Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 4393, 4394, 4395 Parseller


Gaziosmanpaşa İlçesi, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 4393-4394-4395 Parsellerin 07.08.2006
tasdik tarihli 1/1000 ölçekli TEM Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planında Yurt Alanında
kaldığından bahisle planlar arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliğinin plan notlarında otopark kullanımına ilişkin yer alan plan notuna
yapılan itirazlara ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi 07.01.2016 tarih 10 sayılı İlçe
Meclis Kararı ile uygun görülerek, 13.05.2016 tarih ve 867 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis
kararı ile uygun bulunarak 13.05.2016 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca aynen
onanmıştır.
Askı tarihi: 14.07.2016
Askıdan İndiriliş Tarihi: 12.08.2016