Bilgi İşlem Müdürlüğü

 

Mustafa CELEP
Bilgi İşlem Müdürü

Telefon : (212) 453 50 18| Fax : (212) 453 50 24
E-Posta: mcelep@gaziosmapasa.bel.tr

Sivas Koyulhisar doğumlu olup liseye kadar Berlin/Almanya’da okudu. Aynı dönemde Berlin İslami İlimler Okulunu okudu. Lise Eğitimini  İstanbul İmam Hatip Lisesinde tamamladı.

Halen Yazılım Mühendisliği alanında çalışmaları devam ediyor. Bir süre İBB Eğitim Müdürlüğünde görev yaptıktan sonra Bilgisayar yazılım şirketi kurarak serbest çalışmaya başladı. Muhtelif yazılım ve web site uygulamaları geliştirmiş ve uygulamıştır. Çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Server, Network ve Altyapı hizmetlerini yürütmüştür.

C#, Asp.Net, Sql ve Jquery alanlarında çeşitli eğitim ve seminerler vermiştir. 2014 Haziran ayı itibari ile Gaziosmanpaşa Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü olarak göreve başlamıştır. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir. Kung-fu sporu ile profesyonel olarak ilgilenmiştir.

MIS (Yönetim Bilgi Sistemi):
1) MIS uygulama yazılımlarını kurmak, devreye alınmasını ve geliştirilmesi sağlamak veya sağlatmak
2) Belediyedeki mevcut verilerin toplanması, uygun formata dönüştürülmesini, yeni verilerin toplanması (MIS arşiv verileri, saha çalışmaları, diğer kurum verileri)uygun formata dönüştürülmesini ve MIS’te kullanılmasını ve bu verileringüncellenmesini sağlamak veya sağlatmak.
3) Üst yönetimin istediği MIS Uygulama yazılımlarına e-imzayı entegre etmek. 4) Üst yönetimin istediği MIS Uygulama yazılımlarına mobil imzayı entegre etmek.
5) Üst yönetimin istediği MIS Uygulama yazılımında bulunmayan uygulamaların formlarını uygun formatta hazırlanıp, mobil imzayı entegre etmek.
6) Kamu Kurumları ile entegrasyonun sağlanması ve MIS veri alışverişini sağlamak veya sağlatmak.
7) Belediyemiz personelinin MIS programları ile ilgi şifre ve menü yetkilendirmelerini yapmak
8) MIS veri alışverişinin yapılmasını sağlamak, ihtiyaç duyan birimlerin kullanmasını sağlamak
9) Üst yönetimin izin verdiği MIS verilerini ve Mobil İmza Uygulamalarını web sitemizden yayınlamak veya yayınlatmak
10) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek, istenen analizleri yapıp, raporları sunmak.
11) Diğer birimlerden talep olması durumunda istenen MIS ile ilgili analizlerin yapılıp,Yraporların sunulmasına yardımcı olmak
GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi):
1) GIS uygulama yazılımlarını kurmak, devreye alınmasını ve geliştirilmesi sağlamak veya sağlatmak.
2) Belediyedeki mevcut verilerin toplanması, uygun formata dönüştürülmesini, yeni verilerin toplanması (GIS arşiv verileri, grafik veriler, saha çalışmaları, diğer kurumverileri) uygun formata dönüştürülmesini ve GIS’te kullanılmasını ve bu verileringüncellenmesini sağlamak veya sağlatmak.
3) Kamu Kurumları ile entegrasyonun sağlamak ve GIS veri alışverişini sağlamak
4) MIS GIS veri alışverişinin yapılmasını sağlamak, ihtiyaç duyan birimlerin kullanmasını sağlamak
5) Üst yönetimin izin verdiği GIS verilerini web sitemizden yayınlamak veya yayınlatmak.
6) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek, istenenanalizleri yapıp, raporları sunmak.
7) Diğer birimlerden talep olması durumunda istenen GIS ile ilgili analizlerin yapılıp, raporların sunulmasına yardımcı olmak
Teknik Servis:
1) Belediyemiz birimlerinin bilgisayar donanım, yazılım ihtiyaçlarını belirlemek, gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda birimlerin ihtiyaçlarını ve taleplerinideğerlendirmek, fizibilite çalışması yapmak, uygun olanların alınmasını sağlamakveya sağlatmak.
2) Belediyemizde mevcut veya sonradan temin edilecek olan bilgisayarların donanım, yazılım problemlerini gidermek, kurulmasını ve devreye alınmasını sağlamak, süreklifaal halde tutmak için diğer çevresel destek birimlerinin uyumluluğunu sağlamak,birimlere teknik destekte bulunmak.
