılan plan ve projeler için lisanslı firmalarla ortak hareket ederek sürdürülebilir bir atık politikası oluşturmak,
7.    Atık pillerinin toplanması, taşınması, depolanması ve bertaraf süreçlerini etkin bir şekilde yönetmek,
8.    Atık camların toplanması, taşınması, depolanması, geri kazanımı ve geri dönüşümü için plan ve projeler yapmak, yapılan projelere katkıda bulunmak,
9.    Çevre ile ilgili konulardaki şikâyet ve talepleri değerlendirmek, gereğinin yapılması için ilgili kişi, kurum, kuruluş ve işletmelere sorunu ileterek gereğinin yapılmasını sağlamak, yapılan uyarılara uymayanlar hakkında kanun ve yönetmeliklerde belirtilen yasal prosedürü uygulamak,
10.    Tekstil atölyeleri, marangozhane ve ayakkabı üretim tesisleri gibi endüstriyel atık üreten iş yerlerinde endüstriyel atıkların kontrolü, toplanması, taşınması ve geri kazanımı işlemlerini yapmak ya da yaptırmak, 
11.    Vatandaşlar arasında çevre bilincini geliştirmek için planlar yapmak, projeler üretmek ve özellikle okullarda "Çevre ve geri dönüşüm" eğitim seminerleri gerçekleştirmek,
12.    Gelecek nesillere bırakılmak üzere bizlere emanet olan çevre koruma bilincinin toplumun her kesiminde gerekli bireysel ve kurumsal desteği sağlamak açısından sosyal projeler ortaya koymak, 
13.    Çevre gün ve haftalarında çeşitli etkinlikler düzenleyerek toplumsal bilinç ve farkındalığın arttırılmasını sağlamak,
14.    Mevzuatın verdiği diğer görevleri yerine getirmek, 
15.    Başkanlığın verdiği görevleri mevzuat esaslarına göre yerine getirmek,

Sıhhi ve Gayrisıhhi Ruhsat Şefliği

1.   Sıhhi ve Umuma Açık İş Yerleri ile 2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi iş yerlerinin ruhsat başvurusundan sonra, gerekli ve yeter koşulları sağlayanlara çalışma ruhsatlarını vermek, ruhsata uygunluğunu yerinde denetlemek, ilgili yönetmelik şartlarına uygun olmayan işyerlerinin faaliyetlerinin durdurulmasını sağlamak,
2.    Mesul Müdürlük Belgesi vermek,
3.    Canlı Müzik Yayını İzin Belgesi vermek.
4.    Yeşil Flama Belgesi Vermek

Çevre Koruma ve Kontrol Şefliği

1) Engelli Vatandaşlara Tekerlekli Sandalye Verildi
Bitkisel atık yağların toplanması sonucu; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, lisanslı firmalar ve Belediyeler ile yapılan protokoller neticesinde "Engellilere Engelsiz Hayat Kapsamında" sosyal sorumluluk projesi oluşturularak,  5 engelli vatandaşımıza tekerlekli sandalye hediye edildi.
 
 
2) 2015 Yılı Anaokulları Arası Atık Pil Toplama Yarışması Düzenlendi
Bakanlığın yetkilendirmiş olduğu tek kuruluş olan TAPDER(Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) tarafından 2015 yılında gerçekleştirilen "İstanbul Anaokulları Arası Atık Pil Toplama Yarışması”nda yaptığımız eğitim, bilgilendirme çalışmaları, toplama materyalleri sağlanması ve gerekli destekler ile Adnan Menderes İlkokulu Anasınıfı 892 kg atık pil ile İstanbul 1.’liğini elde etmiştir. 
   
 
3) Okullara Temizlik Malzemesi Dağıtımı Yapıldı
Okullarda toplanan bitkisel atık yağlar; toplanan miktara göre okullara temizlik malzemeleri temin edilerek ödüllendirilmiştir.
 
4) Gaziosmanpaşa’da Öğretmenlere Yönelik Çevre ve Geri Dönüşüm Semineri Verildi
Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği ‘Çevre ve Geri Dönüşüm’ isimli seminerde öğretmenler ve vatandaşlar bilgilendirildi.
 
