4019 Ada, 5 Parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Gaziosmanpaşa İlçesi, Karadeniz Mahallesi, 4019 Ada, 5 Parsele ilişkin 14.06.2014 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli plan tadilatı 09.04.2015 tarih ve 28 sayılı İlçe Meclis Kararı ile uygun bulunarak,  10.06.2015 tarih ve 936 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile uygun görülerek 12.06.2015 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca aynen onanmıştır.

 

Askıya çıkış tarihi: 14.09.2015

Askından iniş tarihi: 14.10.2015