3) Belediyemizde mevcut GIS, MIS donanım, yazılım problemlerini gidermek ve bu alanda birimlere teknik destekte bulunmak,
4) Belediyemizde mevcut veya sonradan temin edilecek olan Bilgisayar veDonanımları, Network ve cihazları, Kesintisiz Güç Kaynakları ve hattının bakım ve tamirlerini yapmak veya yaptırmak.
5) Belediyemiz personelinden ihtiyacı olanların bilgisayarlarından MIS ve GIS programlarının kullanılması için gerekli ayar ve kurumları yapmak
6) Belediyemizde network veri hatlarını kurmak, intranet oluşturmak, domain alt yapısını kurmak veri alışverişini sağlamak.
7) Belediyemizde ihtiyaç olan yerlere wireless sisteminin kurulmasını, devreye alınmasını ve sürekli faal halde tutulmasını sağlamak veya sağlatmak. Bu alandabirimlere teknik destekte bulunmak.
8) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek, istenenanalizleri yapıp, raporları sunmak.
9) Diğer birimlerden talep olması durumunda istenen donanım ile ilgili analizlerin yapılıp, raporların sunulmasına yardımcı olmak
Sistem Yönetimi:
1) GIS, MIS donanımının kurulmasını, işletimini sağlayacak programlarınyüklenilmesini, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak
2) GIS, MIS server’ı, üzerinde kurulu olan sistemi, uygulama yazılımlarıyla beraber tüm GIS programlarını faal halde tutmak, , bakım ve güncellemelerini yapmak veyayaptırmak,
3) GIS, MIS Sistemini sürekli faal halde tutmak için diğer çevresel destek birimlerinin uyumluluğunu sağlamak
4) GIS, MIS server, üzerinde kurulu olan sistemin, programlarının ve verilerinin güvenliğini sağlamak
5) GIS, MIS server, üzerinde kurulu olan sistemin, programlarının ve DB üzerindeki veya diğer server’lardaki GIS, MIS verilerinin yedeğini almak.
6) DB donanımının kurulmasını, işletimini sağlayacak programların yüklenilmesini, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak
7) DB server’ı, üzerinde kurulu olan sistemi, uygulama yazılımlarıyla beraber tüm DB server programlarını faal halde tutmak, bakım ve güncellemelerini yapmak veyayaptırmak,
8) Exchange donanımının kurulmasını, Exchange işletimini ve Exchange mobilhizmetini sağlayacak programların yüklenilmesini, devreye alınmasını sağlamakveya sağlatmak
9) Exchange server’ı, üzerinde kurulu olan sistemi, uygulama yazılımlarıyla beraber tüm Exchange server programlarını faal halde tutmak, bakım ve güncellemeleriniyapmak veya yaptırmak,
10) Domain sistemi ile ilgili donanımının kurulmasını, işletimini sağlayacak programların yüklenilmesini, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak
11) Domain server’ı, üzerinde kurulu olan sistemi, uygulama yazılımlarıyla beraber tüm Domain server programlarını faal halde tutmak, bakım ve güncellemeleriniyapmak veya yaptırmak
12) Storage sistemi ile ilgili donanımının kurulmasını, işletimini sağlayacak programların yüklenilmesini, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak
13) Storage server’ı, üzerinde kurulu olan sistemi, uygulama yazılımlarıyla beraber tümStorage server programlarını faal halde tutmak, bakım ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak
18) Backup sistemi ile ilgili donanımının kurulmasını, işletimini sağlayacak programların yüklenilmesini, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak
19) Backupserver’ı, üzerinde kurulu olan sistemi, uygulama yazılımlarıyla beraber tümBackupserver programlarını faal halde tutmak, bakım ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak
22) Terminal sistemi ile ilgili donanımının kurulmasını, işletimini sağlayacak programların yüklenilmesini, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak
23) Terminal server’ı, üzerinde kurulu olan sistemi, uygulama yazılımlarıyla beraber tüm terminal server programlarını faal halde tutmak, bakım ve güncellemeleriniyapmak veya yaptırmak
26) İnternet ve Belediye Resmi web sitesini kurmak veya kurdurmak, çağdaşhaberleşme ve bilgi alışverişini sağlamak.