 
5) Okullarda "Çevre ve Geri Dönüşüm" Seminerleri Düzenlendi
Gaziosmanpaşa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personelleri tarafından ilçe genelindeki okullarda öğrencilere yönelik eğitim seminerleri düzenlendi. Gerçekleştirilen bu seminerlerde 2000 öğrenci çevre ve geri dönüşüm hakkında bilgilendirildi.
 
 
6) Hanelerde Bilgilendirme Çalışmaları Yapıldı
Pilot olarak belirlenen mahallelerde (Şemsipaşa, Mevlana, Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz) haneler tek tek dolaşılarak geri dönüşüm uygulamalarını anlatmak üzere ziyaretler yapıldı, vatandaşlara broşür ve toplama materyalleri dağıtıldı. Çalışmaya belirli periyotlarla yıl boyunca devam edilecektir.
 
 
7) Okullarda Ağaç Dikme Faaliyeti
İlçe genelinde belirlenen okullarda okul içi veya çevresinde uygun alanlara öğrenci ve öğretmenler ile birlikte ağaçlandırma yaparak doğayı ve yeşili sahiplenmeyi, oksijen kaynağı yeşil alanları oluşturmayı ve toplumda farkındalığı hedefleyen faaliyeti kapsamaktadır. 
 
 
8) Su Tasarruf Timi Oluşturuldu
Gaziosmanpaşa Belediyesi, evlerdeki gereksiz su tüketiminin oldukça basit yöntemlerle önlenerek, tonlarca suyun tasarruf edilebileceğine dikkat çekmek ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla “Damlaya damlaya çöl olmasın!” adı altında bir su tasarrufu kampanyası başlattı.
Gaziosmanpaşa Belediyesi, kampanya çerçevesinde ilçedeki tüm vatandaşları “12 basit önlemle suyumuzu kurtarmaya var mısınız?” broşürleri ve afişleriyle bilgilendirecek. 
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin USTA,  suyun bütün canlıların yaşamı için en temel gereksinimlerden biri olduğuna, susuz bir hayatın mümkün olmadığına dikkat çekerek, “Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de temiz su kaynakları ne yazık ki azalmaktadır. 90’lı yıllarda yaşanan su sıkıntısını çocuklarımız bilmiyor ama biz büyükler unutmadık. Bidonlarla su taşımayı, belirli günlerde su verilmesini,  suyun kalitesizliğini, su istasyonlarını anne babalar hatırlayacaktır.  Yapılan yatırımlarla susuzluğun önüne geçildi. Hamdolsun ki o günlerden bugünlere geldik. Ancak su kaynaklarımız sınırsız değil. Aynı şeyleri tekrar yaşamamak için bireyler ve kurumlar olarak suyu tasarruflu kullanmak zorundayız. Gelecekte su sıkıntısı yaşamamak için bugünden tedbirli olmamız gerekiyor. Su tasarrufu konusunda her Gaziosmanpaşalının üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine inancım tamdır” dedi. 
Evlerdeki gereksiz su tüketiminin, oldukça basit yöntemlerle nasıl önüne geçilebileceğini vatandaşlara anlatacak olan Gaziosmanpaşa Belediyesi, alınacak küçük önlemlerle, büyük kayıplara engel olmayı hedefliyor.
 
 
9) Okul, Camii ve Cem Evleri İhtiyaçları Tespit Edildi
 
 
10) Atık Pil Müzikli Kukla Tiyatro Gösterimi Yapıldı
2014 yılında, Çevre ve Şehircilik Bakan’lığı ile TAPDER(Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) iş birliği ile ilçe belediyeleri arası yapılan atık pil toplama yarışmasında İstanbul 5.’si olan belediyemiz göstermiş olduğu bu başarı ile ilçemiz Ferih Egemen Tiyatro salonunda oynatılan okullardan servislerle alıp tekrar okullarına geri bıraktığımız 2.500 öğrenciye ücretsiz tiyatro etkinliği kazandırılmıştır.  
 
 
 
11) Kur’an Kurslarında Çevre ve Geri Dönüşüm Eğitim Çalışmaları Yapıldı
Gaziosmanpaşa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelindeki Kur’an Kurslarında çevre ve geri dönüşüm eğitim çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
Çevre bilincini arttırmaya yönelik çalışmalar çerçevesinde 14 Kur’an Kursu ziyaret edilip 600’e yakın kursiyere; çevre ve geri dönüşüm hakkında bilgilendirme yapılarak; gerekli afiş, broşür ve toplama materyalleri dağıtıldı. Eğitim çalışmalarımız yıl boyunca kalan 13 Kur’an kursunda devam edecektir.
 
