3 No’lu Gecekondu Önleme Bölgesi Riskli Alan Sınırı