27) Anvirüsserver sistemi ile ilgili donanımının kurulmasını, işletimini sağlayacak programların yüklenilmesini, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak
28) Anvirüsserver, üzerinde kurulu olan sistemi, uygulama yazılımlarıyla beraber tüm Anvirüsserver programlarını faal halde tutmak, bakım ve güncellemelerini yapmakveya yaptırmak
29) İntranet server sistemi ile ilgili donanımının kurulmasını, işletimini sağlayacak programların yüklenilmesini, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak
30) İntranet server, üzerinde kurulu olan sistemi, uygulama yazılımlarıyla beraber tüm İntranet server programlarını faal halde tutmak, bakım ve güncellemelerini yapmakveya yaptırmak
31) İhtiyaç olan diğer sistemlerle ile ilgili donanımının kurulmasını, işletiminisağlayacak programların yüklenilmesini, devreye alınmasını sağlamak veyasağlatmak
32) İhtiyaç olan diğer sistemlerle ilgili server’ları, üzerinde kurulu olan sistemi, uygulama yazılımlarıyla beraber tüm İhtiyaç olan diğer server programlarını faalhalde tutmak, bakım ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak
33) Akıllı cihazların (firewall, router, switch,modem) kurulmasını, işletimini sağlayacakprogramların yüklenilmesini, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak
34) Kullanıcılara şifre ve menü düzenlemeleri yapmak. Bu konuda MIS ve GIS Birimi ile birlikte çalışmak.
35) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek, istenilen analizleri yapıp, raporları sunmak.
36) Diğer birimlerden talep olması durumunda istenen donanım ile ilgili analizlerin yapılıp, raporların sunulmasına yardımcı olmak
İdari İşler:
1) Müdürlüğe gelen ve giden her türlü evrak kayıt ve zimmet işlemlerini veyazışmalarını yapmak ve dosyalamak,
2) Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak, taşınır mal yönetmeliği ile ilgili iş ve işlemlerini ve mutemetlik işlerini yapmak,
3) Müdürlük taleplerini yapmak
4) Müdürlükteki personelin maaş ile ilgili işlerini yapmak
5) Müdürlükteki personelin harcırah ve yolluk ile ilgili işlerini yapmak
6) Müdürlük çalışanlarının gerekli konularla ilgili puantajlarını yapmak
7) Haftalık, aylık, yıllık raporları, uzun/orta/kısa vadeli planlama ile ilgili Müdürlük makamına bilgi vermek.
8) Kırtasiye ihtiyaçlarını belirleyip, alınmasını sağlamak veya sağlatmak,
9) Data hatları, internet hatları, telefon hatları ile ilgili ödemeleri takip edip, ilgili işlemleri yapmak
10) İhale dosyasını ve hak ediş dosyasını hazırlamak,
Eğitim:
1) Belediyemiz personeline MIS programlarını kullanma konusunda eğitim vermek veya verdirmek
2) Belediyemiz personeline GIS programlarını kullanma konusunda eğitim vermek veyaverdirmek
3) Belediyemiz personeline temel bilgisayar kullanımı, ofis programlarının kullanımı konusunda eğitim vermek veya verdirmek, tanıtım seminerleri düzenlemek veyadüzenletmek,
4) Belediyemiz personeline Outlook programlarını kullanma konusunda eğitim vermekveya verdirmek
Ar-ge (Araştırma Geliştirme):
1) GIS Teknolojilerini ve Belediye ihtiyaçlarının gelecekteki durumlarını analiz etmek ve yöntem belirleyip, müdürlük makamına bilgi vermek
2) MIS Teknolojilerini ve Belediye ihtiyaçlarının gelecekteki durumlarını analiz etmek ve yöntem belirleyip, müdürlük makamına bilgi vermek
3) Belediyemizde mevcut GIS donanım, sistem, yazılımı ihtiyacı karşılamayacak durumda veya teknolojinin gerisinde kaldıysa, gelişen bilişim teknolojileridoğrultusunda ihtiyaçlarını belirlemek, fizibilite çalışması yaparak, müdürlükmakamına bilgi vermek.
4) Belediyemizde mevcut MIS donanım, sistem, yazılımı ihtiyacı karşılamayacak durumda veya teknolojinin gerisinde kaldıysa, gelişen bilişim teknolojileridoğrultusunda ihtiyaçlarını belirlemek, fizibilite çalışması yaparak, müdürlükmakamına bilgi vermek.
5) Teknolojik gelişmeleri izlemek ve belediyenin gelişmelerden yararlanmasını sağlamak.