 
12) İşletmelere Geri Dönüşebilir Atık Tebligatları Yapıldı
İlçe sınırları içerisinde yer alan 12 bin işletmeye faaliyetleri sonucu ortaya çıkan geri dönüşebilir atıklar ile ilgili olarak uygun toplama ve bertaraf yöntemlerinin anlatılması, yapılması gerekenler hakkında bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bu kapsamda pazarlar dahil tebligatlar ilçe genelinde yapılmaya devam edilmektedir.
 
 
13) 9 Haziran Çevre Haftası Etkinliği Kapsamında
     a) Çevre Yürüyüşü Yapıldı
Bağlarbaşı caddesinden başlanarak belediye binamıza doğru yapılan çevre yürüyüşü; Başkanımız, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve vatandaşlarımızla birlikte, çevre bilinci arttırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli slogan, pankartlarla yürüyüş gerçekleştirilmiştir. "Çevre dostu Gaziosmanpaşa" sloganlı şapkalar dağıtıldı.
 
 
      b) Okullarda Sanat Duvarları Oluşturulması
Okul duvarlarında görüntü kirliliğine neden olan yazı slogan gibi olumsuzlukları ortadan kaldırmak, görsel zenginlik, çevre estetiği ve çevre bilincini arttırmak amacıyla duvarların çeşitli doğa ve çevre figürleri ile süslenmiştir. 
 
 
      c) "Ben Çöp Değilim" Tiyatro Etkinliği
"9 Haziran Çevre Şöleni" kapsamında her atığın çöp olmadığını, atıkların gelişigüzel atılmaması gerektiğini ve geri dönüşebilir atıkların kaynağında ayrı toplanması ile hem doğal kaynaklarımızın hem çevremizin korunacağını tiyatro tadında bir gösteri ile anlatılmıştır. 
 
 
      d) Anaokulları Arası Maket Yarışması Düzenlendi
İlçe genelindeki anaokullarında, geri dönüşebilir atıklardan yapılmış; kendi bünyelerinde 1. olan maketler yarışmaya katılarak ilk 4’te yer alan anaokulları 9 Haziran Dünya Çevre Gününde yapılan  törenle ödüllendirildi. 
 
 
      e) Çevreci Ödüller Sahiplerini Buldu
Bir yıllık süreçte ilçe genelindeki;
• Çevreci anaokulu
• Çevreci eğitimci
• Çevreci muhtarlık
• Çevreci meclis üyesi
gibi belirlenen kategorilerde atık piller, bitkisel atık yağlar, ambalaj atıkları vb. geri dönüşebilir atıkların kaynağında ayrı toplanması, çevre duyarlılığına ve toplumsal bilince katkıda bulunan kişi ve kurumlar belediyemiz tarafından teşekkür plaketi ve bir buket çiçek ile onore edilmiştir.
 
 
14) Çevre Elçisi Öğrenci Eğitim ve Etkinlikleri
      a) Çevre elçisi öğrenci eğitimleri
Türkiye geneli il ve ilçe belediyelerde ilk ve tek olma özelliği taşıyan çevre elçileri projesi ile; ilk ve ortaokullarda düzenlenen seminer ve eğitimlerle toplamda 1.000 çevre elçisini ilçeye kazandırdık.
 

      b) Çevre elçisi öğrenci etkinlikleri
Çocuklara küçük yaştan itibaren çevre bilinci ve doğa sevgisi kazandırarak “Çevre Dostu Nesiller” yetiştirmeyi hedefleyen Gaziosmanpaşa Belediyesi, okullarda eğitim verdiği 1.000 Çevre Elçisi öğrenciyle birlikte muhteşem bir etkinlik gerçekleştirdi.
 

      c) Başarılı çevre elçilerinin ödüllendirilmesi
Etkinlik kapsamında daha önceden düzenlenen Çevre Elçisi Sınavı’na girerek 100 puan alan öğrenciler çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

15) Deprem Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
      a) Deprem Semineri
1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında okul idarecileri, kamu kurum ve kuruluşları yönetici ve ilgili personellerine Belediyemiz ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi iş birliğiyle seminerler düzenlenmektedir.
 

      b) Deprem Simülasyon Tırı
Her yıl Deprem Haftası kapsamında deprem bilincini artırmak için ilçe meydanına getirilen deprem tırı ile 7.4 büyüklüğündeki deprem simülasyonu yaşatılarak, öğrencilere deprem öncesi, anı ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında uygulamalı bilgilendirme yapılıyor.
 

