Bağlarbaşı Mahallesi Riskli Alanına İlişkin 1/1000 Ölçekli Plan Notu Tadilatı


6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında ilan edilen Gaziosmanpaşa İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi Riskli Alanına ilişkin hazırlanan 25.12.2015/03.05.2016 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının (UİP-16309,1) plan notlarının 18. Maddesinde yer alan “Emsal hesabı otopark ve sığınak alanları hariç emsal dışı alanlar emsal hesabının %20sini geçemez.” kısmının iptal edilmesi 09/02/2017 tarih, 17 sayılı Gaziosmanpaşa Belediyesi Meclis Kararı ile uygun görülmüş olup, 13/03/2017 tarihinde Gaziosmanpaşa Belediye Başkanınca aynen onaylanmıştır.

Askı tarihi: 15.03.2017

Askıdan İndiriliş Tarihi:13.04.2017