 

1. EBYS (ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ )
Standart dosya planına göre evrakların dijital ortamda hazırlanıp indeks numarası verilerek resmi nitelik kazanmış haliyle birimler arası dağıtılmasını sağlayan bunun yanı sıra gelen belgeleri kabul eden sistemin alt yapı çalışmaları bitmiştir. Birimlerin sisteme geçişi için ihtiyacı olan tarayıcı eksiği tarafımızca giderilmiştir. Belediyemiz Dijital İmza ile EBYS’ ye tamamen geçmiş olacaktır.

2. E-İMZA
Dijital imza, elektronik dokümanları (E-posta, Ms Excel dosyası, Ms Word dosyası gibi) imzalamak için kullanılan ve bu elektronik dokümanı alan kişinin de, gönderen kişinin kim olduğuna emin olmasını ve güvenmesini sağlayan bir elektronik koddur. E-İMZA çalışmalarımız başlamıştır. E-İmza kullanımı için gerekli olan 22 15.6’ Notebook, 10 tane 17’ Notebook ve 10 Ultrabook temin edilmiştir. Özellikleri;
Doğal olarak dijital imza güvenilirliği şifrelenmiş olmasından kaynaklanır. Bu sistem, şifrelenmiş verileri gönderen bilgisayar ile bu şifrelemeyi çözebilen alıcı bilgisayar arasında çalışır. Gönderenin şifreleme işlemi ile alıcının doğrulama işlemi verinin güvenli bir kaynaktan geldiğini gösterir. Bu iki taraflı işlem dijital imzayı tamamlar. Dijital imza diğer adıyla elektronik imza ülkemizde 23.01.2004 yılında Resmi Gazetede yayınlanmış ve 23.07.2004’te yürürlüğe girmiş 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile de tanımlanmıştır.

3. WI-FI SİSTEMLERİ (DIŞ ALANLAR)
İlçemizdeki toplu kullanıma açık alanlar, parklar ve Belediye Binası çevresinde vatandaşa ücretsiz wi-fi hizmetleri verilmektedir.