16) Hava kalitesi ölçümü ve fidan dağıtımı
Orman Haftası kapsamında, yeşilin ve doğanın önemine dikkat çekmek için öğrencilere fidan dağıtılmakta, hava kalitesi ölçüm aracı ile hava kirliliğinin oranı belirlenerek temiz havanın önemine de değinilmektedir.
 

17) 22 Mart Dünya Su Günü Etkinlikleri
Dünya Su Günü  etkinlikleri kapsamında Çocuklara su tasarrufu bilincini kazandırmak amacıyla sahnelenen gösteride, anaokulu öğrencileri müzikal bir gösteri sunarken, şiirler ve şarkılarla suyun hayatımızdaki yeri ve önemi anlatıldı.  ‘Su Damlası’ ve 'Bal Arısı' isimli iki ayrı tiyatro oyununun da sahnelendiği etkinlikte suya zarar veren etkenler ele alındı.
 

Sıhhi ve Gayrisıhhi Ruhsat Şefliği
1-Yeşil Flama

İlçemizde gıda maddeleri üretimi ve satışı yapan işletmelerden; çalışma ortamlarının hijyenik ve teknik şartlarını üst seviyede tutan, insan sağlığına önem veren, nitelikli ve temiz olanları “ Yeşil Flama” verilerek ödüllendirildi.

 
2-Esnaflarla Toplantılar Düzenlendi
İlçemizde faaliyet gösteren esnaflarla, kaynaşma ve motivasyonu artırmak amacıyla, bilgilendirme ve tanışma toplantıları düzenlendi.
 
 
 
 
 
3-Hijyen Eğitimleri
Üniversite ve halk eğitim merkezi işbirliği ile esnaflara hijyen ve mesleki eğitimler verildi.
 
 
 
4-İçkili yer bölge haritasının güncellenmesi
 Mevzuat gereği içkili yer bölgesi tespit yetkisi belediye meclisindedir.
 Buradan hareketle ilçenin güncel içkili yer haritası mevzuata uygun olarak oluşturulmuştur. 
 
Mevcut haritada bazı yerler iptal edilirken, bazı yerler de ilave edilmiştir.
 
5-E-Ruhsat başvuruları alınmaya başlamıştır
 

 

6-İşyeri denetimleri
İşyerleri hijyen ve iş sağlığı yönünden denetlendi.

7-Mobil uygulama ile işyeri denetimleri
İşyeri ruhsat denetimlerini mobil uygulama sistemi üzerinden yapıldı.

8-İlçemizde faaliyet gösteren işyerlerini “Geri Dönüşüm Sistemine”  entegre etmek
Faaliyeti sırasında atık oluşturan işyerleri ile Endüstriyel Atık Sözleşmesi yapıldı.

9-Yerinde ruhsat teslimleri

Ruhsat başvurusunda bulunan işyerlerine, yerinde ruhsat teslimi yapıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Şefliği

1- Atık Pil Toplama Yarışması

Belediyemiz ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği işbirliği ile düzenlenen ve ilçe genelindeki il,orta ve lise düzeyindeki okullarımızın katılımıyla gerçekleşen “Atık Pil Toplama Kampanyası”nda 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında okullarda devam edecek.

2- Gaziosmanpaşa Belediyesi Hatıra Ormanı 

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ile gerekli görüşmeler gerçekleştirilerek uygun bir alanda ağaçlandırma çalışması yapılması, belirlenen alana banklar konularak mesire alanı oluşturulması ile "Çevre Dostu Gaziosmanpaşa“ isminin kalıcı bir esere dönüşmesi ve vatandaşlarımıza piknik alanı oluşturmayı hedeflenmektedir.

