6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi

25/12/2015 TASDİK TARİHLİ F21C19D2A-F21C19D2C-F21C19D2D NOLU PAFTALARDA BELİRTİLEN ONAMA SINIRLARI İÇERİSİNDE KALAN BAĞLARBAŞI MAHALLESİ RİSKLİ ALANINA (UİP-16309) İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANINA ASKI SÜRESİ İÇERİSİNDE YAPILAN İTİRAZLAR,  6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN VE 3194 SAYILI İMAR KANUNU GEREĞİNCE ONAYLANMAK ÜZERE BELEDİYE MECLİSİNE SUNULMUŞ, İLGİ YAZI EKİ 10/03/2016 TARİH, 29 SAYILI GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ MECLİS KARARI İLE “18 NOLU PLAN NOTUNUN E=1.80 OLARAK; EMSAL HESABI OTOPARK VE SIĞINAKLAR HARİÇ, EMSAL DIŞI ALANLAR EMSAL HESABININ %20 SİNİ GEÇEMEZ ŞEKLİNDE; PLANDA GÖSTERİLEN YEŞİL ALAN, 7 METRE VE 12 METRELİK YOLLARIN BİLGİ PAFTASINDA GÖSTERİLDİĞİ ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ” UYGUN GÖRÜLMÜŞ OLUP; DİĞER KONULARDAKİ İTİRAZLARIN PLAN BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZUCU NİTELİK TAŞIDIĞINDAN UYGUN GÖRÜLMEYEREK 03/05/2016 TARİHİNDE GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANINCA AYNEN ONAYLANMIŞTIR.

  ASKIYA ASILIŞ TARİHİ           :  09.05.2016

  ASKIDAN İNDİRİLİŞ TARİHİ   :   07.06.2016