*İnternet erişim hızımız 50 mbit’ dir.
Aktif Kullanıcı 11,769
Pasif Kullanıcı 11,452
Toplam 23,221 ADET

Kapsama alanına alınan park alanları;
Bağlarbaşı Caddesi
Merkez Camii Önü (Başkanlık Binası Çevresi)
Gençlik Merkezi Önü (Başkanlık Binası Çevresi)
Gopark Önü (Başkanlık Binası Çevresi)
23 Nisan Parkı
Gençlik Parkı
Selanik Caddesi Parkı
Sedat Balkanlı Parkı
İsmail Hakkı Demir Parkı
541.Sokak Parkı
Muhsin Yazıcıoğlu Parkı
Şehit Engin Danyıldız Parkı
Ertuğrul Gazi Parkı
Şehit Tamer Vardar Parkı
Fevzi Çakmak Parkı
Hoca Nasrettin Parkı
Cebeci 1 Parkı
Şehit Mustafa Gümüş Parkı
Mostar Parkı

Vatandaşa verilen ücretsiz Internet hizmetimizin sınırlarını genişleterek kapsama alanımıza yeni parklar ekledik ve tüm cihazların değişen elektrik akımlarından etkilenmemesi hizmetin kesintisiz devam etmesi için tüm cihazları UPS’ler ile destekledik. Belediyemiz birimleri ve hizmet binalarının teknik destek ve ürün bakımları müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.

4. WI-FI SİSTEMLERİ
(BELEDİYE İÇİ) Belediyemizin tüm katlarında wi-fi hizmeti mevcuttur. İç ağ dışında bağımsız 50mb dış wi-fi internet kullanılmaktadır. Üyelik gerekmektedir ve 2 yıl log’ları tutulmaktadır.

5. DIŞ ÇALIŞMA ALANLAR
Belediyemizin dış birimlerine ve belediyemizin dışındaki kurum ve kuruluşlara verilen hizmetler;

• Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
• Mevlana Hizmet Binası
• Kültür Merkezi
• İbb Engelliler Merkezi Ve Kütüphanesi
• Gençlik Merkezi
• Gopaş Binası
• Kadın Koordinasyon Merkezleri
• Bilgi Evleri
• Muhtarlıklar (Kartuş dolumu, Pc desteği)
• İhtiyaç Halinde Kaymakamlık Birimleri

6. DİJİTAL ARŞİV
Yazı İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olan DİJİTAL ARŞİV Biriminin alt yapı desteği müdürlüğümüz tarafından verilmektedir.
Dijital Arşiv çalışmaları için müdürlüğümüz tarafından temin edilen malzemeler;

4 Adet A0
10 Adet A3
8 Adet A4
2 Adet Network
15 Adet Bilgisayar

7. DONANIM DESTEK
Teknik Servis Hizmetleri Belediyemiz, Bilgi İşlem Müdürlüğü’ne bağlı Teknik Servis Bölümü Belediyemizin iç ve dış birimlerinin bilişim alanındaki cihazların kurulum, bakım ve onarım işlerini yürütmektedir. Teknik Servis Çalışma Alanları Bilgisayar, yazıcı, monitör, dijital telefon, televizyon, projeksiyon, tarayıcı, bina içi ve bina dışı kablosuz internet, network, modem, ups, Başkanlığa yapılan sunumlar, bilgisayar için gerekli programlar ve bu programlara bağlı arızaların giderilmesi, kurumsal e-mail hesapları (mobil ve pc), kurumsal kullanıcı işlemleri, belediyemiz personeline bilişim eğitimi, haberleşme kablolarının çekilmesi.