3- Geleneksel Uçurtma Şenliği

İlçe genelinde belirlenen bir noktada(Merkez-Gopark, Mevlana Mah.-Recep Tayyip ERDOĞAN Gençlik Parkı vb.) çocuklara uçurtmalar dağıtılarak aileleri ile birlikte eğlenmeleri, yeşilin ve temiz havanın tadını çıkaracakları anlamlı bir çevre günü geçirmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

4- Kurumlar Arası Atık Toplama Yarışması

            İlçe genelinde ki hastaneler, muhtarlıklar, aile sağlığı merkezleri, hizmet binaları, kurs merkezleri gibi vatandaşların günlük yaşantılarında sıklıkla kullandığı alanlarda yazılı ve görsel bilgilendirmeler ile çevre bilinci, gerekli hassasiyet ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla kurumların birbirleri arasında yarışması sağlayarak "En Çevreci" ünvanına sahip olmak ve çeşitli ödüller kazandırmayı hedefleyen geri dönüşebilir atık toplama yarışmasıdır.

5- İnşaat Faaliyetleri Kaynaklı Hava ve Yol Kirliliği Önleme Çalışması

İlçemiz genelinde yapım aşamasında olan tüm inşaat sahalarındaki hafriyat ve yapı malzemesi taşıyan araçların şantiye alanından çıkarken bir su göletinden geçerek lastiklerindeki toz ve/veya çamurun yıkanması sağlanarak oluşacak çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

6- Okullarda Çevre Elçileri

            Proje kapsamında ilçe genelindeki okullarda; ilkokul 4 ve ortaokul 6. sınıf düzeyindeki tüm sınıflardan birer asil birer yedek olmak üzere öğrenciler belirleyip, gerekli eğitimler, seminerler ve isme özel çevre elçisi kartlar verilerek, okullarda yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarda, toplumsal bilinç oluşturma konusunda, daha büyük bir kitleye daha aktif ulaşılması amaçlanarak hayata geçirilmesi düşünülen bir çevre eğitim projesidir.

7- Okullarda "Çevre ve geri dönüşüm" Temalı Resim Yarışması

İlçe genelinde ki tüm ilk ve orta dereceli okullarda çevre ve geri dönüşüm temalı resim yarışması düzenlenmesi ön görülmektedir. Kendi okullarında 1. olan resimleri oluşturulacak bir jüri ile değerlendirerek ilk 3’ e giren resimlerin ödüllendirilerek, çevre konusunda farkındalık ve hassasiyet oluşturulması amaçlanmaktadır.

8- Okullarda Yeşil Pano Uygulaması

İlçe genelindeki okullarımızda; çevre bilincini arttırmak, okullarda çevre ile ilgili faaliyetlerde kullanmak, etkinlikleri, afiş, broşür ve duyuruları yayınlamak amacıyla okullara hediye edilecek çevre panosudur.

9-Resim ve Maket Yarışması

Gaziosmanpaşa İlçesinde bulunan İlköğretim okullarında başlatılacak ‘Çevre Koruma‘ temalı proje vasıtasıyla, öğrencilere çevre bilinci aşılanabilir, çevre konusunda ilginç fikir ve projeler üretilebilir.

10-Teşekkür Belgesi

            Çevre duyarlılığı olan vatandaşlara teşekkür belgesi verilmesi

Sıhhi ve Gayrisıhhi Ruhsat Şefliği

  1. İş Yeri Tespitleri

     Tüm iş yerlerinin tespit edilerek kayıt altına alınması kapsamında ilçe genelinde işyerlerinin tespiti çalışması devam etmektedir.

     Bu vesile ile ilçemizde ne kadar işyeri olduğu, bunların kaç tanesinin işletme ruhsatı olduğu, ruhsat alabilecek işyerlerinin ruhsatlandırılması, ruhsat alamayacak işyerlerine mevzuat gereği işlem yapılması amaçlanmıştır.

  1. Arşiv Güncellemesi

Arşivimizde bulunan ancak güncel olmayan işyerleri ruhsat işlem dosyalarının sistem üzerinden güncellenmesi çalışması başlatılmış olup, çalışma devam etmektedir.

Bu sayede faal olmadığı halde sistemde faal görülen işyerleri terke çıkartılmış ve tespit çalışmaları paralelinde ruhsat dosya bilgilerinin de güncellenmesi amaçlanmıştır.