2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi Uyarınca Açık Teklif Usulü ile Satılması