8. E-BELEDİYE
Vatandaşın her türlü İnteraktif Bilgilerini (İstek / Şikayet Bildirimi , Borç, Tahsilat ve Tahakkuk Bilgileri, Nikah İşlemleri vb.) ve Sorgulama Bilgilerini (Sicil Arama, İnşaat Maliyet Bedelleri, Bina Aşınma Oranları, Meclis ve Encümen Kararları vb.) kendi Tc Kimlik numaraları ve şifreleri ile elde edilebilmesine yönelik uygulamadır. Bilgi İşlem Müdürlüğü olarak yukarıda bahsi geçen E-Belediyecilik işlemlerinin kesintisiz sağlanabilmesi için koordine ediyor, Teknik Desteğini veriyor.  

9. KENT REHBERİ
İstenilen kategori (okul, cami, hastane, taksi durağı, eczane vb. ) seçilerek detaylı adres bilgilerine ulaşılması sağlamaktadır. Aynı zamanda imar durumu ile ilgili her türlü ayrıntıya ulaşılabilmektedir.
• İmar Durum Belgelerine ada/parsel ve adres bilgilerinden ulaşım
• Güncel Plan Kararları, Plan Notları ve Kısıtlama kararlarına erişim
• Kent Rehberi içerisinden çalışabilirlik
• Vatandaşa bilginin doğrudan sunulduğu
• Şeffaf Belediyecilik

10. WEB SİTELERİ
Gaziosmanpaşa Belediyesi Kurumsal Web Sitesi;
Belediyemizin vitrini olan Gaziosmanpaşa Belediyesi kurumsal web sitesi, tasarım ve yazılım olarak belediyemizi temsil etmektedir.
Sanal olarak verdiğimiz hizmetler;
Belediye Başkanı’nın tanıtımı, mesajı ve Belediye Başkanı’na ulaşım Belediye Yönetimi’nin tanıtımı; Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Müdürlükler, Komisyonlar, Kan Bağışı Havuzu, Kültürel Gezilere Online Müracaat, E-Belediye Hizmetleri (Vergi İşlemleri, E-İmar, E-Rehber, Kent Haritası), Belediyemizden Haberler, Belediyemizin Dijital Bülteni, Duyurular (İhale İlanları, Duyurular, Meclis Gündemi, Askıya Çıkan Planlar)
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Web Sitesi;
Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Kadın Koordinasyon Merkezi, Aile Danışma Merkezi, Evde Sosyal Yardımlaşma Merkezi, Dönüşüm Mutfağı Merkezi ve El Sanatları Tanıtım ve Satış Merkezi olmak üzere 5 alt birim ile vatandaşa verilen hizmetlerin hakkında haber, duyuru ve etkinliklerin bilgisinin verildiği, yapılan aktivitelerin tanıtımının yapıldığı ve arka planda kayıtlarının tutulabilmesiyle otomasyon özelliği taşıyan İsmek kuruluşlarını örnek alarak geliştirilen bir web site çalışması yürütülmektedir.
Yukarıdaki web siteleri yanı sıra müdürlüğümüz Gopkent adı altında belediyemiz teknolojik faaliyetlerinin yayınlandığı ve Gaziosmanpaşa ilçe sınırları içerisinde işverenler ile iş arayanları buluşturacak İstihdam projesi için çalışmalarına başlamıştır.

11. GIS İŞLETİMİ
Harita çizim programı olan NETCAD’ın alt yapısı belediyemiz sunucuları ile desteklenmektedir. Bilgi işlem müdürlüğü, kullanıcıların bu programı sorunsuz kullanabilmelerini sağlayarak sunucu ve kullanıcı bazında destek vermektedir.
Harita üretimi, imar planı çizimi, parselasyon haritaları yapımı ve imar uygulamalarının her türlü çizimi ile raporlarının hazırlanması, arazi toplulaştırma, kamulaştırma haritalarının üretimi, yağmurlama projeleri ve coğrafi bilgi sistemleri çalışmalarını yapabilen bir CAD programıdır.

