2925 ada, 16 parsele ait 1/1000 ölçekli TEM Güneyi Revizyon Uygulama İmar Plan Tadilatı

07.08.2006 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli TEM Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planında spor alanında kalan Gaziosmanpaşa İlçesi, Yeni Mahalle, 2925 ada, 16 parselin bir kısmında trafo yapılabilmesine ilişkin “UİP-6963-38” Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi 08.03.2018 tarih 26 sayılı İlçe Meclis Kararı ile uygun bulunarak 11.06.2018 tarih ve 918 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile uygun görülerek 19.06.2018 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca aynen onanmıştır.

Askı tarihi                      : 04.09.2018

Askıdan İndiriliş Tarihi : 03.10.2018