12. GÜVENLİK DUVARI (FİREWALL)
Belediyemizin sistemlerini siber ataklara karşı korumak, virüs sızıntısına ve yayılmasına karşı tedbirler almak, bilgi hırsızlığının önüne geçmek amaçlı Bilgi İşlem Müdürlüğümüzün oluşturduğu 7/24 çalışan güvenlik politikaları vardır.

Sunucularda bulunan verilere içeriden ve dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı;
• Güvenliğin sağlanması,
• Kullanıcı yetkilendirilmeleri,
• Internet kısıtlamaları,
• Usb’lerin kapatılması,
• Cdrom’ların kapatılması
• Log’ların tutulması.

13. YAZILIM LİSANS DESTEK
Belediyemiz bilgisayarlarında;

Microsoft Windows işletim sistemi kullanılmaktadır.
Windows (Xp,7,8) ; 250 adet Office Programları (Word, Excel, PowerPoint); 250 adet Windows Server 2012 Data Center; 3 adet 2 yıllık 450 adet Trend Micro Antivirus lisansı bulunmaktadır.

14. E-MAİL (KURUMSAL ELEKTRONİK POSTA)

Belediyemizin kurumsal elektronik posta uzantısı ornek@gazıosmanpasa.bel.tr dir. Exchange server ile kendi bünyemizde barındırdığımız kurumsal eposta sunucumuzun güvenliği de Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesindedir. E-mail altyapısının düzenli çalışması, virüs, spam, malware gibi zararlı içeriklerden korunması ile süreklilik sağlanmaktadır.

15. NETWORK

Network alt yapımız tamamen yenilenmiştir. 1Gb hızımız 10Gb hıza yükseltilmiş, tüm switchler akıllı switchlerle değiştirilmiştir. Belediyemizin katlarını dış birimlerle beraber birbirine bağlayan, katlar arası haberleşmeyi 10Gb fiber teknolojisi ile sağlayan bir network yapısı vardır. Ağ yapısı 7/24 olarak izlenmekte, gerekli analizler yapılarak sorun oluşmaması için tedbirler alınmaktadır. Bilgi İşlem Müdürlüğü Belediye bünyesinde 2 adet omurga swich vardır. Omurga switchler aktif-aktif yedekli olarak çalışmaktadır. Bütün katlarda 2 adet 48 port swich bulunmaktadır. Networkümüzde kat swichleri ile kullanıcılar arası Cat 6 1Gb bağlantıyla sağlanmıştır.   

16. SERVER ODASI

Tüm sunucuların fiziksel bakımı, kurulumları ve tüm güncellemeleri yapılmakta, sunucular çevrimiçi izlenmekte ve olası problemlere karşı önceden tedbir alınarak süreklilik sağlanmaktadır. Uygulama kurulumları ve kontrolleri sağlanmaktadır. Sistemlerin düzenli olarak yedekleri alınmaktadır. Sunucu odamız doğal afet, yangın, su baskını gibi tehlike senaryolarına dayanıklı bir şekilde düzenlenmiştir. ÜRÜN DESTEK Belediyemizin ihtiyaç duyduğu teknolojik ürünlerin ar-ge sini yaparak belediyemizin kullandığı, sunucu, yazılım ve network alt yapısına en uygun ürünlerin temini ya da tavsiyesini yapıyoruz.

   

17. KART BASIMI

Belediyemizin kurumsal kimlik kartı tasarımı, basımı ve yetkilendirilmesini müdürlüğümüz kendi bünyesinde yapmaktadır. Üç çeşit kart tasarımı vardır;

• Meclis üyesi kartı

• Kadrolu ve sözleşmeli personel kartı

• Taşeron kartı

18. YEDEKLEME ÜNİTELERİ VE STORAGE

Belediyemizin 45Tb + 10Tb 2 adet storage’ i vardır. Yedekleme ünitesine haftada bir tam yedek alınmaktadır. Her gece değişen verilere ait yedek alınmaktadır. Storage’lerin bağlatıları fiber olup yedeklidir.